Annonse
Annonse

Søk

526 resultater
06.06.2017
Fra redaktøren Doktorgraden må fortsatt gi uavkortet uttelling i spesialistutdanningen av leger. Vi må også akseptere at tema og metode for forskningen stammer fra et annet medisinsk fagområde. Den...
23.05.2017
Fra redaktøren Data fra kliniske studier som pasientene har samtykket i å delta i, må deles. Del data Russ søker hjelp hos lege Mai er russetid og eksamen. 19-åringer har økt forbruk av tjenester hos...
02.05.2017
Fra redaktøren Nordmenn er verdens lykkeligste folkeslag. Helse i hvert smil? Avansert behandling ved Parkinsons sykdom Pasienter med Parkinsons sykdom med store motoriske fluktuasjoner kan ha nytte...
30.03.2017
Fra redaktøren Klimaendringene skyter fart. Det truer den globale helsen – men gir også muligheter. Klimakrisens muligheter Mest er best? Er det en sammenheng mellom pasientvolum og viktige...
21.03.2017
Fra redaktøren Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være. Psykiatriens indre konflikter eksponert Forberedende samtale i sykehjem...
07.03.2017
Fra redaktøren Forskning på demens får fortjente priser. Men effektiv behandling av tilstanden lar vente på seg. Glemsk og glemt Bruk av antibiotika ved sykehjem og sykehus Førstevalgsantibiotika...
16.02.2017
Fra redaktøren Unge leger ønsker seg fastlønn i allmennpraksis. Det ønsket har vi ikke råd til å overse. Fast lege til fast lønn Renovaskulær sykdom hos barn Renovaskulær hypertensjon hos barn gir få...
07.02.2017
Fra redaktøren Eggdonasjon kan ikke likestilles med sæddonasjon, men bør likevel tillates i Norge. Mor på en ny måte To verdener: sykehjem og sykehus Sykehjemsleger og sykehusleger har ulik...
02.02.2017
Fra redaktøren Hva skjer når kapteinen forteller at det er en bombe eller brann om bord i flyet eller du mottar brev om at det er påvist tegn til livstruende sykdom etter en rutineundersøkelse? Falsk...
19.01.2017
Fra redaktøren Hva skjer når kapteinen forteller at det er en bombe eller brann om bord i flyet eller du mottar brev om at det er påvist tegn til livstruende sykdom etter en rutineundersøkelse? Falsk...
10.01.2017
Fra redaktøren «Post-truth» ble årets ord 2016. Det bør det ikke bli i 2017. Tallenes tale Kjønnslepper hos jentebarn Adhesjon av de små kjønnslepper er ganske vanlig hos prepubertale jenter, men gir...
20.12.2016
Fra redaktøren Leger drikker heller mindre enn mer alkohol enn andre. Det kan likevel være for mye Drikker du mer enn legen din? Oslo-studien om ubehandlet syfilis Syfilis blir ofte omtalt som den...
06.12.2016
Fra redaktøren Dagens narkotikapolitikk har usosiale konsekvenser, er basert på et sviktende vitenskapelig grunnlag og bør revurderes Stoff, straff og sosial smitte Blodcellesykdom med genfeil...
22.11.2016
Fra redaktøren Er overdragelse av fellesskapets institusjoner til private og anbud på offentlige helse- og sosialtjenester tegn på at velferdsstaten forvitrer? En finger på pulsen Brannskader Hvert...
08.11.2016
Fra redaktøren Drømmen om medisinske gjennombrudd må aldri gå på bekostning av pasientenes sikkerhet Ingen snarvei til suksess Da digitoksin ble byttet ut med digoksin Antall forgiftninger med...
25.10.2016
Fra redaktøren Legenes streik for å beholde forsvarlige arbeidsforhold endte med tvungen lønnsnemnd. Pasientsikkerheten og kvaliteten i helseomsorgen er truet fra flere hold. Helsepersonellovens krav...
11.10.2016
Fra redaktøren Det er snart 130 år siden kvinnene begynte sitt inntog på medisinstudiet. Nå er mennenes utmarsj godt i gang. Balansekunst For mye styrketrening skader Rabdomyolyse kjennetegnes av...
27.09.2016
Fra redaktøren Bioteknologisk forskning støter stadig mot rettslige og etiske grenselinjer. Forskning må av og til stanses mens vi forsøker å forstå konsekvensene av det vi gjør. Etikkens...
13.09.2016
Fra redaktøren 20 år etter at Tidsskriftet kom på internett lanserer vi ny logo og nye mobiltilpassede nettsider. Tradisjon og fornyelse Mer snusbruk blant gravide Bruken av snus før og under...
23.08.2016
Fra redaktøren Viljen til å utsette seg for kritikk er avgjørende for god læring og for å bli en enda bedre lege. Feil må dyrkes, men på riktig måte. Vi skal alle gjøre feil Kvinner og menn med...