Annonse
Annonse

Søk

949 resultater
Charlotte Haug
10.12.2002
En fredag i november 2002 ble Kaare Solheim gravlagt ved Flatdal kirke i Telemark – på gammelt vis, der alle deltakende fulgte kisten til graven. Mange tanker trenger seg på ved en slik anledning...
Sigbjørn Fossum
10.12.2002
Årets nobelpris i fysiologi eller medisin ble tildelt Sydney Brenner, H. Robert Horvitz og John E. Sulston for deres oppdagelser innen genetisk regulering av organogenese og programmert celledød...
Preben Aavitsland
10.12.2002
I et møte med europeiske kolleger nylig ble jeg overrasket over den sterke støtten fra min portugisiske kollega i et stridsspørsmål. Under lunsjen fikk jeg forklaringen. Da fortalte han meg og de...
Preben Aavitsland
30.11.2002
I 1999 hadde Murmansk fylke bare 101 HIV-smittede. Tre år senere har fylkets AIDS-senter fått meldt 918 smittede, altså nær én av 1 000 innbyggere (Fjodor Bajluk, personlig meddelelse). Over 80 % av...
Harald Breivik, Einar Hysing
30.11.2002
Som anestesiologer fikk vi mange spørsmål om bruken av gass i teateret i Moskva og håndteringen av gislene etterpå. Fra en russisk Internett-avis fikk Aftenposten 29. oktober 2002 vite at det var...
Petter Jensen Gjersvik
30.11.2002
Atopisk eksem er den vanligste kroniske hudsykdommen blant barn i den vestlige verden. Sterk kløe, rødt utslett og tørr hud kan påvirke nattesøvn, selvbilde og livskvalitet i betydelig grad...
30.11.2002
Boken anmeldes både av en pasient og av en lege. Den henvender seg til ungdom og voksne med kroniske sykdommer. Den er også godt egnet for familie og venner som vil vite mer om hvordan det er å ha en...
30.11.2002
Redaktørene har lang erfaring med undervisning av psykologistudenter og ønsker med denne boken å formidle «en bred og samtidig inngående forståelse av forskjellige sider ved behandlerens første møte...
30.11.2002
Målgruppen er i første rekke pasienter som bruker og vil bruke naturlegemidler på en forsvarlig måte. Boken er også et nyttig oppslagsverk for leger og apotekere i møte med pasienter som bruker...
30.11.2002
I 1899 skrev en erfaren distriktslege i Tidsskriftet at “Det værste jeg kan foretage mig, er en akkouchementsforretning; [forløsning] jeg har altid med mig lærebog, og er der noget, leser jeg nøie...
30.11.2002
Blendet av medisinens triumfer og muligheter kommer vi stadig i skade for å bagatellisere og overse dens farer og fallgruver. Systematiske studier og tilfeldige avsløringer av til dels skandaløs...
30.11.2002
For vel 30 år siden dukket begrepet flerorgansvikt, på engelsk multiple organ failure, opp i den medisinske litteratur. Bakgrunnen var observasjon av følgende kliniske forløp; traumatiserte pasienter...
30.11.2002
I Tidsskriftets julenummer år 2000 hadde Thore Lie en artikkel om darwinismens utbredelse i Norge i det 19. århundre (1). Artikkelen ble i samme nummer redaksjonelt omtalt av Dag O. Hessen. Det var...
Charlotte Haug
20.11.2002
Statsbudsjettet er på mange tusen knusktørre sider, og er nærmest ugjennomtrengelig for andre enn spesialtrenede byråkrater. Dermed kan viktige politiske saker drukne eller skjules – bevisst eller...
Dag Berild, Morten Lindbæk
20.11.2002
Stort forbruk av antibiotika har ført til et globalt problem med antibiotikaresistente bakterier (1). I Norden har disse problemene til nå vært små, men de siste ti årene har det vært epidemier med...
Atle Fretheim, Philippe J. Guerin
20.11.2002
I alle legemidler som fikk markedsføringstillatelse i årene 1975 – 99, var det 1 393 nye virkestoffer (1). Av disse var det bare 13 mot tropesykdommer og tre mot tuberkulose. Til sammenlikning var...
20.11.2002
Dette er den 13. utgaven av en av de store og omfattende lærebøkene i gynekologi. Den ble første gang utgitt i 1940 av Emil Novak, som var tilknyttet Johns Hopkins University School of Medicine...
20.11.2002
For ti år siden opprettet Association of American Medical Colleges en månedlig spalte om medisin og kunst i sitt tidsskrift for utdanning, Academic Medicine . Denne boken er en samling av 100...
20.11.2002
Denne boken tar for seg smertetilstander etter medullær skade. Det store flertall av pasienter med traumatisk spinal skade har et smerteproblem som reduserer livskvaliteten. Boken er inndelt i fem...
20.11.2002
Dette er en ny utgave av boken om det friske og det syke nyfødte barnet. Den er gjennomrevidert og tilpasset den siste utvikling innen nyfødtmedisin. Den er skrevet av en overlege på Hvidovre...