Annonse
Annonse

Søk

580 resultater
30.10.2002
Ved siden av de fire redaktørene er det 22 kapittelforfattere som står for bokens fire hovedkapitler. Den tar for seg primærmedisinsk informatikk, EPJ (elektronisk pasientjournal), import av data fra...
30.10.2002
Vi som arbeider tett innpå personer med kreft og deres familier, kan oppleve at vi begynner å tenke defensivt. «Hva kan jeg si for å hjelpe denne personen eller denne familien? Hva kan jeg gjøre for...
30.10.2002
Olsson, GL Jylli, L Smärta hos barn och ungdomar 453 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2001. Pris SEK 673 ISBN 91-44-01489-9 Smertebehandling hos barn, spesielt hos nyfødte, var lenge et forsømt...
30.10.2002
Kronisk smerte er ikke bare er et symptom, men en sykdom i seg selv. I boken Må jeg leve med det? forteller søskenparet Jóna Hafdis Einarsson (samfunnsviter) og Jónas Einarsson (lege) om egne...
30.10.2002
Dette er en lærebok for sykepleiestudenter om intensiv behandling og sykepleie. Det er en vellykket bok som gir en klar og presis innføring i et vanskelig fagområde. Den har gode illustrasjoner og...
20.10.2002
Boken er en utgivelse i forlagets Secret series . Det er de fire redaktørenes femte felles skriveprosjekt i løpet av fem år, og sammen med 75 medforfattere har de skrevet en meget innholdsrik bok om...
20.10.2002
Denne danske læreboken, nå i 5. utgave, er ledd i en bredt anlagt serie med såkalte «basisbøger». Den presenteres som en introduksjon til gastroenterologi, primært skrevet for sykepleiestudenter, men...
20.10.2002
International travel and health kommer ut hvert år og har nok vært det viktigste oppslagsverket og håndboken i reisemedisin i Norge. Boken har gått under kallenavnet Den gule fra WHO. 2002-utgaven er...
20.10.2002
Enhver psykiater vil vite at virkningen av litium som behandlingsmiddel og forebyggende middel ved affektive lidelser ble oppdaget av australieren John F. Cade i 1949, og innført i klinisk bruk av...
20.10.2002
Endelig er det kommet en bok innen idrettsmedisin som du kan ha på kontoret og som vil gi deg svar på en del vanlige spørsmål basert på systematiske oversiktsartikler og Cochrane-databasen. Hvem bør...
10.10.2002
Christiaan Barnard (1922 – 2001) gjorde den første hjertetransplantasjon for 35 år siden. Cyklosporin kom i 1980 og muliggjorde en bedret immunsuppresjon og overlevelse utover kort tid...
10.10.2002
Boken vil utfordre allmennpraktikere og andre fagfolk i primærhelsetjenesten til systematisk forbedring av tiltak for å forhindre og redusere fedme (kroppsmasseindeks > 30 kg/m). Prevalensen av...
10.10.2002
Forfatterne er psykologer med lang erfaring fra alderspsykiatrien. De henvender seg til pårørende av hjemmeboende demente og hjelpepleiere som arbeider i åpen eldreomsorg. Boken er tredelt. Først...
10.10.2002
Denne boken er tilegnet dem som har gitt sine liv, og til dem som daglig risikerer sine liv, i behandlingen av skadede. Denne litt svulstige innledningen sier mye om den sterke entusiasmen som...
10.10.2002
Dette er ingen lærebok, men en oppsummering av hvordan pasienter med demens behandles og tilbys omsorg i land innenfor EU. Forfatterne henvender seg ikke først og fremst til klinikere, men til...
10.10.2002
Denne boken om smittevern i helseinstitusjoner er primært skrevet for helsefagstudenter og gir en systematisk og omfattende innføring i utfordringene i vanlige smittevernspørmål i helseinstitusjoner...
10.10.2002
Denne svenskspråklige boken henvender seg hovedsakelig til medisinstudenter og gir en kortfattet innføring i generell kirurgi. Boken er utgitt i fire tidligere versjoner, siste i 1997, og har vært...
10.10.2002
Fra Oxford University Press er det kommet to nye bidrag samt en oppdatering innen kirurgi. De to første bøkene er tradisjonelle lærebøker i kirurgi, men med to noe ulike innfallsvinkler. Begge er...
10.10.2002
Dette er ingen enkel bok å anmelde, mest fordi det er vanskelig å forstå hvem den er skrevet for, og fordi den forsøker å favne så vidt. Innledningsvis sier forfatterne at den «henvender seg både til...
10.10.2002
Det er beregnet at ca. hver 25. pasient opplever medisinske feil eller annen utilsiktet hendelse i løpet av et sykehusopphold, som i gjennomsnitt medfører en uke forlenget liggetid i sykehus. I...