Annonse
Annonse
Immunologi og transfusjonsmedisin
Åpen hjertekirurgi omfatter ulike prosedyrer som gjennomføres ved hjelp av hjerte-lunge-maskin. Teknologiske og medisinske fremskritt har bidratt til å øke sikkerheten og dermed redusere...
02.02.2017
Kan høyere sykelighet og dødelighet hos friske barn født av mødre med hivinfeksjon forklares med endret sammensetning av tarmbakteriene? Farget transmisjonselektronmikroskopi viser røde hivpartikler...
24.01.2017
Løping reduserer tumorinsidens og tumorvekst i flere musemodeller ved at adrenalin og interleukin-6 mobiliserer NK-celler. Epidemiologiske data viser at regelmessig trening beskytter mot visse...
08.11.2016
En mann i 50-årene ble innlagt i lokalsykehus grunnet ryggsmerter og generelt redusert allmenntilstand. Blodprøver på lokalsykehus viste følgende verdier: Hb 8,2 g/dl (13,4 – 17,0), trombocytter 57 ×...
25.10.2016
Norsk laboratoriekodeverk skulle sikre entydig kommunikasjon mellom rekvirenter og laboratorier. Dette skulle løfte kvaliteten på laboratoriemedisinske tjenester i Norge og passe inn i visjonen om én...
13.09.2016
Teknologiske nyvinninger har gjort det mulig å utvinne genetisk informasjon raskt, billig og med høy kvalitet. I tråd med dette argumenterer Helsedirektoratet nå for at undersøkelse av pasienters...
23.08.2016
Gulfeber er en livstruende infeksjonssykdom som kan forebygges med vaksinering. Men vaksineproduksjonen er for liten, og i sjeldne tilfeller kan vaksinen ha alvorlige bivirkninger. Angolske militære...
05.07.2016
Norge er blant landene i Europa med færrest blodgivere og har de siste årene vært avhengig av å importere plasmaprodukter. Legemiddelbruk er en årsak til at blodgivere avvises. Vanligvis er...
03.05.2016
Postnatal profylakse med anti-RhD-immunglobulin har redusert immuniseringsfrekvensen for RhD-negative gravide med RhD-positivt foster med 80 %. Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt er blitt en...
03.05.2016
Makrofager nær innløpet til lymfeknuter reagerer raskt og stimulerer både det medfødte og adaptive immunforsvaret. Denne prosessen kan visualiseres. Subkapsulære sinusmakrofager i lymfeknuter fanger...
05.04.2016