Annonse
Annonse

Søk

763 resultater
Gunn Marit Seberg
25.03.2014
Pål Surén. Foto Torunn Gjerustad, Folkehelseinstituttet Pål Surén (f. 1972) ved Folkehelseinstituttet har mottatt pris for beste forskningsartikkel innen forskning på rusmidler og psykisk helse...
Gunn Marit Seberg
25.03.2014
Jan Petter Larsen (f. 1953), prosjektleder og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) i Helse Stavanger, har sammen med kompetansetjenestens forskningsgruppe mottatt en...
Gunn Marit Seberg
25.03.2014
Otto Inge Molvær. Foto Gry Molvær Otto Inge Molvær (f. 1939), professor emeritus, tidligere kommandør i Sjøforsvaret og dykkerlege, mottok Kongens fortjenstmedalje i februar 2014. Medaljen fikk han...
Gunn Marit Seberg
25.03.2014
Jan Emil Erikssen. Foto: Lise Åserud/Scanpix Jan Emil Erikssen (f. 1933), professor emeritus, ble i februar 2014 tildelt Kongens fortjenstmedalje. Han var avdelingsoverlege ved Medisinsk avdeling ved...
Gunn Marit Seberg
11.03.2014
Jan Sommerfelt-Pettersen. Foto: Forsvaret Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen (f. 1958) ble i desember 2013 ny sjef for Forsvarets sanitet og ble samtidig utnevnt til kontreadmiral. Forsvarets sanitet...
Gunn Marit Seberg
11.03.2014
Guro Valen. Foto: Benjamin A. Ward Guro Valen (f. 1960), hjerteforsker og professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, er tildelt Nasjonalforeningens hjertepris 2013 for...
Gunn Marit Seberg
25.02.2014
J. Frederik Frøen. Foto: Folkehelseinstituttet J. Frederik Frøen (f. 1968), avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, har i konkurranse med noen av verdens beste forskere fått ERC Consolidator...
Gunn Marit Seberg
25.02.2014
Olav Thoresen. Foto: Universitetet i Bergen Olav Thorsen (f. 1949), fastlege i Stavanger og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen, har mottatt Løvetannprisen 2013 for sin mangeårige og...
Gunn Marit Seberg
25.02.2014
Stefan Lönnberg (f. 1976), leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ved Kreftregisteret, er tildelt Hjelt Excellence Junior Award for 2013 for sin doktorgradsavhandling Case-control studies...
Gunn Marit Seberg
11.02.2014
Marianne Thoresen. Foto: Theodore Wood Photography Marianne Thoresen (f. 1951), professor ved Avdeling for fysiologi ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, er en av tre...
Gunn Marit Seberg
11.02.2014
Hans Ole Siljehaug. Foto: Jostein Listou, Helse Midt-Norge Hans Ole Siljehaug (f. 1955) er konstituert i stillingen som assisterende direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge...
Gunn Marit Seberg
11.02.2014
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Marta Ebbing (f. 1963), prosjektleder Hjerte- og karregisteret, har fått Gullegget 2013. Gullegget er ExtraStiftelsen Helse og Rehabiliterings...
Gunn Marit Seberg
28.01.2014
Sten Eirik W. Jacobsen. Foto: Linda Lindell, Karolinska Institutet Sveriges største private forskerpris, Tobias Priset, er tildelt Sten Eirik Wælgaard Jacobsen (f. 1961), professor ved Karolinska...
Gunn Marit Seberg
28.01.2014
Knut Boe Kielland. Foto: privat Knut Boe Kielland (f. 1948) har mottatt en forskningspris fra EUs overvåkingsorgan for rus og avhengighet (EMCCDA) for sitt vitenskapelige arbeid All-cause and liver-...
Gunn Marit Seberg
28.01.2014
Øystein Lappegard. Foto: Tom Sundar Øystein Lappegard (f. 1952), kommuneoverlege i Ål, er tildelt Anders Forsdahls Pris 2013 for sitt lange virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk...
Gunn Marit Seberg
14.01.2014
Siri Eldevik Håberg. Foto: Folkehelseinstituttet Siri Eldevik Håberg (f. 1969), prosjektleder i RegFlu ved Folkehelseinstituttet, har mottatt prisen Article of the year av Norsk forening for...
Gunn Marit Seberg
14.01.2014
Aina Basilier Vaage. Foto: Wikipedia Aina Basilier Vaage (f. 1952) er tildelt Schizofrenidagenes ærespris for 2013. Vaage er spesialist i psykiatri – barne- og ungdomspsykiatri – og har i mange år...
Gunn Marit Seberg
14.01.2014
Mads Gilbert. Foto: Wikipedia Mads Gilbert (f. 1947), professor dr.med. og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, er tildelt Nordprofilprisen 2013. Juryen...
Gunn Marit Seberg
14.01.2014
Olav Gjernes. Foto: Jørn Ertsaas, Sykehuset i Telemark Olav Gjernes (f. 1936), psykiater, tidligere ved Sykehuset i Telemark, er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin samfunnsinnsats. Gjernes fikk...
Gunn Marit Seberg
14.01.2014
Peter Prydz (f. 1956), fastlege ved Allmed legesenter, Rypefjord i Hammerfest, ble i november 2013 kåret til årets Finnmarkslege. Prisen, som består av et skjold, ble høytidelig overrakt under kurset...