Annonse
Annonse

Søk

827 resultater
06.05.2011
Calvé-Legg-Perthes’ sykdom Legemiddelbruk Arbeidsrelatert kreft Dysmenoré og menoragi Horners syndrom Pulmonal hypertensjon
08.04.2011
Slagenheter Multippel sklerose Johannesurt mot depresjon Naltrekson Metabolsk encefalopati Taushetsplikten
18.03.2011
Påskenummeret Erfaring og biologi Turnustjeneste i sykehus Influensapandemien 2009 Antibiotikaresistente bakterier Neonatal tetanus på Vestmannaeyjar
04.03.2011
Aspergers syndrom Seniorpolitikk Rusmiddeltesting av urin Søvn og psykisk sykdom Amyotrofisk lateral sklerose Autismeforskning
18.02.2011
Dødelighet av hjerteinfarkt Fedmekirurgi Chlamydiainfeksjon Trykksår Parenterale legemidler Cytomegalovirusinfeksjon
04.02.2011
Ny operasjonsmetode ved aortastenose Fedmekirurgi Eosinofil gastroenteritt Suprakondylær humerusfraktur Anorexia nervosa
21.01.2011
Kronisk utmattelsessyndrom Ny behandling av aortastenose Gliomer hos voksne Korsbåndsregisteret Jus og forskningsetikk
07.01.2011
Arbeidsrelatert sykefravær Klinisk etikk-komiteer Bipolar sykdom under svangerskap Systemisk behandling av akne Infeksiøs endokarditt Tro og helse
16.12.2010
Brannskader hos barn Lokalbehandling av akne Pasientplikter Diabetisk retinopati Hepatitt C Akuttmedisinske team
02.12.2010
Vond rygg i norske aviser Ekstrem selvneglisjering Tuberkulose på Finnmarksvidda Utkantmedisin i Nepal Amtsfysikus for 200 år siden Neonatal tetanus på Vestmannaeyjar
18.11.2010
Sjokkbølgebehandling av tendinopati Rutiner ved forskrivning av p-piller Pasientinformasjon Kroniske muskelsmerter Uførhet og sykefravær ved muskelsmerter Slanking anno 1863
04.11.2010
Akutte korsryggssmerter Bildediagnostikk ved vond rygg og nakke Forskrivning av p-piller Prioriteringsprosesser Pleiere i akuttmedisinske team Ultrasonografi ved inflammatorisk tarm
21.10.2010
Blod i peritonealhulen Immunologisk trombocytopeni Svelgevansker etter stråleterapi Bekkenplager under svangerskap Operasjon av hammertå Artrose
07.10.2010
Antibiotikabehandling Tuberkulose Mødrehelse og bistand Incentiver og kvalitet Overaktiv bekkenbunn Genprosjektet deCODE
23.09.2010
Overgrep og psykisk helse Aldersgrense for leger Seksuelle bivirkninger av antidepressiver Smertehemming Mammografiscreening Oppmerksomt nærvær
09.09.2010
Infantilt hemangiom Sykefravær Solarier og D-vitamin Legers produktivitet Skaderegister Immunrespons uten infeksjon
26.08.2010
Intravenøs IgG-behandling Akutt lymfoblastisk leukemi Kritisk syke sykehjemspasienter Familiefokusert nyfødtomsorg Polyfarmasi hos eldre «Ambulansesaken»
12.08.2010
Utdanningsnummeret Behandling av lårhalsbrudd Intensivbehandling ved leversvikt Klinisk legemiddelutprøvning Kodepraksis ved forgiftningsdødsfall Navlekatetre
01.07.2010
Multitraumeskader Allmennlege i New Zealand Ablasjonsbehandling av arytmi Trening og helse Smertebehandling Medisinen i bilder
17.06.2010
Demens og folkehelse Digitoksindosering Årstall i medisinen Helsevurdering for førerkort Tobakksalg til mindreårige Skjærgårdslege i Nordland