Annonse
Annonse

Søk

351 resultater
Sverre Myren-Svelstad, Jostein Halgunset
12.12.2017
Urinen har vært oppfattet som både nyttig og unyttig og som ren og uren. Denne væsken har i lange tider vært del av diagnostikk og behandling, men har også hatt bruksområder utenfor medisinsk praksis...
Stein A. Evensen
12.12.2017
Da Rikshospitalet åpnet i 1826 i Akersgata, var et sykehus fortsatt mer en oppbevaringsanstalt enn en behandlingsinstitusjon. Hva møtte pasienten som ble innlagt? Hvem var pleierne og hvordan var...
Stein A. Evensen
12.12.2017
Militærhospitalet i Christiania, som ble omgjort til landets første universitetssykehus og åpnet i 1826, ble allerede i sin samtid vurdert uegnet som sykehus. Militærhospitalet i Akersgata var tidlig...
Henrik Andreas Torp, Ingebjørg Gustavsen, Luis Romundstad
12.12.2017
Historisk har planteriket vært den viktigste kilden til legemidler. Forløperne til mange av midlene som benyttes i moderne anestesi har sitt opphav i legeplanter brukt i tradisjonell medisin. De...
Magne Nylenna, Camilla Stoltenberg
12.12.2017
To hundre år etter hans fødsel kan vi trygt karakterisere teologen Eilert Sundt som en foregangsmann innen norsk epidemiologi og folkehelsearbeid. Med dagens terminologi vil vi karakterisere Sundts...
Karl O. Nakken, Eylert Brodtkorb
31.10.2017
We like to believe that progress in the field of medicine is achieved through rational and scientific developments. This is not always the case. Many of our most frequently used drugs were discovered...
Karl O. Nakken, Eylert Brodtkorb
30.10.2017
Vi liker å tro at medisinske fremskritt er fremkommet på en rasjonell og vitenskapelig måte. Så er ikke alltid tilfellet. Mange av våre mest brukte legemidler er blitt oppdaget ved ren slump. Det...
Anniken Sandvik, Anne Kveim Lie
20.12.2016
Sekundær syfilis med hudforandringer i ansiktet. Illustrasjon fra 1800-tallet. Science Photo Library I 1955 avla Trygve Gjestland sin doktorgrad der han undersøkte et unikt materiale over ubehandlede...
Rune Johan Ulvik
20.12.2016
Arvelig hemokromatose er en medfødt feil i reguleringen av jernstoffskiftet som fører til økt absorbsjon av jern fra tarmen og gradvis økende patologisk avleiring av jern i lever og andre indre...
Nadia Shad Paulsen, Anne Kveim Lie
08.11.2016
Regionale forskningsetiske komiteer finnes i dag i alle landets helseregioner. Deres virksomhet er basert på flere lover, inkludert helseforskningsloven, personopplysningsloven og...
Ellen Jørum
23.08.2016
Ludvig 14 av Frankrike (1638 – 1715) – Solkongen – utviklet i 1686 en perianal abscess, som ved gjentatte mislykkede forsøk på behandling, blant annet ved bruk av glødende jern, utviklet seg til en...
Georg Høyer
05.07.2016
«Du ved hvor vanskelig jeg kan forstaaes til bunnen, du ved der gives et elskovsdyb i min sjel hvori mange af mine store feil og mangler kunde druknes» Herman Wedel Major i brev til sin...
Georg Høyer
05.07.2016
«… At etablere en effectiv Control af Asylernes Virgsomhed, er en av de viktigste Maal for Lovgivningen om Sindsyge…» Herman Wedel Major Norge var det sjette landet i Europa som fikk en særlov for...
Mari Hvattum
05.07.2016
Den banebrytende norske psykiateren Herman Wedel Major (1814 – 54) (ramme 1) regnes med rette som skaperen av Gaustad Asyl. Han var imidlertid ikke alene. Med seg hadde han...
Morten Hammerborg
05.07.2016
I 1833 trådte Bergens Mentale Sygehus – populært kalt «Mentalen» – i virksomhet. Som navnet tydelig angir var den ment å være, og ble også i Bergen ansett for å være, en faktisk behandlende...
Henrik Harthug
07.06.2016
Tuberkulosereformen av 1947 fastslo et tydelig offentlig ansvar for tuberkulosebekjempelsen. Dette innebar sanksjoner rettet mot enkeltmennesker, som påbudt vaksinasjon. Allmenn vaksinasjon skulle...
Magne Nylenna, Noralv Breivik, Arvid Heiberg, Øivind Larsen
15.03.2016
Til forskjell fra dagens vitenskapelige publikasjoner, der man først og fremst legger vekt på representativitet og generaliseringsverdi, var medisinske tidsskrifter tidlig på 1800-tallet preget av...
Erlend Hem, Jacob B. Natvig, Per E. Børdahl
15.03.2016
Den gamle, ruvende kvinneklinikken i Stensberggata har en verdig fasade i upusset, rød tegl. Ved hoveddøren plasserte Selskabet for Oslo Byes Vel i 1995 et av sine blå kulturhistoriske skilt. Der...
Bjørn Backe
15.12.2015
Under kamphandlingene i Ringsaker i april 1940 ble fem norske sivile menn forsøkt henrettet med nakkeskudd av tyske soldater, uten noen prosess eller foranledning. En av disse, en 25 år gammel mann,...
Mons Lie
15.12.2015
Gris på operasjonsbordet, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål universitetssykehus, ca. år 2000. Det er den samme operasjonsstuen som ble brukt av oss 30 år tidligere. Foto: Roy...