Annonse
Annonse

Søk

31765 resultater
Julie Kalveland
23.05.2017
Møre og Romsdal legeforening er ikke en «suksesshistorie», mener leder Bjarne Storset. Men det er ikke til å stikke under en stol at det er mye som fungerer godt i foreningen hans. Hvert år tar...
Stian Wendelborg
23.05.2017
Hansen, Elisabeth Holm Hunskår, Steinar Legevaktarbeid En innføringsbok for leger og sykepleiere. 387 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 469 ISBN 978-82-05-48460-3 Fra Gyldendal...
Karl Erik Müller, Ingrid Neteland, Carl Tollef Solberg
23.05.2017
Hva vil det si å være faglig dyktig? Svaret er ikke gitt. Hva vi definerer som faget og hvilke kvaliteter en faglig dyktig lege skal inneha, røper mye om oss selv. Hertzberg og medarbeidere skrev i...
Erlend Hem
23.05.2017
Michael Bretthauer spør om hva data sharing bør hete på norsk. Svaret står i ordboken: datadeling ( 1 ). Oversettelsen ligger tett opp til det engelske originaluttrykket, og da kan sjansene være gode...
Ellen Bøhmer, Geir Høgalmen
23.05.2017
Borstel, Johannes Hinrich von Hjertebank Alt om kroppens viktigste organ. 303 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-49301-8 I Hjertebank tar forfatteren for seg alt om hjertets...
Marit Hermansen
23.05.2017
Legeforeningen skal tale med sterk stemme i de viktige sakene. Jeg ønsker sterke organisasjonsledd og tillitsvalgte, som tar ansvar for utviklingen av helsetjenesten. Det er mai. Det er vår. Jeg...
Mats Kleivane
23.05.2017
Ingstad, Kari Turnus som fremmer heltidskultur 223 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-49034-5 Forfatterne er arbeidslivsforskere som gransker forholdet mellom...
Annetine Staff
23.05.2017
Brochmann, Nina Dahl, Ellen Støkken Gleden med skjeden Alt du trenger å vite om underlivet. 309 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-29579-9 Denne boken om kvinners underliv er...
Frederik Emil Juul
23.05.2017
Selv om legefrakker er ganske så like, kommer leger i mange varianter. Frederik Emil Juul. Foto: Jon Olav Nesvold Et klassisk bilde av en lege er en mann med hvit frakk og stetoskop rundt halsen. Jeg...
Shruti Sharma
23.05.2017
Legetilværelsen er for meg varierende, fra å arbeide som lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer, å være frivillig tilkallingslege på overgrepsmottaket i Ålesund til å være...
Fredrik Bååthe
23.05.2017
Läkarvetenskapen har en lång och framgångsrik tradition av ett bio-medicinskt förhållningssätt. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik För vetenskapen har strävan varit att reducera komplexa...
23.05.2017
Universitetet i Oslo www.med.uio.no/disputaser/ Kristian Laake, ph.d. Coronary heart disease and associations with omega-3 fatty acids in the elderly. Utgår fra Institutt for klinisk medisin...
Martin Hotvedt
23.05.2017
Professor Børge Ytterstad har gitt seg som kirurg, men fortsetter å forske på forebygging av ulykker. Han bare tar det litt mer piano. Pensjonert urolog Børge Ytterstad er Norges eneste professor i...
Arne Vatnøy
23.05.2017
Anja Fog Heen i Yngre legers forening er glad for at Helsedirektoratet åpner for en ny gjennomgang av læringsmålene for del 1 i spesialistutdanningen. KOMPETANSE: Anja Fog Heen er leder av...
23.05.2017
Nils Alvsåker 23.12. 1924 – 2.2. 2017 Håkon Å. Tytlandsvik 7.9. 1922 – 1.2. 2017 Rolf O. Sørbye 22.1. 1921 – 31.1. 2017 Nils Olav Neverdal 3.6. 1966 – 25.1. 2017 Niels Gyring 19.2. 1950 – 18.1. 2017...
Lise B. Johannessen
23.05.2017
Et av høydepunktene på årets landsstyremøte er valgene. I år er det valg både til sentralstyret, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Rådet for legeetikk. Ivar Halvorsen leder arbeidet...
Lisbet T. Kongsvik
23.05.2017
På Nedre Romerike reiser legevakten ut til pasientene i stedet for at pasientene fraktes til legevakten. Samarbeidspartnere i kommunen og pasientene er storfornøyde. STOLTE: Sykepleier Eivind Sogn (t...
23.05.2017
Noen ganger kan man forutse at en artikkel vil bli populær og godt lest. Det gjorde vi med denne – årets nest mest leste og delte sak i sosiale medier. Elisabeth Arntzen skriver om sin far, som fikk...
Are Brean
23.05.2017
Langvarige arbeidsmiljøproblemer ved Psykosomatisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, fører nå til at avdelingen blir splittet opp. En av tjenestene som skal flyttes er Nasjonal...
Safia Abdi Haase
23.05.2017
Jeg blir gjerne med som medvandrer, der formålet er å utvikle og videreformidle tre ting: kunnskap, kunnskap og kunnskap. Foto: Privat Jeg heter Safia Abdi Haase og kommer fra Somalia. Jeg kom for 25...