Annonse
Annonse

Søk

35063 resultater
Olav Haugeto, Jens Øyvind Loven, Hanne Berdal
18.09.2017
Vår gode venn og kollega overlege Per Haugsten døde 23.5.2017 etter mange års sykdom. Han ble 74 år gammel. Etter medisinsk embetseksamen ved Universitet i Oslo i 1967 spesialiserte han seg i øre-...
Jan Olav Johannessen
18.09.2017
Anita Riecher-Rössler, Patrick D. McGorryred. Early detection and intervention in psychosis State of the art and future perspectives. 194 s, tab, ill. Basel: Karger, 2016. Pris CHF 98 ISBN 978-3-318-...
Trond F. Aarre
18.09.2017
Marianne Mjaaland Tvang og tvil En innsideberetning fra norsk psykiatri. 351 s. Oslo: Kagge forlag, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-1969-8 Dette er ei bok som mange vil late seg rive med av, ei...
Gisle Roksund
18.09.2017
Hilde Bondevik, Ole Jacob Madsen, Kari Nyheim Solbrækkered. Snart er vi alle pasienter Medikalisering i Norden. 384 s, tab. Oslo: Spartacus forlag/Scandinavian Academic Press, 2017. Pris NOK 399 ISBN...
Bente Prytz Mjølstad
18.09.2017
Aksel Tjora Kvalitative forskningsmetoder i praksis 3. utg. 285 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 379 ISBN 978-82-05-50096-9 Når tar en introduksjonsbok steget over til å bli en...
Geir Aamodt
18.09.2017
Andreas Habicht Medicinsk statistik 244 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 349 ISBN 978-87-628-1552-0 Den erfarne danske biostatistikeren Andreas Habicht har skrevet en lettlest og...
Johanne Sundby
18.09.2017
Kari Løvendahl Mogstad Kroppsklemma Hvordan være trygge og gode voksne for barn og unge i et kroppsfiksert samfunn. 240 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-52470-8 Mogstad...
Julie Didriksen
18.09.2017
Det sto et lite innlegg om legeattester og høflighet på trykk i Tidsskriftet nr. 1/1918. Innskriveren hadde sett seg lei av det sjuskete formatet legeattester ofte opptrer i. Å gi ut «et halvt...
Jon Håvard Loge
18.09.2017
Alle leger snakker om å «ta opp en journal» og å «gjøre et journalopptak». Jeg stusser over uttrykksmåten. Journalopptaket innebærer vanligvis tre elementer: samtale, undersøkelse og etterfølgende...
Erlend Hem
18.09.2017
Eirik Madsen er en skarpsynt kollega. Noen ganger kan et mellomrom fra eller til bety noe. Det er flere mulige dateringsmåter i norsk: de numeriske (4.5.2017, 4.5.17, 04.05.2017 eller 04.05.17) og...
Hilde Vigdis Larsen
18.09.2017
Hvorfor er det en sterk tradisjon blant leger for å unngå ordet «jeg» i pasientjournalene? Illustrasjonsfoto: iStock Omskrivninger som «undertegnede», «man», «en», «vi», «det vurderes dit hen at...
Alexander Wahl
18.09.2017
Hva er sammenhengen mellom løs mage og skjeve tær? En lidelse er en gåte inntil diagnosen er klar. Min pasient var en elegant, aldrende diplomatfrue, ikledd kasjmir og høye hæler. Hennes problem...
Lars Kolsrud
18.09.2017
Det tok tre måneder i «pakkeforløpet for kreft» fra pasienten fikk beskjed om at en røntgenundersøkelse ga mistanke om kreft i nyren, til hun var ferdig utredet. Tiden gikk med til å vente på ny...
Morten Lund-Johansen, Jon Wigum Dahl, Grete Marie Eilertsen, Knut Wester
18.09.2017
There are more African doctors working in western countries than in Africa. Many do not return home after completing their education in the USA or Europe. Western training programmes for African...
Frederik Francois Siem
18.09.2017
In the 2030 Agenda for Sustainable Development in 2016, the international community agreed to ‘leave no one behind’. However, the community is doing precisely that by failing to act as millions...
Ketil Slagstad
18.09.2017
Medisinens historie er en historie om vilje til liv – men også en fortelling om vilje til makt og vilje til viten. Distriktslege på Voss, Birger Lærum (1872 – 1953), med eldstesønn Ole Didrik (1901...
Jannike Reymert
18.09.2017
Psykiater Tormod Huseby har skrevet bok om hvorfor vi er så redde for å være oss selv og hvordan det styrer handlingene våre. Alle foto: Niklas Lello I god psykodynamisk tradisjon er han opptatt av...
Are Hugo Pripp
18.09.2017
Antallet deltagere i en studie påvirker kostnader, tidsbruk og arbeidsmengde, men også hvilken kunnskap og innsikt studien kan gi. Mange forbinder statistiske analyser i medisinen med beskrivende...
Tobias S. Slørdahl, Arne Kildahl-Andersen
18.09.2017
En mann i 80-årene tok en kveld klokken 23 sine faste medisiner, som besto av 100 mg jernsulfat og 75 mg acetylsalisylsyre. Etter inntaket begynte han å hoste og følte at han hadde fått tablettene i...
Idun Bakke Bø, Lene Erikson, Anita Sandmo Lyngøy, Safa Saleh
18.09.2017
Feber av ukjent årsak kan være en diagnostisk utfordring, særlig når symptomer og tegn er uspesifikke og undersøkelser ikke avdekker objektive funn. Vår pasient hadde tidligere gjennomgått ulike...