Annonse
Annonse
Klinisk nevrofysiologi
Forskning på demens får fortjente priser. Men effektiv behandling av tilstanden lar vente på seg. Foto: Sivert Almvik På tampen av 2016 kom nyheten om at solanezumab ikke innfridde forventningene om...
07.03.2017
66 av 68 pasienter med Guillain-Barrés syndrom i Colombia hadde tegn på gjennomgått zikavirusinfeksjon. Molekylær modell av zikaviruspartikler. Foto: Science Photo Library Zikaviruset finnes nå i...
06.12.2016
Omkring 700 personer i Norge har myasthenia gravis, en autoimmun sykdom som rammer nevromuskulær transmisjon og gir fluktuerende svakhet i enkelte muskler som eneste symptom. Diagnosen er basert på...
05.07.2016
Et to års treningsprogram blant eldre viste ingen effekt på demensutvikling. I en studie i USA ble rundt halvparten av 1 600 personer i alderen 70 – 89 år randomisert til å gjennomgå et strukturert...
15.12.2015
Barn med mutasjon i PSEN1- genet hadde høy risiko for autosomal dominant Alzheimers sykdom, viser studie. Innbyggerne i Antioquia, Colombia, har høy forekomst av demens, og mange er bærere av...
17.11.2015
Obstruktiv søvnapné er en meget sammensatt lidelse. Diagnostikk og patofysiologi varierer, mens behandlingstiltakene har vært mer ensartet – i form av kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) via...
17.11.2015
Obstruktiv søvnapné er den hyppigste søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelsen. Pasientene er en heterogen gruppe. Forskjell i valg av diagnostisk utstyr og skåringsregler kan medføre at gradering av...
17.11.2015
Den viktigste differensialdiagnosen til epilepsi hos unge voksne er psykogene ikke-epileptiske anfall. Slike anfall kan ytre seg svært forskjellig, og det er som regel sammensatte bakenforliggende...
08.09.2015
Diagnosen epilepsi kan nå stilles etter kun ett uprovosert epileptisk anfall. Dette gir bedre muligheter for å komme tidlig i gang med behandling hos særlig anfallsutsatte pasienter. Epilepsi er et...
16.06.2015
Det er viktig å holde seg oppdatert ved å lese fagartikler. Enda viktigere er det å huske det man leser Foto: Sivert Almvik En student spurte meg nylig i en fullsatt sal: «Må vi lese hele kapitlet...
21.04.2015