Annonse
Annonse
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer
La oss bevare latin og gresk i vår medisinske kulturarv. Figur 1 Den nederlandske barokkmaleren Jan Steen (1626 – 79) har malt tallrike legebesøk. Her er lege og pasient i forgrunnen, i tillegg til...
25.10.2016
Bisfosfonater er av de vanligste legemidlene til behandling av osteoporose. De siste årene er det rapportert om bivirkninger etter langtidsbehandling. Vi beskriver her en pasient som etter...
27.01.2015
En mann i 60-årene ble innlagt etter en fallskade med traume mot ansiktsregionen. CT av ansikt viste nesefraktur, venstresidig fraktur av orbitagulvet og mediale orbitavegg med dislokasjon samt...
14.10.2014
Under den første verdenskrig forekom det et stort antall kjeve- og ansiktsskader som sanitetspersonellet innledningsvis ikke var tilstrekkelig kvalifisert for å behandle. I denne situasjonen synes en...
01.07.2014
En ung mann med multiple basalcellekarsinomer ble henvist til universitetssykehus på grunn av mistanke om et sjeldent syndrom. Å stille en korrekt sjelden diagnose kan være vanskelig, noe vi ønsker å...
17.06.2014
Oslo er blitt kalt «Nordens Pompeii» – ingen andre steder i Skandinavia finnes det en så stor samling av ruiner og levninger etter middelalderbygninger. Mye av dette ble avdekket i forbindelse med...
25.06.2013
Regelmessig alkoholinntak er assosiert med redusert forekomst av hjerteinfarkt hos personer som har trukket tenner pga. tanninfeksjon. Orale infeksjoner, spesielt marginal periodontitt, er assosiert...
22.01.2013
Oral applikasjon av klorheksidin reduserer risikoen for pneumoni hos respiratorpasienter. Dette er nå bekreftet i to placebokontrollerte studier. Faksimiler av artikkel publisert i Lancet Infectious...
27.03.2012
Digital volumtomografi er en radiologisk teknikk for tredimensjonal fremstilling av anatomiske strukturer og patologiske forandringer i kjeve- og ansiktsområdet. Vi mener den har mange fordeler...
07.02.2012
Få pasienter utvikler problematisk opioidbruk etter kortvarig behandling. Det viser en norsk studie. Olav Magnus S. Fredheim (til venstre) og Petter C. Borchgrevink. Foto Kristian Svendsen...
09.08.2011