Annonse
Annonse

Søk

841 resultater
Hans Kristian Bakke
10.12.2002
Året som nå går mot slutten har vært et år hvor Legeforeningen har måttet rette mye av oppmerksomheten mot nok en helsereform. Denne gangen gjelder det spesialisthelsetjenestereformen som trådte i...
Tove Myrbakk
10.12.2002
På vei hjem etter å ha lært mer om det gode legeliv: Ragnhild Sagsveen, Åse Schrøder, Lasse Djerv, Per Anders Øien og Carl-Gustav Mählck. Foto T. Myrbakk Det sa psykiater Per Anders Øien som var...
Lisbet T. Kongsvik
10.12.2002
Hilde Haugsgjerd og Magne Nylenna råder til samarbeid for best resultat. Begge foto L.T. Kongsvik Bjørn Snilsberg og Ivar J. Aaraas var blant de få legene som var til stede. – Unngå paranoia, bekjemp...
Anne Kjersti Befring, Lars Duvaland
10.12.2002
Det slår Helsedepartementet fast etter tidligere å ha ment at dette er den privatpraktiserende legens plikt. I brev fra Helsedepartementet til Pasientombudet fastslo departementet at...
Marit Tveito
10.12.2002
Camilla Lund Camilla Lund er 22 år og medisinstudent på fjerde året i Oslo. Hun ble tidlig med i lokalkomiteen til IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) og har hatt...
Lise B. Johannessen
10.12.2002
Legeforeningen gir i en høringsuttalelse full støtte til ovennevnte konklusjon i Helsedepartementets høringsnotat om røykfrie serveringssteder. Forslaget er et svært viktig bidrag i arbeidet for å...
Lise B. Johannessen
10.12.2002
Sammen om røykfrie sykehus: Åse Jakobsen (f.v.), Hans Kristian Bakke, Lars Grønseth og Kjellfrid Blakstad. Foto L.B. Johannessen Konferansen Røykfrie sykehus – hvordan lar det seg gjennomføre? ble...
Hans Kristian Bakke
30.11.2002
Helsedepartementet har fremmet forslag om endring av legemiddelloven. Det åpnes for at man i større grad kan knytte medisinske påstander til markedsføring av visse produkter som ikke er legemidler...
Lisbet Kongsvik
30.11.2002
Mariann Mathisen og Svein Zander Bratland er svært fornøyde med Primærmedisinsk uke. Foto L. Kongsvik Årets arrangement var det sjuende i rekken siden 1989 og gjennom kurs i bl.a. pediatri, geriatri...
Ellen Juul Andersen Lise B. Johannessen Lisbeth Kongsvik
30.11.2002
Guri Rørtveit Anne Marie Dehli Guido Derås Et praktfullt møtested , er kommunelege Jo Teljes beskrivelse. – Dette er en fin kombinasjon av å møte kolleger og å få faglig påfyll. Det er også spennende...
Ellen Juul Andersen
30.11.2002
Det sa president i Legeforeningen Hans Kristian Bakke i sitt foredrag på turnuskonferansen på Soria Moria i november. – Erfaringsgrunnlaget får turnuslegene gjennom arbeid med pasienter som er mest...
Ellen Juul Andersen
30.11.2002
– Møtet var fruktbart og Legeforeningen møtte stor forståelse for de problemene manglende skjemastandardisering skaper i helse- og trygdevesenet, sier Kjell Maartmann-Moe, leder for Alment...
Arvid Mikelsen
30.11.2002
På grunn av en del enkelttilfeller hvor det fremgår at legen ikke har vært fullt klar over sin informasjonsplikt, vil Legeforeningen presisere at legespesialist som har innført innkreving av...
Hans Kristian Bakke
20.11.2002
Kostnadene ved legemiddelbruk deles mellom pasienter og Folketrygden. Trygdens utgifter til legemidler har økt med 40 % de siste fem årene og var på 6 193 millioner kroner i 2001. Kan disse midlene...
Lisbet Kongsvik
20.11.2002
Yngve Mikkelsen, Åse Brinchmann-Hansen, Erik Høiskar og Ragnhild Øydna Støen. Foto L. Kongsvik Gruppen har fått i oppdrag å utrede en tredelt turnustjeneste, psykiatriens plass i turnustjenesten samt...
Lisbet Kongsvik
20.11.2002
I alt 48 fylkesavdelinger, yrkes- og spesialforeninger har benyttet seg av dette tilbudet. Tilknytningen gir mulighet til fri benyttelse av det databasebaserte publiseringsverktøyet Gloria som er...
Lisbet Kongsvik
20.11.2002
Hans Kristian Pedersen og Erik H. Grangård deltok på nettredaksjonens webmaster-kurs. Foto L. Kongsvik Nettsjef Stine Bjerkestrand Nesje og nettredaktør Hans Petter Fosseng i Legeforeningens...
Marit Tveito
20.11.2002
Morten Rønning Ewa Ness I næringslivet finnes det ulike mentorordninger der mange får hjelp til karrierebygging og lederutvikling. Teologistudentene får en erfaren mentor når de skal ut i praksis og...
Lisbet Kongsvik
20.11.2002
På toppen i Akademikerne: Christl Kvam, ny leder, og Hans Kristian Bakk, ny nestleder. Foto L. Kongsvik På rådsmøtet i Akademikerne 22. oktober ble Christl Kvam, tidligere nestleder i Akademikerne,...
Lise B. Johannessen
20.11.2002
Juan Robbie Mathisen I oktober møttes rundt 100 representanter for 22 forskjellige arbeidsgrupper fra psykiatriske klinikker, avdelinger og distriktspsykiatriske sentre samt to med privat...