Annonse
Annonse

Søk

334 resultater
Erlend Hem
17.12.2009
Prematurt fødte hadde som ungdommer redusert volum av thalamus og hvit substans i cerebellum. Det viser en norsk studie. Ann-Mari Brubakk og Marit Martinussen. Foto Anne Steenstrup-Duch...
Erlend Hem
17.12.2009
Artikkelen er skrevet av ti forskere, hvorav sju norske. Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samarbeider to forskningsmiljøer om å studere hjerneutviklingen hos personer...
Erlend Hem
03.12.2009
Mutasjoner i genet som koder for glukocerebrosidase er den viktigste risikofaktoren for Parkinsons sykdom. Det viser en ny studie der en norsk forsker står sentralt. Jan O. Aasly. Foto privat...
Erlend Hem
03.12.2009
Forskergrupper trenger ikke være store for å være gode. Forskergruppen i Trondheim ledes av nevrolog Jan O. Aasly, som er overlege ved St. Olavs hospital og professor ved Norges...
Erlend Hem
19.11.2009
Transport til invasivt senter for PCI-behandling umiddelbart etter trombolyse synes fordelaktig i distriktene ved akutt ST-elevasjonshjerteinfarkt. Ellen Bøhmer (til venstre) (foto privat) og...
Erlend Hem
19.11.2009
Artikkelen er skrevet av fem norske forskere. Artikkelens førsteforfatter er overlege Ellen Bøhmer ved Sykehuset Innlandet Lillehammer. Hun har vært stipendiat på prosjektet...
Erlend Hem
05.11.2009
Blodkardioplegi gir bedre myokardbeskyttelse enn krystalloidkardioplegi ved aortaventiloperasjon. Det viser en norsk studie. Theis Tønnessen (til venstre) og Bjørn Braathen. Foto Henrik...
Erlend Hem
05.11.2009
Artikkelen er skrevet av to norske thoraxkirurger. Bjørn Braathen og Theis Tønnessen inngår i en forskergruppe ledet av Theis Tønnessen ved Thoraxkirurgisk avdeling og...
Erlend Hem
22.10.2009
Kardiovaskulære sykdommer og abdominale aortaaneurismer har felles risikofaktorer. Det viser resultater fra Tromsø-undersøkelsen 1994–2001. Signe Helene Forsdahl,...
22.10.2009
Artikkelen er skrevet av fire norske forskere. Førsteforfatter Signe Helene Forsdahl er lege med bakgrunn fra Radiologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord Norge. Hun er nå ph.d.-...
Erlend Hem
08.10.2009
Komplementhemmere er under klinisk utprøving ved ulike tilstander og på vei inn i klinisk praksis. Norske forskere står sentralt i arbeidet. Tom Eirik Mollnes (til venstre) og Knut...
Erlend Hem
08.10.2009
Norsk forskning på komplementsystemet er svært langt fremme internasjonalt. Arbeidet er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom to forskergrupper ved Nordlandssykehuset i Bod...
Erlend Hem
24.09.2009
Over halvparten av pasienter med akutt hoste får skrevet ut antibiotika. Det viser en stor europeisk undersøkelse. Norske allmennleger er blant dem som skriver ut minst. Hasse Melbye...
Erlend Hem
24.09.2009
En av de 15 artikkelforfatterne er fra Norge. Undersøkelsen er en del av et stort EU-finansiert prosjekt, GRACE, som har til hensikt å fremskaffe kunnskap som kan brukes i kampen mot...
Erlend Hem
10.09.2009
De som stumper røyken for godt, oppnår samme lave risiko for å dø av tobakkssykdommer som dem som aldri har røykt. Det viser en norsk studie. Kjell Bjartveit (til...
Erlend Hem
10.09.2009
Artikkelen er skrevet av to norske forskere. Da Kjell Bjartveit (f. 1927) i 2001 sluttet som leder av Nasjonalforeningen for folkehelsen, inngikk han og statistikeren Aage Tverdal (f. 1944) et...
Erlend Hem
27.08.2009
Norske forskere har bidratt til oppdagelse av nye genvarianter som øker risikoen for schizofreni. Ole A. Andreassen og Srdjan Djurovic, to av de norske artikkelforfatterne. Foto Alf Terje B...
Erlend Hem
27.08.2009
Fire norske forskere har bidratt til artikkelen. TOP-gruppen utgjør det største psykiatriske forskningsmiljøet i Norge. Tematisk område psykoser (TOP) er en tematisk...
Erlend Hem
13.08.2009
Norske forskere har kartlagt deler av den cellulære immunresponsen ved neonatal alloimmun trombocytopeni. Maria Therese Ahlen og Tor B. Stuge er hhv. første- og sisteforfatter av...
Erlend Hem
13.08.2009
Artikkelen er skrevet av fem norske forskere. Forskergruppen ved Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge har de siste 20 årene interessert seg for immunresponser mot...