Annonse
Annonse

Søk

36 resultater
Alf A. Dahl
30.10.2017
Jeg takker Erlend Hem og Ulrik Malt for deres engasjement omkring uttrykket tankekjør. Hem tar utgangspunkt i hvordan uttrykket brukes i skjønnlitteraturen og i bruksmåter ellers. Mens...
Julie Kalveland
23.08.2016
Neste måned kan Anne Kveim Lie og Jostein Halgunset kåres til to av Norges ti beste forelesere. Jostein Halgunset underviser for en gruppe studenter. Foto: Geir Mogen/NTNU Avisen Morgenbladet skal...
05.08.2016
- I det siste har jeg truffet mange kolleger fra sykehus ulike steder i Norge. De har samme hjertesukk: Tidligere var det den faglige samtalen og pasientrelaterte spørsmål som preget morgenmøtene og...
05.08.2016
Mange steder er det dessuten stigmatiserende å avstå fra amming, og det tas som et klart tegn på at man er hivsmittet. Samtidig kan hivpositive kvinner som velger å amme, bli anklaget for «å drepe...
05.08.2016
Leger unnlater å engasjere seg i reformer som kan ha dyptvirkende konsekvenser for deres egen praksis. Hvorfor? spurte Tidsskriftets debattredaktør Anne Kveim Lie i en lederartikkel tidligere i år ...
05.08.2016
Nytt Norsk Tidsskrift (NNT) fyller 30 år. I jubileumsnummeret trykker de blant annet opp igjen fire artikler som opprinnelig ble publisert på 1980- og 90-tallet. En av artiklene ble skrevet av Ole...
04.08.2016
Taushet er ikke gull når den dekker over forhold det bør snakkes høyt om. Tidsskriftet har opprettet en blogg for å forenkle meningsutvekslingen.
Guri H. Ingebrigtsen
24.03.2015
Fugelli, Per En lesebok Tekster i utvalg 1969 – 2014. 576 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2014. Pris NOK 449 ISBN 978-82-15-02091-4 Universitetsforlaget har med denne boken ønsket å undersøke hvilke...
Aina Schiøtz
24.03.2015
Godøy, Bjørn Ti tusen skygger En historie om Norge og de spedalske. 257 s, ill. Oslo: Spartacus Forlag. Pris NOK 369 ISBN 978-82-430-0612-6 Eg hadde minst fire gode grunnar til å kaste meg over...
10.12.2013
Den faglige kvalitetssikringen er avgjørende for Tidsskriftet. En stor takk til dere som har gjennomgått og vurdert innholdet grundig og uavhengig i året som er gått – fra 15. november 2012 til 15...
29.10.2013
Universitetet i Oslo www.med.uio.no/disputaser/ Bent Storå, ph.d. Global observations of mother’s parenting practices in structured family interactions. Generalizability and validity of...
Kari Hilde Juvkam
04.09.2012
Bondevik, Hilde Lie, Anne Kveim Rødt og hvitt Om blod og melk i fortid og samtid. 249 s, ill. Oslo: Unipub, 2012. Pris NOK 298 ISBN 978-82-7477-519-0 Antologien er aktuell for alle som har interesse...
15.05.2012
Universitetet i Oslo www.med.uio.no/disputaser/ Gunn Astrid Baugerud, ph.d. Maltreated and non-maltreated children’s true and false memories: an investigation into maltreated children removed from...
Anne Tollan
04.10.2011
Jeg vil få kommentere «Utredning ved sterk mistanke om kreft» av Sølve Hodnestad i Tidsskriftet nr. 13 – 14/ 2011( 1 ). Jeg har ingen problemer med å støtte forfatteren i hans syn på at utredning...
09.08.2011
Universitetet i Oslo www.med.uio.no/disputaser/ Anne-Grethe Halding, ph.d. Everyday life and rehabilitation in COPD – a qualitative study of patients’ experiences . Utgår fra Institutt for helse og...
01.07.2011
Universitetet i Oslo www.med.uio.no/disputaser/ Einar Osland Vik-Mo, ph.d. Propagation and characterization of stem like cells from brain tumors – establishment of a clinical protocol for...
Erlend Hem
04.02.2011
Barn med lav apgarskår har økt risiko for cerebral parese, men selv etter svært lav apgarskår er det 80 – 90 % som ikke utvikler sykdommen. Det viser ny...
Siri Jensen, Morten Lindbæk, Christoph Gradmann, Anne Kveim Lie
16.12.2010
Kaptein Wilhelm Wilhelmsen og Frues bakteriologiske institutt ble reist på Rikshospitalet i 1940. Instituttets medarbeidere sto sentralt i arbeidet mot antibiotikaresistens. Fotograf ukjent, 1940...
Charlotte Haug, Stine Bjerkestrand
26.08.2010
Taushet er ikke gull når den dekker over forhold det bør snakkes høyt om. Tidsskriftet har opprettet en blogg for å forenkle meningsutvekslingen «Hvor farlig er det å være uenig?» spurte Per Helge...
08.10.2009
For noen er det ikke bare å legge hodet på puten og få en god natts søvn. Søvnproblemer kan gå utover samliv, jobb og evnen til å fungere sosialt. Årsakene kan være mange og symptomene forskjellige...