Annonse
Annonse

Søk

889 resultater
Ingrid Marie Husby Hollund
22.01.2018
Unge voksne født med veldig lav fødselsvekt har dårligere motoriske ferdigheter, psykisk helse, livskvalitet og integritet i hjernens hvite substans. Foto: Christina Jørgensen Solli Premature barn...
Volker Moritz
22.01.2018
Endoskopører som får tilbakemelding om sin egen kvalitet, reduserer gradvis andelen av smertefulle koloskopier. Foto: Ida Chr. Kvisgaard I fjor fikk 4 343 nordmenn påvist kreft i kolon eller rektum...
Dlawer Abdulla Barzenje
08.01.2018
Strålebehandling kurerer mange pasienter med indolente lymfomer og plasmacytomer. Ved mantelcellelymfom er kombinasjon av flere behandlingsmetoder ofte nødvendig for å oppnå langvarig sykdomsfri...
Jørn Petter Hanto Lindahl
08.01.2018
For pasienter med diabetes type 1 og nyresvikt kan transplantasjon av pancreas i tillegg til nyretransplantasjon gi bedre overlevelse og beskyttelse mot diabetiske senkomplikasjoner i den...
Dragana Drobnjak Nes
12.12.2017
Måling av netthinnens blodkar og synsnervens diameter tidlig i livet kan forutsi utvikling av øyesykdommer og systemisk sykdom senere. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo Karforandringer...
Finn Husøy Andersen
12.12.2017
Intensivpasientar over 80 år som er i live eitt år etter utskriving, klarar seg godt samanlikna med normalbefolkninga. Foto: Finn H. Andersen Talet på eldre kjem til å auke dei komande åra. Samtidig...
Magnhild Singstad Høivik
28.11.2017
Foreldreveiledning kan bedre samspillet mellom foreldre og barn, barnets utvikling og foreldrenes depresjonssymptomer. Foto: Kristin Marie Singstad Marte Meo er en mye brukt veiledningsmetode som...
Marianne Yardley
28.11.2017
Intervalltrening med høy intensitet etter hjertetransplantasjon øker oksygenopptaket raskt og kan forebygge angstutvikling senere. Foto: Universitetet i Oslo, Kristin Ellefsen Maksimalt oksygenopptak...
Svein Erik Emblem Moe
28.11.2017
Vannkanaler forklarer evnen til rask vanntransport over cellemembranen. Ingen vet hvorfor vi har vannkanaler i hjernen. Foto: Eirik Lund De siste årene er det blitt lansert mange hypoteser om...
Heike Eichele
28.11.2017
Barn med Tourettes syndrom utvikler ofte en evne til å undertrykke tics. Hjerneaktivitet målt med EEG korrelerer med kliniske parametere for symptombyrde. Foto: Tom Eichele Barn med Tourettes syndrom...
Marit Haram
13.11.2017
Det er lite forskjeller i det medfødte oxytocinsystemet mellom pasienter med psykoselidelser og friske, men oxytocin kan likevel spille en rolle ved trekk knyttet til sosial fungering. Foto:...
Sabina Fattah
13.11.2017
Standardisert rapportering fra storulykker muliggjør analyser av flere hendelser for å identifisere læringsmoment. Vi har utviklet en database for dette, fritt tilgjengelig på majorincidentreporting...
Frøydis Gullbrå
30.10.2017
Ved sjukdom eller rusproblem hjå foreldre har fastlegen eit unytta potensial for å hjelpe barna, både ved å anerkjenne livssituasjonen, ved rådgjeving og informasjon. Foto: Kulshamar Foto Psykisk...
Margrete Berdal
30.10.2017
Aminert β-1,3-D-glukan bedrer sårtilhelingen på en doserelatert måte i type 2-diabetiske mus. Foto: Privat Forekomsten av diabetes er økende. Tall fra Reseptregisteret tyder på en prevalens i Norge...
Peder Langeland Myhre
30.10.2017
Proteiner assosiert med kardiovaskulær sykdom gir prognostisk tilleggsinformasjon hos pasienter med hjertestans og akutt respirasjonssvikt. Foto: Øystein H. Horgmo Pasienter med hjertestans og akutt...
Ingrid Keilegavlen Rebnord
30.10.2017
C-reaktivt protein (CRP) brukes i utstrakt grad på legevakt i vurderingen av barn med luftveisinfeksjoner, men screening reduserer ikke antibiotikaforskrivningen. Foto: Arngeir Berge CRP-hurtigtesten...
Henrik Vogt
16.10.2017
Systemmedisin, en spydspiss i den nye presisjonsmedisinen, lover både helhetstenkning og en revolusjon i forebyggende medisin. Men løftet er ikke troverdig. Foto: Nicolai Bauer Allmennlegen møter...
Hanne Klæboe Greger
16.10.2017
Ungdommers selvbilde kan spille en nøkkelrolle for utviklingen av psykiske lidelser og dårlig livskvalitet etter å ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Foto: Frode Jørum Vold og...
Ida Kathrine Gravensteen
16.10.2017
Selv om de fleste kvinner har god livskvalitet etter dødfødsel, strever noen med psykiske ettervirkninger i mange år, og de er spesielt sårbare i neste svangerskap. Foto: Sna Dar Månedene etter en...
Magnus Nakrem Lyngbakken
16.10.2017
Forhøyede nivåer av kardialt troponin er assosiert med subklinisk hjerteskade og kan gi verdifull informasjon om kardiovaskulær risiko. Foto: Jarle Wæhler Troponin er et proteinkompleks som regulerer...