Annonse
Annonse

Søk

773 resultater
30.11.2002
Boken anmeldes både av en pasient og av en lege. Den henvender seg til ungdom og voksne med kroniske sykdommer. Den er også godt egnet for familie og venner som vil vite mer om hvordan det er å ha en...
30.11.2002
Redaktørene har lang erfaring med undervisning av psykologistudenter og ønsker med denne boken å formidle «en bred og samtidig inngående forståelse av forskjellige sider ved behandlerens første møte...
30.11.2002
Målgruppen er i første rekke pasienter som bruker og vil bruke naturlegemidler på en forsvarlig måte. Boken er også et nyttig oppslagsverk for leger og apotekere i møte med pasienter som bruker...
30.11.2002
I 1899 skrev en erfaren distriktslege i Tidsskriftet at “Det værste jeg kan foretage mig, er en akkouchementsforretning; [forløsning] jeg har altid med mig lærebog, og er der noget, leser jeg nøie...
30.11.2002
Blendet av medisinens triumfer og muligheter kommer vi stadig i skade for å bagatellisere og overse dens farer og fallgruver. Systematiske studier og tilfeldige avsløringer av til dels skandaløs...
30.11.2002
For vel 30 år siden dukket begrepet flerorgansvikt, på engelsk multiple organ failure, opp i den medisinske litteratur. Bakgrunnen var observasjon av følgende kliniske forløp; traumatiserte pasienter...
30.11.2002
I Tidsskriftets julenummer år 2000 hadde Thore Lie en artikkel om darwinismens utbredelse i Norge i det 19. århundre (1). Artikkelen ble i samme nummer redaksjonelt omtalt av Dag O. Hessen. Det var...
20.11.2002
Dette er den 13. utgaven av en av de store og omfattende lærebøkene i gynekologi. Den ble første gang utgitt i 1940 av Emil Novak, som var tilknyttet Johns Hopkins University School of Medicine...
20.11.2002
For ti år siden opprettet Association of American Medical Colleges en månedlig spalte om medisin og kunst i sitt tidsskrift for utdanning, Academic Medicine . Denne boken er en samling av 100...
20.11.2002
Denne boken tar for seg smertetilstander etter medullær skade. Det store flertall av pasienter med traumatisk spinal skade har et smerteproblem som reduserer livskvaliteten. Boken er inndelt i fem...
20.11.2002
Dette er en ny utgave av boken om det friske og det syke nyfødte barnet. Den er gjennomrevidert og tilpasset den siste utvikling innen nyfødtmedisin. Den er skrevet av en overlege på Hvidovre...
20.11.2002
Den sjuende utgaven av et etter hvert utbredt oppslagsverk for allmennpraktikere foreligger med nye og gode forbedringer. Ved å gå inn på Internett-adressen over kan man finne opplysninger om...
20.11.2002
På 1990-tallet ble det utarbeidet mange «prosedyrepermer». Hensikten var kvalitetsforbedring av det kliniske arbeidet i samhandlingsrommet mellom leger i allmennpraksis og spesialister i sykehus...
20.11.2002
I denne boken forteller barn hva de føler og tenker om sin egen kropp, om det å være gutt eller jente og om det å ha venner. De filosoferer rundt universet og døden. Gjennom samtaler og tegninger...
10.11.2002
Vi lever i en tid hvor kvalitet både forventes og kreves av helsevesenet. Det gjelder diagnostikk, utredning og behandling av både enkle og kompliserte tilstander. Utarbeiding av faste prosedyrer er...
10.11.2002
Skal Heinz stjele en medisin som han ikke har råd til å kjøpe, for å redde konens liv? 11-årige Jake mener Heinz bør stjele medisinen. Han ser dette som en verdikonflikt mellom liv og eiendom, der...
10.11.2002
Boken er skrevet med tanke på medisinstudenter og uerfarne leger ved radiologiske avdelinger. Den inngår i en serie med ett bind for hvert organsystem; thorax foreligger fra før. Boken er heftet i A4...
10.11.2002
Denne engelske boken er rettet mot leger som er pensjonert eller som forbereder seg på å bli det, særlig da de mange som 65 år gamle pensjoneres fra National Health Service. Den inneholder, gjennom...
10.11.2002
I tillegg til en beskrivelse av begrepets historie og innhold gis en grundig innføring i de kliniske trekkene ved hypokondri: opptattheten av kroppen, katastrofetenkningen og den manglende effekten...
30.10.2002
Intensjonen med boken er et motangrep mot «puritanske kampanjer» der forfatter Einar Gran mener å kunne bevise at røyking ikke er farlig etter å ha «studert mengder av vitenskapelige studier og...