Annonse
Annonse

Søk

202 resultater
10.10.2000
Det er uklart hvem denne boken henvender seg til og hvilken intensjon forfatteren har hatt med utgivelsen. Temaet er teorier om alderdom og død, i utgangspunktet et spennende prosjekt. Stedvis har...
10.10.2000
I boken gjennomgås vesentlige aspekter ved overvåking av luftkvalitet. Det gis en grei innføring i hvordan et overvåkingssystem bør planlegges. Boken kan dermed kan være et nyttig redskap for...
30.09.2000
Denne boken tilhører serien Fundamentals of anesthesia and acute medicine der tre bøker blir utgitt årlig. Siktemålet er å holde ferdige spesialister og leger under spesialisering oppdatert innen...
30.09.2000
Et utvalg av sentrale svenske karkirurger har laget en hendig og anvendelig bok om akutt karkirurgi, primært med generelle kirurger som målgruppe. I tillegg vil både studenter og karkirurger finne...
30.09.2000
Forfatterne av denne boken henvender seg først og fremst til nevropatologer, patologer og barnenevrologer. Boken er delt i to deler. Den første omhandler sentralnervesystemets normale prenatale...
30.09.2000
Forfatterne gjennomførte i begynnelsen av 1990-årene et prosjekt i primærhelsetjenesten i Roskilde amt i Danmark hvor de studerte en ny behandlingsstrategi for forhøyet kolesterol. Boken er basert på...
30.09.2000
Boken SterkSvak er en del av et veiledningstilbud om spiseforstyrrelser. I tillegg til boken finnes en video og en CD samt en veileder som omhandler hvordan disse hjelpemidlene kan benyttes. Denne...
30.09.2000
Jeg gledet meg stort til å kikke i denne tredje utgaven av dette standardverket om seksuelt overførte sykdommer, inkludert HIV-infeksjon. Den forrige utgaven var en av mine nyttigste investeringer...
30.09.2000
Dette er en nyttig bok for alle som er opptatt av nakkeslengskader, for den gir et bilde av dagens forståelse av temaet. Det gis en imponerende og grundig oversikt over litteratur på området...
30.09.2000
Boken er skrevet av to mødre med barn som har vokst opp med Aagenæs’ syndrom. Den er beregnet spesielt for pasienter, familie samt fagpersonell som møter pasientene. Barneleger, gastroenterologer,...
20.09.2000
Mineskader er i dag et alvorlig helseproblem i store deler av verden. Dessverre er det dette våpenet som blir benyttet i områder med stor fattigdom, der et helsevesen er langt unna og folk må stole...
20.09.2000
ABC of complementary medicine ønsker å gi helsearbeidere innen skolemedisin en minimumsinnføring i alternativ medisin ”. . . so that they can remain informed and centrally involved in their patients...
20.09.2000
Dette er en bok som har sitt utspring i erfaringer fra prosjektet Leksehjelp i Oslo indre øst som pågikk fra 1995 – 97. Den er et sentralt bidrag i debatten om flerkulturelt forebyggende arbeid. Den...
20.09.2000
Når tenkte du sist på at kommentarer som ”har du slanket deg?” eller ”det kunne vært verre” kan bli oppfattet sårende av mottakerne? Eller når tenkte du sist på at omsorgsmottakeren kanskje ikke er...
10.09.2000
Har dere lagt merke til at leger flest elsker å fortelle historier fra praksis? Riktignok gjør vi det ikke så ofte (som vi skulle ønske), både av hensyn til taushetsplikten og fordi interessen hos...
10.09.2000
Den franske psykologen og filosofen Michel Foucault (1926 – 84) leses mer enn noen gang. Popularitetens pris er imidlertid at originaltekstene fort kveles under trykket av alskens fortolkninger og...
10.09.2000
Denne boken er basert på en forskningsrapport fra NOVA. For å tydeliggjøre unge funksjonshemmedes livssituasjon har forfatteren sammenliknet den med ikke-funksjonshemmet ungdoms livskvalitet, med...
10.09.2000
Denne boken er basert på en kongress om antioksidanter som ble avholdt i 1997. Redaktørene henvender seg i første rekke til de som driver forskning innen feltet antioksidanter og de som har interesse...
10.09.2000
Målgruppen for dette verket er medisinstudenter. Det er skrevet i en vennlig, oppmuntrende tone. Man får inntrykk av at forfatterne virkelig ønsker at en student som har anskaffet seg boken, ikke...
10.09.2000
Få leger har inngående kjennskap til utredning og behandling av lymfødem. Primære lymfødemer er sjeldne og utgjør en tredel av lymfødemtilfellene. Sekundære lymfødemer forekommer hyppigere og er som...