Annonse
Annonse

Søk

342 resultater
Ragnhild Ørstavik
09.01.2018
Time Magazine named the #MeeToo movement ‘Person of the Year 2017’ ahead of Trump – the incarnation of a man with power and a patronising view of women. Now, the movement to stop sexual harassment...
Ragnhild Ørstavik
21.12.2017
Time Magazine kåret #metoo til «Person of the Year 2017». Foran Trump – inkarnasjonen av mann med makt og et nedlatende syn på kvinner. Nå må bevegelsen for å stoppe seksuell trakassering og...
Are Brean
12.12.2017
På den andre siden av døden venter en ny kropp eller et virtuelt selv, for den som tror – eller er villig til å betale. Foto: Einar Nilsen Drømmen om evig liv – om å seire over døden ved å frigjøre...
Geir Wenberg Jacobsen
28.11.2017
The recent amendments to the Norwegian Mental Health Care Act give patients a greater say with respect to the health care they receive. We welcome new restrictions on the use of coercion, but can...
Geir Wenberg Jacobsen
28.11.2017
Endringene i den nye psykisk helsevernloven gir pasientene mer innflytelse på helsehjelpen de får. Innskrenket adgang til bruk av tvang hilses velkommen, men kan by på noen utfordringer. Foto:...
Are Brean
14.11.2017
Predatory conferences have become an increasing problem in academic life. Now, this phenomenon has arrived in Norway. Photo: Einar Nilsen On 3 and 4 March 2018 I will attend an international congress...
Are Brean
13.11.2017
Røverkonferanser har blitt et økende problem i akademia. Nå har fenomenet kommet til Norge. Foto: Einar Nilsen Jeg skal delta på en internasjonal kongress i Oslo 3. og 4. mars 2018. Det er ingen...
Liv-Ellen Vangsnes
31.10.2017
A young doctor in Denmark has been found guilty of gross negligence. She asked a nurse to measure a patient’s blood glucose level, but failed to enter her request in the medical records. Photo...
Liv-Ellen Vangsnes
30.10.2017
I Danmark er en ung lege dømt for grov forsømmelse. Hun ba en sykepleier om å måle blodsukkernivå, men førte det ikke i journalen. En ung lege har forvakt en natt i august 2013. En pasient blir...
Ragnhild Ørstavik
17.10.2017
The Research Council’s survey on the population’s attitudes to research can hardly be trusted. We should nevertheless take it seriously. Photo: Espen Røysamb Recently, the Research...
Ragnhild Ørstavik
16.10.2017
Forskningsrådets undersøkelse om befolkningens holdninger til forskning er neppe til å stole på. Likevel bør den tas alvorlig. Foto: Espen Røysamb Forskningsrådet la nylig frem foreløpige resultater...
Geir Wenberg Jacobsen
03.10.2017
On Midsummer’s Eve this year, the Norwegian Medical Association confirmed on its website that seven of every eight Norwegians are very satisfied with the regular GP scheme. This happy news...
Geir Wenberg Jacobsen
02.10.2017
På årets midtsommeraften bekreftet Legeforeningen på sin hjemmeside at syv av åtte nordmenn er svært fornøyd med fastlegeordningen. Gladmeldingen står i skarp kontrast til det fastlegene selv erfarer...
Ketil Slagstad
18.09.2017
The encounter with the undocumented migrant elucidates the meaning of medicine and the morals of society. Photo: Sturlason Norway is home to a large group of migrants who have no documents showing...
Ketil Slagstad
18.09.2017
I møtet med den papirløse migranten tydeliggjøres medisinens mening og samfunnets moral. Foto: Sturlason Det lever en stor gruppe migranter her i landet som ikke har papirer på lovlig opphold...
Are Brean
05.09.2017
The direction of Norwegian health policy will change little, irrespective of the outcome of the general elections. It is only then that the main health-policy job will start. Photo: Einar Nilsen The...
Are Brean
04.09.2017
Kursen for norsk helsepolitikk vil endres lite, uansett utfall av stortingsvalget. Den viktigste helsepolitiske jobben begynner derfor etterpå. Foto: Einar Nilsen Stortingsvalget 2017 ser ut til å...
Petter Gjersvik
22.08.2017
Doctors record, discuss and conclude in writing. Therefore, medical students need to practise their writing skills and be tested on their ability to write professionally. Photo: Einar Nilsen All...
Petter Gjersvik
21.08.2017
Leger skal registrere, resonnere og begrunne. Derfor må medisinstudenter trene og testes i evnen til å formulere seg. Foto: Einar Nilsen Alle leger skriver. Få skriver vitenskapelige artikler, men...
Merete Kile Holtermann
26.06.2017
Tidsskriftet har fått ny papirdesign. Men trenger vi egentlig tidsskrifter på papir lenger? Foto: Einar Nilsen Aldri har det vært publisert så mange vitenskapelige artikler som nå — omkring 2,5...