Annonse
Annonse

Søk

395 resultater
Kari Ronge
30.09.2002
Det fremgår i en rapport om prosjektet Privatisert vold i familien i regi av Familievernkontoret i Molde, og som psykolog Solveig Karin Bø Vatnar har ført i pennen (1). Kartleggingen fra perioden...
Kari Ronge
30.09.2002
Det viser en helseprofil Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet (1). Undersøkelsen blant samtlige 10. klassinger i Oslo er den første i sitt slag, og viser store forskjeller mellom 15-16-...
Ingrid M. Høie
30.09.2002
Han holder tellingen med sin rusfrie tilværelse og kan datere den på dagen om nødvendig. Etter å ha eksperimentert med stoff siden 12-13-årsalderen, ble han som 29-åring introdusert til Anonyme...
Ingrid M. Høie
30.09.2002
Avtroppende fagutvalgsleder Svein Steinert mener allmennleger bør engasjere seg i legemiddelassistert rehabilitering av narkomane, men en forutsetning er at det foreligger en individuell plan for...
Nina Husom
30.09.2002
Hektisk møtevirksomhet mellom Legeforeningen og Helsedepartementet etter sommerens ledelsesdebatt hadde ført til et rekordraskt rundskriv om ledelse i sykehus. I dette presiserer myndighetene hvordan...
Nina Husom
30.09.2002
Det sier nevrolog Anne M. Wolland, tidligere Ullevål universitetssykehus og gynekolog Babill Stray-Pedersen ved Rikshospitalet. De to legene har samlet ny kunnskap og forent erfaringer fra de to...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.09.2002
– At det er et stort behov for elektronisk samhandling i helsesektoren, er det ikke tvil om. Legeforeningen har lenge jaktet på en mulighet til å konkretisere sitt engasjementet knyttet til dette,...
May-Brith Mandt
30.09.2002
Rundt 50 deltakere var 22. og 23. august til stede på Norsk Bremuseum i Fjærland under Olav Rutles tredje minnesymposium. Norsk Bremuseum i Fjærland var en fin ramme rundt Olav Rutles tredje...
30.08.2002
Sentralstyret 4. juni 2002 før landsstyremøtet «Alle medisinske enheter skal ha lege med relevant spesialistkompetanse som leder. Med medisinsk enhet mener Legeforeningen en organisatorisk enhet som...
Tom Sundar
30.08.2002
– Når kravet om avdelingsmakt begrunnes med argumenter om forsvarlighet, blir det helt feil. Legeforeningen får det til å lyde uforsvarlig at sykehus ansetter andre enn leger i...
Tom Sundar
30.08.2002
– Når vi trekker inn bruken av rettslige virkemidler, må lovkravene sorteres i to hovedgrupper: Krav som retter seg mot eieren av virksomheten og krav som retter seg mot den enkelte profesjonsutøver...
Ingrid M. Høie
30.08.2002
Det mener Nils B. Johannessen, lege og assisterende direktør ved Vest-Agder HF. Han er skuffet over egen profesjons mangel på rasjonelle reaksjoner i sommerens avisdebatt om ledelse ved sykehus. –...
Ingrid M. Høie
30.08.2002
Det sier Kåre Danielsen, avdelingsoverlege ved barneavdelingen ved Vest-Agder Sykehus HF. I stillingsinstruksen til Danielsen står det svart på hvitt at «avdelingsoverlegen er avdelingens medisinske...
Tom Sundar
30.08.2002
Molekylærmedisineren Pat Brown, kjent for sitt arbeid med å ta i bruk DNA-mikromatriseteknologi innen kreftdiagnostikk, var en av hovedgjestene under den internasjonale kreftkongressen i Oslo i...
Kari Ronge
30.08.2002
– At Olafiaklinikken ikke lenger skal sortere under avdeling for forebyggende medisin, medisinsk divisjon ved Ullevål universitetssykehus, er en svært uheldig konsekvens av sykehusreformen,...
30.08.2002
Det opplyser Inger Johanne Øien, fagsjef i Legeforeningens avdeling for spesialistutdanning. – Det sentrale for Legeforeningen er utdanningspotensialet når vi skal vurdere godkjenning. I dette...
Tom Sundar
30.08.2002
Retningslinjene pålegger helseinstitusjoner å etablere preventive tiltak mot spredning av MRSA, i samsvar med en nasjonal standard. I kommunene er det smittevernlegen som har dette ansvaret...
Ingrid Høie
30.08.2002
Prosjektet Den gode publikumstjeneste skal prøve ut sikker kommunikasjon via Internett mellom lege og pasient, og er et samarbeid mellom Midt-Norsk Helsenett og firmaet Deriga, som har utviklet en...
Nina Husom
30.08.2002
Forsøkene er gjort i laboratoriet ved Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore. Selv om ren sulforafan dreper H pylori effektivt, gjenstår det å se om virkningen er den samme når...
Tom Sundar
30.08.2002
En analyse av data fra The Framingham Heart-studien i USA slår fast at risikoen for å utvikle hjertesvikt er dobbelt så stor hos personer med fedme sammenliknet med normalvektige (1). Helsefare over...