Annonse
Annonse

Søk

34807 resultater
Kari Tveito
26.06.2017
En genvariant som gir høye nivåer av B-celleaktiverende faktor beskytter mot malaria, men gir økt risiko for multippel sklerose og systemisk lupus erythematosus, viser en studie fra Sardinia. Foto:...
Ketil Slagstad
26.06.2017
Pasienter i allmennpraksis med uspesifikke brystsmerter har økt risiko for senere hjerteinfarkt. Det viser en ny studie. Foto: Science Photo Library Brystsmerter er et vanlig symptom hos pasienter i...
Matilde Risopatron Berg
26.06.2017
Det er store forskjeller i hjertesviktdødelighet i de ulike verdensdelene. Foto: Science Photo Library Hjertesvikt er en sykdom med høy dødelighet og store samfunnsmessige kostnader. I en prospektiv...
Karen Helene Ørstavik
26.06.2017
Kvinner er mindre utsatt for infeksjonssykdommer enn menn, men blir oftere rammet av autoimmune sykdommer. Noe av denne overhyppigheten er knyttet til X-kromosomet, som har mange immunrelaterte gener...
Ingard Løge
26.06.2017
Semmelweis´ teorier gjelder fortsatt – bruk hansker, og bruk vettet. Historien om den ungarsk-østerrikske legen Ignaz Philipp Semmelweis (1818–65) er en klassiker innen hygienefaget ( 1 ). Semmelweis...
Eva Skovlund
26.06.2017
Tall står helt sentralt i medisinen, men det er ikke nok å telle og måle. Tenk deg at du har en pasient som spør om hun bør begynne med statinbehandling fordi mange i hennes familie visstnok får slik...
Merete Kile Holtermann
28.06.2017
The Journal of the Norwegian Medical Association has a new print design. But do we really need print journals any longer? Photo: Einar Nilsen Never before have so many scientific articles been...
Ebba L. Wergeland
20.06.2017
Haematological cancer in former students and employees of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) resulted in two cases being brought to court. The survivors claimed damages from...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
28.06.2017
Acute poisonings represent a major health problem in Norway. In the period 1999 – 2004, nearly 11 000 hospital admissions and approximately 500 deaths could be related to acute poisonings each year...
Are Brean
26.06.2017
Det Tidsskriftet du nå holder i hendene, er nytt på flere måter. For det første har det helt ny design, slik redaksjonssjef Merete Holtermann skriver om i lederartikkelen på side 849. For det andre...
Merete Kile Holtermann
26.06.2017
Tidsskriftet har fått ny papirdesign. Men trenger vi egentlig tidsskrifter på papir lenger? Foto: Einar Nilsen Aldri har det vært publisert så mange vitenskapelige artikler som nå — omkring 2,5...
Merete Nesset, Anne Grethe Teien
23.06.2017
I den siste tiden har man i flere medieoppslag avdekket lemfeldig bruk av tvang i psykisk helsevern. Vi som utsettes for tvang har snakket om dette i årtier, uten å få gehør. Det er på tide at vi...
Odd Martin Vallersnes
26.06.2017
Kunnskapsgrunnlaget om akutte forgiftninger bygges bit for bit. I dette nummer av Tidsskriftet leveres et viktig bidrag til vår kunnskap om forgiftninger i Norge – i en studie basert på regningskort...
15.06.2017

Merete Kile Holtermann er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 2008. Hun har jobbet i Tidsskriftet siden 2011, først som medisinsk redaktør og fra 2014 som redaksjonssjef. I 2016 fullførte hun...

15.06.2017

Siri Lunde Strømme er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 2005. Hun har jobbet ved Folkehelseinstituttet, og siden 2008 fulltid i Tidsskriftet, først som medisinsk redaktør og fra 2015 som...

15.06.2017

Ragnhild Elise Ørstavik er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1993, dr. med ved samme universitet i 2004. Hun var første gang ansatt i Tidsskriftet som medisinsk journalist i 1996-1997....

Elin Ødemark, Jeanette Koht
22.06.2017
On one of the hottest days of the Norwegian summer, a man collapsed in a field. He was admitted to hospital where he underwent a wide range of tests owing to reduced consciousness and high body...
Odd Martin Vallersnes
28.06.2017
The evidence base on acute poisonings is assembled piece by piece. This issue of the Journal of the Norwegian Medical Association brings an important contribution to our knowledge on poisonings in...
Karen Helene Ørstavik
28.06.2017
Women are less susceptible to infectious diseases than men, but are more often prone to autoimmune diseases. This higher prevalence is partly attributable to the X chromosome, which has many genes...
26.06.2017
Illustrasjon © Isabel Albertos “Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, daß ein Ding kein Gift sei”, skrev den sveitsiske legen og alkymisten med det klingende navnet...