Annonse
Annonse

Søk

13 resultater
Eirik Madsen
30.10.2017
Dersom noen har fått et illebefinnende, kan det være grunn til å spørre seg hva vedkommende egentlig fikk. Oslo 16.1.2002: Overlege Otto A. Smiseth, avdelingsleder ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo...
Mannen henvendte seg til damen bak. «Kan du forstå hva i all verden den mannen her snakker om? Jeg forstår ikke hva han mener med om han piper.» Jeg har forstått etterpå at damen sannsynligvis har...
Kristin Viste
16.06.2015
«Bruk deg selv terapeutisk» var en frase vi ofte fikk høre i studietiden. Vi bedriver ikke så mye terapi på Hormonlaboratoriet, men vi inngår i mange analyser. Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen Om du...
Kristin M. Aakre, Gunhild Garmo Hov, Øyvind Skadberg, Armin Piehler, Sonia Distante, Helle B. Hager
12.11.2013
I norske laboratorier analyseres daglig et stort antall medisinsk biokjemiske analyser bestilt fra allmennpraksis og privatpraktiserende spesialister. Analyseresultatene foreligger ofte på en tid når...
11.12.2012
Torbjørn Torkildsen Torbjørn Torkildsen, født 21.2. 1924, vokste opp i Kristiansand. Grunnet sykdom i familien tok han først lærerhøyskolen i Kristiansand. I 1955 tok han stilling som lærer på...
Geir Christian Enli Mordal, Karen Roksund Hov, Johannes Lagethon Bjørnstad, Nina Knutrud Meidell
17.04.2012
En mann ble innlagt som øyeblikkelig hjelp med diagnosene synkope og hypotensjon. Ved ankomst i akuttmottaket ble han vurdert som indremedisinsk pasient. Det viste seg imidlertid at diagnosen var en...
Jorun Thørring Loennechen
13.12.2011
Slaughter, Karin Den nådeløse 448 s. Oslo: Cappelen Damm, 2011. Pris NOK 369 ISBN 978-82-02-33774-2 Karin Slaughter (f. 1971) har siden debuten i 2001 solgt 16 millioner bøker verden over og etablert...
Arnfinn Engeset
08.04.2011
Illustrasjon Svein Størksen «Piper jeg?,» spurte jeg min sidemann på trikken. Han så forundret på meg. «Piper jeg?,» gjentok jeg. Han prøvde å avlede meg ved å spørre om jeg skulle langt med trikken...
Eylert Brodtkorb, Geir Bråthen, Gunnar Bovim, Grethe Helde
22.04.2004
Bilførere skal ha full og uavbrutt kontroll over sine kjøretøyer. Alle anfall med nedsatt bevissthet, oppmerksomhet, dømmekraft eller motorisk kontroll medfører trafikkrisiko. Når de helsemessige...
Erling Iveland, Jørund Straand
05.02.2004
I Oslo ble ny legevaktreform innført samtidig med fastlegeordningen 1. juni 2001. Legevakttilbudet i bydelene ble sentralisert til tre legevaktbaser med åpningstid fra 1600 til 2300. Tilbudet ved den...
Kristian Heldal*, Karsten Midtvedt
20.03.2002
Lakris er ekstrakt fra roten av Glycyrrhiza glabra (fig 1) (1), en erteblomstret plante som vokser vilt blant annet i Tyrkia, Hellas og Spania. Lakris ble benyttet som legemiddel allerede i antikken...
Tom Sundar
30.04.2000
I 1999 fikk Produkt- og Elektrisitetstilsynet innmeldt 302 ulykker og nestenulykker med elektromedisinsk utstyr. Dette er en fordobling fra året før. 145 uhell, dvs. nesten halvparten av tilfellene,...
Nils-Petter Enstad
20.04.2000
Både Sølvi og Daniel Andersen ble «født inn» i Frelsesarmeen. Foreldrene deres hørte til de første som sluttet seg til Armeen da den kom til Norge i 1888. Daniel ble født i Chicago 6. november 1906,...