Annonse
Annonse

Søk

202 resultater
10.11.2000
Denne boken definerer faget sosialepidemiologi som handler om å studere hvordan sosiale faktorer henger sammen med helse, sykdom og dødelighet. Redaktørene gir i boken en samlet, systematisk og...
10.11.2000
På få år er de diagnostiske og terapeutiske mulighetene innen fagfeltet kardiologi blitt radikalt utvidet jf. dagens takling av koronarsykdom, arytmier og hjertesvikt. Utviklingen bygger på...
10.11.2000
International Association for the Study of Pain holder verdenskongress hvert tredje år. Kongressen i Wien i 1999 var imponerende både med hensyn til kvalitet og omfang, og viste et forskningsfelt i...
10.11.2000
Målgruppe for denne boken er ifølge forfatterne ”primært allmennleger og utdanningskandidater i psykiatri. Også for psykologer, psykiatriske sykepleiere og andre medarbeidere i psykiatrisk arbeid vil...
10.11.2000
Kari Martinsen har denne gangen skrevet en bok om grunnleggende betingelser for omsorg, klinisk sensitivitet og sykepleiens kall. Kari Martinsen er sykepleier, filosof og historiker og en av de mest...
10.11.2000
Dette er en lærebok i arbeids- og miljømedisin. I dette fagområdet finnes marginalt av lærebøker av denne typen på de skandinaviske språk, så dette er en bok vi trenger. Det er derfor grunn til å...
10.11.2000
Denne boken gir kortfattede råd og vink for ledere i sykehusavdelinger. Med bakgrunn som lege ser forfatteren Ewa Ness ledelse fra legers synsvinkel, selv om også andre som vil lede i sykehus kan ha...
10.11.2000
Denne boken bygger på en serie artikler tidligere publisert i British Medical Journal , og består av ti enkeltstående kapitler om etiologi, diagnostikk og behandling av hjertesvikt. Selv om boken er...
10.11.2000
Ullevål sykehus Boken har en så bred målgruppe at både en allmennpraktiker og en kirurg har fått den til anmeldelse Allmennpraktikeren Redaktørene av boken henvender seg til allmennpraktikeren med et...
20.10.2000
Bokens hensikt er å gi en oppdatert oversikt over ulike rusmidler. Intensjonen er således at den kan brukes som en fagbok for alle som er opptatt av rus, rusmidler og rusproblemer. Boken er skrevet...
10.10.2000
Forfatterne Eli Heiberg og Nanna Biørnstad skrev boken Fødende krefter i 1992 og presiserer at dette ikke er en revisjon, men en ny bok. Begge er fysioterapeuter, Heiberg også sosialantropolog. De...
10.10.2000
Forskjellige former for bevegelsesforstyrrelser (movement disorders) er hyppige både blant nevrologiske og psykiatriske pasienter. Dette er et felt hvor det har skjedd betydelige fremskritt i løpet...
10.10.2000
Den amerikanske psykiateren Irvin D. Yaloms fortellinger fra psykoterapirommet er en blanding av skjønnlitteratur og faglitteratur og har fått en bred lesekrets. Hans siste bok Mamma og meningen med...
10.10.2000
Boken er en innføring i eksistensiell psykologi. I USA heter fagfeltet humanistisk psykologi og i Europa skilter det som eksistensiell filosofi. Forfatteren Bo Jacobsen ønsker å beskrive et fagfelt...
10.10.2000
Ritualer har vært benyttet i ulike kulturer til alle tider. Vi mennesker synes å trenge seremonier for å markere viktige begivenheter. Særlig trenger vi dem for å komme gjennom vanskelige faser i...
10.10.2000
I årets gnistrende oppsetning av Jungelboka på Det Norske Teatret, fremtrer to kostelig usosiale individer i skikkelse av gribben Lulu og hyenen Tabaki. Mens de lengter etter et åtsel, synger de...
10.10.2000
Seksualforskeren Bente Træen og psykologen Dagfinn Sørensen har hatt et lykkelig samarbeid om denne boken. Den behandler ungdommens seksuelle, følelsesmessige og psykososiale utviklingen på en...
10.10.2000
Dette er ein kort biografi over den kjende engelske legen og fysiologen Ernest Henry Starling. Boka er skriven av Jens H. Henriksen som er professor i klinisk fysiologi ved Hvidovre Hospital,...
10.10.2000
Omsorgen rundt kvinner i tiden fra svangerskap til barsel er blitt gjenstand for økende oppmerksomhet og meningsbrytninger i de senere år. Det har etter hvert kommet mange innspill fra organisasjoner...
10.10.2000
Denne populærvitenskapelige bokens første del er den klart mest lesverdige. Her gir forfatteren over 80 sider en kort selvbiografi før han i detalj beskriver det spennende kappløpet om å finne...