Annonse
Annonse

Søk

1796 resultater
Ragnhild Ørstavik
17.12.2009
Injeksjoner med kollagenase kan vise seg å være et godt alternativ ved Dupuytrens kontraktur. Dupuytrens kontraktur kan behandles ved en kombinasjon av kirurgi og fysioterapi. En ny dobbeltblindet...
Lars Frich
17.12.2009
Menn strålebehandles preoperativt i større grad enn kvinner. Det viser en svensk studie. Preoperativ strålebehandling før endelig kirurgi reduserer lokalt residiv hos pasienter operert for...
Åslaug Helland
17.12.2009
Sykdommer assosiert med overvekt er et økende problem i store deler av verden. Musestudier avdekker en mekanisme bak sykdomsutviklingen samt en terapimulighet. Fet laboratoriemus. Illustrasjonsfoto...
Petter Gjersvik
17.12.2009
Behandling med sykdomsmodifiserende legemidler i svært tidlig fase av revmatoid artritt bedrer livskvalitet og er kostnadsbesparende. Kostnadseffekten av biologiske legemidler er tvilsom. Behandling...
Trine B. Haugen
17.12.2009
Personer med langvarig eller residiverende psykisk lidelse har økt risiko for vektøkning. Det er uklart om psykiske lidelser gir økt risiko for vektøkning eller vice versa. Nå har en internasjonal...
Åslaug Helland
17.12.2009
Egg som inneholder kjernen fra én donor og mitokondrier fra en annen, åpner for mulig behandling av visse arvelige mitokondriesykdommer. Mitokondrier og dermed mitokondrielt DNA overføres kun fra mor...
17.12.2009
Paracetamol ved vaksinering Feber er en del av den normale inflammatoriske responsen etter immunisering. For å undersøke effekten av profylaktisk paracetamol etter vaksinasjon ble 459 friske spedbarn...
Anne Karin Lindahl
03.12.2009
De som slutter å røyke før de skal ha et kirurgisk inngrep, får færre postoperative komplikasjoner. Røykere som deltar i røykeavvenningsprogrammer før kirurgisk behandling, har signifikant færre...
Lars Johan Materstvedt
03.12.2009
En ny nederlandsk studie viser hvorfor leger ikke alltid følger retningslinjene for lindrende sedering til døende. De nederlandske retningslinjene sier at dyp og vedvarende lindrende sedering bare...
Petter Gjersvik
03.12.2009
Trangere retinale arterioler og utvidede venyler er risikofaktorer for koronar hjertesykdom hos kvinner, men ikke hos menn. Illustrasjonsfoto © Mediscan/Corbis/SCANPIX Koronarkar og kar i øyebunnen...
Petter Gjersvik
03.12.2009
Langtidsbehandling med inhalasjonssteroider reduserer inflammasjon og demper nedgang i lungefunksjon hos kolspasienter. Salmeterol gir ingen tilleggseffekt. Inhalasjonsbehandling med steroider og β₂-...
Ragnhild Ørstavik
03.12.2009
Trombinhemmeren dabigatran er enklere i bruk enn warfarin og forebygger sannsynligvis hjerneslag like effektivt. For å forebygge hjerneslag skal pasienter med atrieflimmer helst bruke...
Ragnhild Ørstavik
03.12.2009
Hvordan behandles demenspasienter, og hva dør de av? Resultatene av en stor og grundig oppfølgingsundersøkelse er nylig publisert i The New England Journal of Medicine . Undersøkelsen inkluderte 323...
03.12.2009
Ingen effekt av interleukin Injeksjoner med interleukin-2 øker antallet CD4-celler i blodet, men har ingen klinisk tilleggseffekt for pasienter med hivinfeksjon som samtidig får antiretroviral...
Rune Nielsen
19.11.2009
Kols vil koste 24 milliarder kroner de neste 20 årene. Kostnadene kan reduseres betydelig ved å forhindre symptomforverringer. Det viser ny studie. Studien omfattet 658 og 757 deltakere fra...
Mette Sagsveen
19.11.2009
Fosfodiesterase 4-hemmere er en ny gruppe antiinflammatoriske medikamenter. Disse er under utprøving blant annet i behandlingen av kronisk obstruktiv lungesykdom. Roflumilast, som er en slik...
Are Brean
19.11.2009
Både å fortsette med fysisk aktivitet og å starte med å være fysisk aktiv etter 70 års alder er assosiert med lavere hjelpbehov og dødelighet, viser en israelsk studie. Illustrasjonsfoto Colourbox...
Are Brean
19.11.2009
Vekttap er assosiert med signifikant bedring av obstruktiv søvnapné-syndrom hos overvektige pasienter med type 2-diabetes, viser amerikansk multisenterstudie. Det har hittil vært sparsomt empirisk...
Mette Sagsveen
19.11.2009
Endovaskulær behandling av carotisstenoser medfører flere restenoser og cerebrovaskulære hendelser enn endarterektomi også på lang sikt. Tidligere er det påvist at pasienter som fikk endovaskulær...
Kristian Hannestad
19.11.2009
To innavlede musestammer som er ANA-negative, produserer antinukleære antistoffer når de uttrykker MHC-haplotypen H2 b . Dette er konklusjonen i en norsk studie av to genetisk modifiserte normale...