Annonse
Annonse
Arbeidsmedisin
Det var magre kår for skogsarbeiderne i de harde trettiåra – og forpleiningen var dårlig. Anleggene var for små til at man kunne ansette kokke. «Forutsetningene for å innføre felleshusholdning i...
21.03.2017
På 300-tallet e.Kr. bodde det en gavmild biskop ved navn Nikolaus i Myra i Lilleasia, det nåværende Tyrkia. Han ble kanonisert kort tid etter sin død under navnet sankt Nikolaus. I moderne tid har...
20.12.2016
I Norge er vi blant de beste i verden på trafikksikkerhet. I mange andre land stiger tallene på drepte og skadede. I Norge har vi skiftende vær- og føreforhold, og det går vei til de mest...
06.12.2016
I 1970-årene kontaktet en kvinne som da var i 30-årene lege på grunn av intermitterende luftveisplager, økende tretthet, uro og synsforstyrrelser. Hun utviklet et sammensatt sykdomsbilde med...
23.08.2016
«Hvis jeg er kjip og insisterer på rettighetene mine, er jeg redd for ikke å få de morsomme oppgavene og for å få færre operasjoner.» Illustrasjonsfoto: NTB/scanpix «I løpet av én maratonmåned så de...
21.06.2016
En viktig forutsetning for optimal pasientbehandling og av betydning for legene selv er deres egen helsetilstand og helserelaterte atferd ( 1  –  3 ). Leger har mindre sykefravær enn andre...
23.02.2016
En kvinne i 40-årene fikk et økende utslett i ansiktet. Dette oppsto samtidig med oppussingsarbeid i hjemmet der flere rom ble malt. Det ble benyttet vannbasert maling. De siste fire årene hadde hun...
01.12.2015
En mann i 30-årene med mistenkt bakerastma hadde sluttet som baker for å unngå å utvikle kronisk astma. Sykehistorien passet med diagnosen, men det var ikke blitt utført objektiv astmadiagnostikk...
11.08.2015
Ansatte i helsevesenet er sterkt motivert av jobben og av kollegafellesskapet. Men krevende jobb, gunstige pensjonsordninger og ønsket om mer fritid gjør at mange likevel tar ut tidligpensjon. Hva...
21.04.2015
Leger nøler med å oppsøke behandling og er mindre sykmeldte enn befolkningen for øvrig. Sykmelding av leger som hadde oppsøkt Ressurssenter Villa Sana predikerte bedring i utbrenthet tre år senere...
24.02.2015