Annonse
Annonse

Søk

31551 resultater
Knut Halvor Bjøro Smeland
21.03.2017
Lymfompasienter som får høydosebehandling med stamcellestøtte har høyere dødelighet enn normalbefolkningen, men overlevelse bedres for hvert år pasientene fortsatt er i live. Knut Halvor Bjøro...
Lise B. Johannessen
21.03.2017
For første gang i historien får legene nå tilgang til medisinsk informasjon om hele den norske befolkningen gjennom kjernejournalen. INTEGRERT I ALLE SYSTEMER: Kjernejournal er den første digitale...
Kristin Viste
21.03.2017
Det er ikke alltid en god bekymring kommer til nytte. Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen For å bli spesialist i medisinsk biokjemi må vi være klinikere i ett år. Vi kan velge mellom et lite knippe...
Berit Nordstrand
21.03.2017
Svihus, Birger Spiselig En fortelling om maten og mennesket. 243 s, tab. Oslo: Aschehoug, 2016. Pris NOK 369 ISBN 978-82-03-29588-1 Spiselig henvender seg hovedsakelig til overvektige og lite fysisk...
Lise B. Johannessen
21.03.2017
En ettermiddag rett før jul gikk alarmen for nødetatene i Modum i Buskerud: «Båt synker i Tyrifjorden, flere personer i vannet». STORØVELSE: LIS Marit Hornstuen Bakkan (bakers til høyre) i aksjon...
Julie Kalveland
21.03.2017
Samfunnsnytte vektes mindre innen helse enn i andre sektorer. Det kan få store konsekvenser, påpeker konsulentselskapet Menon Economics i ny rapport. SKVISES: For å holde budsjettet må avdelingssjef...
Julie Winge
21.03.2017
Alt jeg trenger, er at du deler noe av din livserfaring med meg. Foto: Agnete Brun «Hei Julie. Jeg skriver til deg fordi jeg ble fortvilet etter å ha hørt foredraget ditt. Jeg er en ung student som...
Marit Hermansen
21.03.2017
Grensen for å beskytte de arbeidstakerne vi representerer, er eliminert av Spekter. En lang arbeidskamp kulminerte i slutten av februar, da Rikslønnsnemnda videreførte tariffavtalen uten endringer...
Dagfinn Skaare
21.03.2017
Muterte penicillinbindende proteiner i Haemophilus influenzae gir mer resistens mot aminopenicilliner og kefalosporiner. Dagfinn Skaare. Foto: Line Jacobsen Betalaktamresistens har blitt vanligere...
Pål Friis, Reidun Førde
21.03.2017
En forhåndssamtale skal gi pasienten muligheten til å ha innflytelse på den behandling han eller hun får mot slutten av livet. Det gjelder også dersom pasienten mister evnen til selv å delta i...
Tor Flørenes, Lars Erik Staxrud, Otto Sundhagen, Steinar Karlsen, Andries Kroese, Hans Olav Myhre
21.03.2017
Jørgen Junkichi Jørgensen Vår kjære venn Jørgen sovnet stille inn 14. januar. Jørgen ble 69 år. Vi er mange som sitter sorgtynget tilbake, men med gode minner fra en omsorgsfull, dyktig og...
Julie Kalveland
21.03.2017
Flere tester, krav til presisjon og 80 – 90 timers uker utfordrer helsevesenets «mesterdektiver». Patologenes leder Ying Chen har nok å gripe fatt i. STORT BEHOV: – Folk tror at digitalisering vil...
Per Anton Sirnes
21.03.2017
Hegbom, Finn Steen, Torkel Hjertearytmier Klinikk, EKG og behandling. 338 s, tab, ill. Jar: Finn Hegbom, 2016. Pris NOK 390 ISBN 978-82-303-3254-2 Dette er en perle om hjertearytmier! Begge...
21.03.2017
Universitetet i Oslo www.med.uio.no/disputaser/ Kirsten Strømme Kierulf-Vieira, ph.d. WNT signalling in glioma stem cells. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 3.2. 2017...
Ola Dale, Pål Klepstad, Torkjel Tveita, Just Thoner, Petter C. Borchgrevink
21.03.2017
Takk til Ræder og medarbeidere ( 1 ) for utfyllende opplysninger. Vi verken var eller er uenige i at 30 %-forskjellen i farmakologisk potens mellom preparatene er klinisk vesentlig. Morfin kan gis...
Ruth Halsne
21.03.2017
Pasienter med kronisk utmattelsessyndrom har svekket enzymfunksjon relatert til energiomsetningen, ifølge en studie ved Haukeland universitetssykehus. Tidligere studier har vist at pasienter med...
Kari Tveito
21.03.2017
Verken amitriptylin eller optiramat har effekt mot migrene hos barn og ungdom. Illustrasjonsfoto: AGE/NTB Scanpix Det er usikkert hvor god effekt legemidler mot migrene har hos barn og ungdom. I en...
Kristoffer Brodwall
21.03.2017
Ved å genteste Plasmodium falciparum -stammer kan man påvise mutasjoner assosiert med behandlingsresistens ved malaria. Plasmodium falciparum. Foto: Science Photo Library Kombinasjonspreparater med...
Terje Fladvad
21.03.2017
Grande, Marit Jensen, Lene Hunnicke Kognitiv terapi ved psykose 213 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 369 ISBN 978-82-15-02365-6 Dette er en lettlest og praktisk rettet bok om...
21.03.2017
Foto: Magne Sandnes – Jakt gjev mykje glede frå lite arbeid, viss ein skal sjå økonomisk på det. Lange fotturar i fjellet er ei kjelde til mentalt påfyll, spenning og avkopling frå ein kvardag som...