Annonse
Annonse

Søk

638 resultater
Jørgen G. Bramness
22.01.2018
En dag i september 2017 var hovedoppslaget i studentavisen Universitas «LSD inntar lesesalen» ( 1 ). Noen studenter «sto frem» som hverdagsbrukere av lave doser av LSD. De mente at dette hevet deres...
Bjørn Gjelsvik
05.01.2018
Hormonene er kanskje ikke så dødelige som vi trodde. Det har vært store endringer når det gjelder hormonbehandling for overgangsplager – og mye debatt. Vi kan snakke om tre historiske faser. I 1960-...
Gunnar Hasle
12.12.2017
Tick-borne diseases are on the rise. The article A man in his sixties from Southern Norway with intermittent fever gives an account of a severe illness caused by a previously overlooked tick-borne...
Gunnar Hasle
12.12.2017
Vi får flere flåttbårne sykdommer. I artikkelen En mann i 60-årene fra Sørlandet med intermitterende feber omtales et alvorlig sykdomsbilde med et hittil upåaktet flåttbårent patogen, Candidatus...
Maja Elstad
28.11.2017
Biologiske klokker er temaet for årets nobelpris. Vi har alle følt det på kroppen. Sent uti nattevakten subber føttene over gulvet, man fryser, og timene frem til morgenmøtet virker uendelig lange...
Britt-Ingjerd Nesheim
30.10.2017
I år er det 50 år siden norske kvinner fikk tilgang til p-pillen. P-pillen ble registrert i Norge med prevensjon som indikasjon i 1967. I USA hadde den da vært registrert som prevensjonsmiddel i syv...
Kjell Andersen
03.10.2017
New understanding of heart failure with preserved ejection fraction raises hopes of better treatment. It is many years since the only factor that was considered pertinent to the assessment and...
Øivind Ekeberg
03.10.2017
When someone is driven by a suicidal urge, psychiatry is expected to help. In a study conducted in the Agder counties, Vegard Øksendal Haaland and collaborators provide an account of the contact that...
Kjell Andersen
02.10.2017
Ny forståelse av hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon gir håp om bedre behandling. Det er lenge siden undersøkelse og behandling av pasienter med symptomer på hjertesvikt bare var et spørsmål om...
Øivind Ekeberg
02.10.2017
Når en person får alvorlige selvmordsimpulser, forventes det at psykiatrien skal hjelpe. I en undersøkelse fra Agder har Vegard Øksendal Haaland og medarbeidere redegjort for hvilken kontakt personer...
Marta Ebbing
18.09.2017
In Norway we have universal health services, rich sources of personally identifiable health data and high trust among the population. This provides us with unique opportunities to use these data, but...
Michael Bretthauer
18.09.2017
Pakkeforløp for kreft fungerer godt for noen, men andre kommer seg aldri inn. Lege Lars Kolsrud forteller en sterk historie i artikkelen om et pasientforløp i allmennpraksis og...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Established 80 years ago, the editorial committee of the Journal of the Norwegian Medical Association has been reorganised for a new era. The editorial committee was established in 1938 ( 1 ). In the...
Marta Ebbing
18.09.2017
I Norge har vi universelle helsetjenester, rike kilder til personidentifiserbare helsedata og høy tillit i befolkningen. Det gir oss unike muligheter til å bruke disse dataene, men tilgangen må bli...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Tidsskriftets 80 år gamle redaksjonskomité er omorganisert for en ny tid. Redaksjonskomiteen ble opprettet i 1938 ( 1 ). I årene før ble Tidsskriftet redigert av både redaktør og generalsekretær...
Bjørn Hilt
22.08.2017
As a rule, work is a source of coping and good health, but may also involve unhealthy exposures. I do not know whether it is true than work ennobles man (or woman, for that matter). However, work is...
Hilde Grimstad
22.08.2017
Many rural communities in Norway have difficulty recruiting doctors, especially general practitioners. Would it help if more of the training could take place in rural areas? There is broad political...
Bjørn Hilt
21.08.2017
Arbeid er som regel en kilde til mestring og god helse, men kan også innebære helseskadelige påvirkninger. Jeg vet ikke om det er sant at arbeidet adler mannen (eller kvinnen, for den saks skyld)...
Hilde Grimstad
21.08.2017
Flere distrikter i Norge strever med rekrutteringen av leger, spesielt fastleger. Kan det hjelpe at mer av legeutdanningen foregår i distriktene? Det er bred politisk enighet i Norge om å sikre...
Berit Schei
21.08.2017
Den akademiske skoleringen er blitt en viktig del av legers grunnutdanning. Da Øivind Larsen skrev om legeprofesjonens utvikling i anledning 100-årsjubileet for Den norske legeforening, tok han for...