Annonse
Annonse
Lungesykdommer
Trening eller røyking i svangerskapet påvirker fysisk aktivitet og lungefunksjon hos avkommet. Illustrasjonsfoto: Image Source/Scanpix Svangre, innavlede mus som enten måtte holde seg i ro i burene...
23.08.2016
Antisense-nukleotider kan brukes til å deaktivere genuttrykk i maligne svulster. Store sekvenseringsstudier har vist hvordan genuttrykk kan endres i maligne svulster. STAT3 er en transkripsjonsfaktor...
09.02.2016
Primær ciliedyskinesi er en sjelden sykdom, men den gir symptomer som ligner langt vanligere luftveissykdommer. Derfor stilles diagnosen ofte sent, gjerne når luftveisskade allerede har oppstått...
26.01.2016
E-sigaretter kan være et godt alternativ til vanlige sigaretter, noe som kan spare mange tapte leveår og helsekroner. Dessverre ønsker helseministeren og sentrale helsemiljøer å begrense tilgangen...
15.12.2015
I en studie av barn fra Puerto Ricos hovedstad San Juan, var astma assosiert med det å ha hørt gjentatte våpenskudd og å være redd for å gå hjemmefra grunnet frykt for vold. Illustrasjonsfoto:...
15.12.2015
Mens tuberkuloseforekomsten i verden har sunket i de senere år, har den økt i Norge. Antall tilfeller av tuberkulosesykdom rapportert til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) har økt fra...
15.12.2015
Obstruktiv søvnapné er en meget sammensatt lidelse. Diagnostikk og patofysiologi varierer, mens behandlingstiltakene har vært mer ensartet – i form av kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) via...
17.11.2015
Obstruktiv søvnapné er den hyppigste søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelsen. Pasientene er en heterogen gruppe. Forskjell i valg av diagnostisk utstyr og skåringsregler kan medføre at gradering av...
17.11.2015
Ved utredning av uavklart febersykdom er det viktig å kartlegge reiseanamnese. Hvor har du vært og hva har du gjort? Her presenteres en pasient med feber, påvirket allmenntilstand og uspesifikke...
03.11.2015
Den livstruende luftveisinfeksjonen MERS spres utenfor Midtøsten. Spesifikk terapi mangler, men nye behandlingsformer testes ut. Illustrasjonsfoto: Demotix/NTB scanpix De første tilfellene av...
08.09.2015