Annonse
Annonse

Søk

667 resultater
Ola Stamnes, Nils Grude
10.12.2002
Onsdag 25.7. 2001 spilte Odd Grenland cupkamp mot 1.-divisjonslaget Hødd i Ulsteinvik. To dager senere fikk flere av spillerne i Odd Grenland magesmerter og diaré, etter hvert også hodepine, feber,...
Helge Stormorken
10.12.2002
Syndromer er pleiotrope utslag av én arvelig defekt eller en delesjon der flere defekter er til stede. De benevnes ofte lyskastersykdommer fordi de kan åpenbare sammenhenger mellom flere biologiske...
Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn, Inger Hilde Nordhus, Arvid Skjerve
10.12.2002
Insomni er karakterisert ved utilstrekkelig eller inadekvat søvn. Insomnien kan bestå av innsovningsproblemer, urolig nattesøvn og/eller tidlig morgenoppvåkning, eller at søvnkvaliteten er dårlig (1...
Ranveig K. Aspevik, Bente Hjelseth, Øivind Irtun
30.11.2002
Manglende galleblære skyldes feilutvikling av galleblæreknoppen eller mangelfull vakuolisering in utero. Galleblæren dannes fra den primitive fortarmen i løpet av fjerde svangerskapsuke. Gallegangene...
Tom Mala, Bjørn Edwin, Ivar Gladhaug, Odd Søreide*, Erik Fosse, Øystein Mathisen, Anstein Bergan
30.11.2002
Leverreseksjon er etablert behandling hos selekterte pasienter med lokalisert sykdom i leveren, som kolorektale metastaser, hepatocellulært karsinom og adenomer (1). Reseksjonen har tradisjonelt vært...
Erik Trondsen
30.11.2002
I Norge opereres ca. 6/10 000 personer årlig med kolecystektomi for gallesteinssykdom. Laparoskopisk teknikk for denne operasjonen ble innført i Norge i 1990 (1), og ble i løpet av få år...
Erik Trondsen, Hans Olaf Johannessen, Trond Buanes, Johan Ræder
20.11.2002
Basert på materiale publisert i British Journal of Surgery (1) I mange år har man hatt god erfaring med dagkirurgisk behandling av ulike typer brokk og anoproktologiske lidelser. Pasientene har vært...
Lene Jeanette Grasmo Aase, Kristian Sommerfelt, Tove Berstad
20.11.2002
Myelomeningocele (ryggmargsbrokk) er en medfødt strukturell misdannelse som forekommer med ca. ett nytt tilfelle per 2 500 nyfødte barn i Norge, og utgjør nesten halvparten av alle nevralrørsdefekter...
Hossein Banitalebi, Hans-Jacob Bangstad
20.11.2002
Feber er en vanlig årsaker til at barn kommer til lege. Digitale termometre har vært brukt siden midten av 1980-årene. Det tradisjonelle kvikksølvtermometeret er ikke lenger i bruk på grunn av faren...
Frode Gallefoss, Per S. Bakke
20.11.2002
Basert på resultater fra forfatterens doktoravhandling (1) Prevalensen av astma i Europa er ca. 5 % i den voksne befolkningen, og det er sterke indikasjoner på økende insidens (2). Astmasykdommen...
Eva Male Davidsen*, Knut Nestvold
10.11.2002
Bartelson og medarbeidere omtalte i Neurology i 1981 sju pasienter som innenfor et avgrenset tidsrom hadde hatt gjentatte episoder med hodepine, forbigående nevrologiske utfall og lymfocytose i...
Ragnar Eriksen, Tor Qvigstad
10.11.2002
Crohns sykom er en transmural betennelse som kan affisere hele gastrointestinaltractus og gi fokale lesjoner i tarmen. Komplikasjoner som fistler og abscesser er velkjent. Ulcerøs kolitt er...
Erik Trondsen, Hans Olaf Johannessen, Carl Fredrik Schou*, Trond Buanes
10.11.2002
Fundoplikasjon for gastroøsofageal reflukssykdom er en anerkjent behandlingsmetode, utført med åpen operasjon gjennom mange år og fra begynnelsen av 1990-årene i økende grad med laparoskopisk teknikk...
Kirsti Vainio, Nils Grude*
10.11.2002
Calicivirus er en gruppe RNA-virus som har vist seg å være den hyppigste årsak til ikke-bakteriell gastroenteritt, spesielt hos voksne (1 – 3). Familien Caliciviridae består av fire genera, hvorav...
Frode Gallefoss, Kjetil Drangsholt
10.11.2002
I det tobakksforebyggende arbeidet har man i Norge vært gode på prispolitikk og lovgivning, men har ellers ikke markert seg på noen spesiell måte når det gjelder opplysningsvirksomhet og...
Liv Hege Aksnes, Nils Kristian Raabe
30.10.2002
Rhabdomyolyse defineres som akutt ødeleggelse av skjelettmuskulatur med frigjøring og utsiving av intracellulære substanser til blodbanen (1). Et mangfold av tilstander ledsaget av muskulær nekrose...
Odd Mjåland, Egil Johnson, Helge E. Myrvold
30.10.2002
Laparoskopisk kolecystektomi ble først utført av Ernst Muehe (1) i Tyskland i 1986 og av Philip Mouret i Frankrike i 1987 (2). Metoden fikk raskt en eksplosjonsartet utvikling som savner sidestykke i...
Tom Ivar Lund Nilsen, Lars J. Vatten
30.10.2002
For vel ti år siden lanserte Trichopoulos hypotesen om at brystkreft kan føres tilbake til påvirkninger som fant sted allerede i mors liv (1). Det lå implisitt i hypotesen at faktorer som stimulerer...
Inger-Lise Nesvold, Sophie D. Fosså
30.10.2002
Flere studier indikerer at kreftpasienters behov for informasjon ikke blir godt nok ivaretatt (1 – 3). Blant annet er informasjon om bivirkninger av kreftbehandlingen utilstrekkelig. Samtidig...
Odd Aakervik, Jan Svendsen, Dag Jacobsen
20.10.2002
Etylengykol er en fargeløs væske med lett aromatisk duft og søtlig smak. Den brukes blant annet som komponent i frostvæske til forbrenningsmotorer. Stoffet er lite toksisk i seg selv, men gir...