Annonse
Annonse
Gastroenterologisk kirurgi
Distal gastrisk bypass gir ikke bedre resultater enn standard gastrisk bypass hos pasienter med alvorlig fedme, viser en ny norsk studie. Fra venstre Jon Kristinsson, Jøran Hjelmesæth, Hilde Risstad...
20.12.2016
Ukomplisert divertikulitt kan trygt behandles uten antibiotika, viser norsk studie. Fra venstre Tom Øresland, Nina D. Brochmann, Gunn Signe Jakobsen og Johannes Schultz. Foto: Morten Kvello Akutt...
13.09.2016
Tilbud om tarmskreftscreening med koloskopi gir godt oppmøte og funn av mange tarmpolypper, viser ny studie. Studiegruppen NordICC. Foto: privat Koloskopiscreening er innført i flere europeiske land...
05.07.2016
Antall barn som får anlagt gastrostomi ved Rikshospitalet har økt betydelig de siste 20 årene. Forskerlinjestudent Morten Kvello og førsteamanuensis Kristin Bjørnland...
24.05.2016
Oesophaguscancer er en relativt sjelden kreftform, men insidensen er økende i Norge og i andre vestlige land. I 2014 ble det registrert 289 nye tilfeller (220 menn) her i landet. Insidensen varierer...
24.05.2016
Endoskopisk kirurgi i mage-tarm-kanalen ble utviklet i Japan i 1990-årene som en minimalt invasiv metode for å fjerne svulster i en tidlig fase med gastro- eller koloskop istedenfor med åpen eller...
24.05.2016
Laparoskopisk skylling var ikke bedre enn colonreseksjon ved perforert divertikulitt, viste en ny norsk-svensk studie. Fra venstre til høyre: Biveileder Sheraz Yaqub, hovedveileder Tom...
23.02.2016
Inntil 70 % av pasientene med kolorektalcancer som opereres med lavre fremre reseksjon blir rammet av lav fremre reseksjonssyndrom (low anterior resection syndrome, LARS). Det er utviklet et...
09.02.2016
Det har eksistert nasjonale faglige anbefalinger for behandling av tykktarms- og endetarmskreft i Norge siden tidlig i 1990-årene. Pasienter med tykktarmskreft med høy risiko for tilbakefall skal...
12.01.2016
Gris på operasjonsbordet, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål universitetssykehus, ca. år 2000. Det er den samme operasjonsstuen som ble brukt av oss 30 år tidligere. Foto: Roy...
15.12.2015