Annonse
Annonse
Bryst- og endokrinkirurgi
Hos pasienter med symptomer fra ulike organsystemer vil ofte ulike spesialister være involvert i behandlingen. En tverrfaglig tankegang kan være helt avgjørende for tidlig diagnostikk og livreddende...
06.06.2017
Mons Lies leder i tidsskriftet nr. 7 – 8/2017 om utviklingen ved Oslo universitetssykehus slutter jeg meg til ( 1 ). Jeg har selv ved flere anledninger forsøkt å varsle, men uten respons ( 2  –  4...
23.05.2017
Offentlig mammografiscreening ble innført i Norge i 1996. Målet var 30  % reduksjon i brystkreftdødelighet. I 2006 fikk Norges forskningsråd i oppdrag å evaluere Mammografiprogrammet. Rapporten...
25.10.2016
Kartlegging av tumorgener er viktig ved brystkreftbehandling. Nytten av gentesting for å avgjøre om brystkreftpasienter bør få tilbud om cellegiftbehandling ble nylig evaluert i en stor europeisk...
25.10.2016
Det var ingen forskjell i overlevelse etter henholdsvis tyreoidektomi og lobektomi ved papillær thyreoideakreft i en ny amerikansk registerstudie. Papillær thyreoideakreft utgjør om lag 90 % av alle...
09.12.2014
Fønnebø skriver i sin kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 11/2014 at mammografiscreeningen bør avvikles ( 1 ). Vi er enige i at organisert mammografiscreening kan bli enda bedre, men vi mener...
02.09.2014
Mammografiscreening er debattert i vitenskapelige tidskrifter og i mediene de siste tiår. Forskerne er uenige om hvor store fordeler og ulemper screeningen innebærer. Det er en rekke metodiske...
17.06.2014
De lovende resultatene for effekten av mammografiscreening fra 30 år gamle randomiserte studier kan ikke bekreftes når fasiten avleses i brystkreftdødelighet etter tiår med screening i flere vestlige...
17.06.2014
Brystkreftkirurgi innebærer vanskelige avgjørelser som bør understøttes av gode, oppdaterte nasjonale retningslinjer Kirurgi ved brystkreft har utviklet seg fra et mutilerende inngrep ad modum...
20.08.2013
Den aldersjusterte forekomsten av duktalt carcinoma in situ (DCIS) og infiltrerende brystkreft (brystkreft) har økt de siste tiårene i den vestlige delen av verden ( 1 ) og også i Norge ( 2 ). Det...
20.08.2013