Annonse
Annonse
Endokrinologi
En kvinne som hadde hatt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) i nesten ti år, ble innlagt i sykehus på grunn av pneumoni med sepsis. Under innleggelsen utviklet hun hyponatremi,...
07.03.2017
Bevissthetsforstyrrelser kan ha mange forklaringer, og av og til blir enkle årsaker oversett. Vi forteller her om en ung turskiløper som utviklet en alvorlig indremedisinsk tilstand med dramatiske...
16.02.2017
Økt bentetthet under osteoporosebehandling er assosiert med lavere risiko for fraktur. Nedsatt bentetthet hos kvinne i 40-årene. Foto: Science Photo Library Osteoporose er ofte en medvirkende faktor...
02.02.2017
Diabetes er vanlig i Mexico, blodsukkerkontrollen er dårlig og prognosen mye dårligere enn i høyinntekstland. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Mexico er et av landene i verden med høyest forekomst av...
10.01.2017
Arvelig hemokromatose er en medfødt feil i reguleringen av jernstoffskiftet som fører til økt absorbsjon av jern fra tarmen og gradvis økende patologisk avleiring av jern i lever og andre indre...
20.12.2016
Vi oversvømmes av informasjon, men er kanskje likevel på rett vei. I mer enn ti år har jeg engasjert meg i å oppdatere og lage metodebøker for sykehus. Det er et lærerikt, tidkrevende og kontinuerlig...
27.09.2016
Pasienter med type 2-diabetes har økt risiko for hjerteinfarkt. Bør hypertoni hos disse pasientene behandles mer intensivt enn hva som er vanlig i dag? Illustrasjonsfoto: PA Photos/Scanpix I en ny...
27.09.2016
Nye hypoteser om patogenesen til type 2-diabetes er blitt fremlagt de siste årene, hvor man ser på insulinresistens som en fysiologisk beskyttelsesmekanisme mot metabolsk stress, særlig for hjertet...
21.06.2016
Gastroparese er en alvorlig og underdiagnostisert motilitetsforstyrrelse i magesekken ( 1 , 2 ). Det trengs økt oppmerksomhet om tilstanden. Vi gir her en kortfattet oversikt over diagnostikk og...
24.05.2016
God fysisk form når man er ung kan beskytte mot type 2-diabetes i voksen alder. Det viser en svensk studie. Lite fysisk aktivitet er en kjent risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes. Det har...
03.05.2016