Annonse
Annonse

Søk

1114 resultater
Einar Ryvarden
12.09.2016
Vi har i dag lansert vårt helt nye nettsted. Listen over forbedringer vi har gjort for våre lesere er veldig lang. Det er dog enkelt å oppsummere: Vi har villet servere en enklere leseropplevelse,...
Lisa Dahlbak Jacobsen
12.09.2016
Det var tittelen på en av flere artikler om det store, fortsatt nokså ukjente internettet i Tidsskriftets utgave i 1995. Andre kuriøse titler i temautgaven er «Musesyken som ikke kom» og «Ut på tur...
Kari Tveito
08.04.2014
Bruk av kombinasjonspiller som prevensjon øker ikke risikoen for utvikling av bekkenleddssmerter under senere svangerskap. Derimot kan det være en mulig sammenheng mellom rene...
Matilde Risopatron Berg
08.04.2014
Blodtrykksmedisiner brukt i akuttfasen av et hjerneinfarkt ga ikke høyere overlevelse eller færre senkomplikasjoner. Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix Høyt blodtrykk er en kjent...
Trine B. Haugen
08.04.2014
Høyere inntak av fiberrik mat, spesielt korn eller grønnsaker, er forbundet med redusert risiko for kardiovaskulær sykdom. Illustrasjonsfoto © Sciencephoto/NTB scanpix Det er mye som tyder på at økt...
Paal H.H. Lindenskov
08.04.2014
Insulinbehandling for å holde blod-glukosenivået lavt gir ikke lavere overlevelse eller færre respiratordøgn hos barn i intensivavdeling. Illustrasjonsfoto © DPA/NTB scanpix Insulinbehandling av...
Kari Tveito
08.04.2014
Kognitiv atferdsterapi er bedre enn psykoanalytisk orientert behandling ved bulimia nervosa. I en fersk studie fra det psykoanalytiske fagmiljøet ved Københavns Universitet ble 70 pasienter med...
Sigurd Høye
08.04.2014
Målinger av karsinoembryonalt antigen kan være like godt egnet som CT-undersøkelser for å påvise residiv etter operasjon for kolorektalkreft. I en britisk studie ble 1 202 pasienter som hadde...
Kristin Kaasen Jørgensen
25.03.2014
Levertransplantasjon kan føre til økt sykdomsaktivitet av inflammatorisk tarmsykdom hos pasienter med primær skleroserende kolangitt. Kristin Kaasen Jørgensen. Foto: Øystein Horgmo, Universitetet i...
Ying Wang
25.03.2014
Årsakene til lang liggetid i sykehus grunnet akutt forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom er multifaktorielle. Pasientene opplever hjemmebehandling som et godt alternativ. Ying Wang. Foto:...
Kari Tveito
25.03.2014
Den genetiske bakgrunnen for type 2-diabetes er i stor grad knyttet til regulatoriske DNA-elementer. Dette viser en internasjonal studie der norske forskere har spilt en viktig rolle. Til venstre:...
Kari Tveito
25.03.2014
En studie ledet av norske og amerikanske forskere har kartlagt genforandringer ved livmorhalskreft i detalj. Forskergruppen i Bergen. Helga B. Salvesen, nummer to fra venstre på første...
Tor Atle Rosness
25.03.2014
Antirøykekampanjer har liten effekt blant personer med psykisk lidelse. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Røyking er vanligere blant personer med psykisk lidelse. I en amerikansk studie ble rundt 46 000...
Kari Tveito
25.03.2014
Bilsjåfører, særlig de unge, må unngå å ta øynene vekk fra veien når de kjører bil. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Risikoen for trafikkulykker øker betydelig hvis bilsjåfører blir distrahert. I en...
Torben Wisborg
25.03.2014
Flysykepleiere i fly og på bakken bidrar til å styrke den akuttmedisinske beredskapen i Finnmark. Dette viser en studie fra luftambulansetjenesten. Illustrasjonsfoto: Finnmarkssykehuset Lik tilgang...
Haakon B. Benestad
25.03.2014
Muciner i luftveisslimet regulerer cilienes funksjon, inflammasjon og det medfødte immunforsvaret. Slimet i luftveiene fanger hver dag opp milliarder av partikler og mikrober. Et lag av slim ligger...
Trine B. Haugen
25.03.2014
Ved assistert befruktning hos mus kan to gener erstatte Y-kromosomet. Y-kromosomet har, til forskjell fra de andre kromosomene, begrensede muligheter for rekombinasjon og utveksling av genetisk...
Ane Djuv
11.03.2014
Det er utbredt sambruk av urtepreparater og ordinære medikamenter i norsk allmennpraksis. En av de hyppigst brukte urtene, Aloe vera, gir ingen klinisk relevante medikamentinteraksjoner. Ane Djuv...
Ingvild Øvstebø Engesæter
11.03.2014
En firedel av dem som får totalprotese i hofteleddet i ung voksen alder er født med hofteleddsdysplasi. Diagnosen blir ofte stilt for sent til å sikre normal utvikling av hoftene. Ingvild Øvstebø...
Matilde Risopatron Berg
11.03.2014
Veiledet trening kan utsette behovet for hofteprotese hos pasienter med artrose. Dette viser en ny norsk studie. Lars Nordsletten, Ida Svege og May Arna Risberg. Foto: Privat Pasienter med...