Annonse
Annonse

Søk

542 resultater
Charlotte Haug
10.12.2002
En fredag i november 2002 ble Kaare Solheim gravlagt ved Flatdal kirke i Telemark – på gammelt vis, der alle deltakende fulgte kisten til graven. Mange tanker trenger seg på ved en slik anledning...
Sigbjørn Fossum
10.12.2002
Årets nobelpris i fysiologi eller medisin ble tildelt Sydney Brenner, H. Robert Horvitz og John E. Sulston for deres oppdagelser innen genetisk regulering av organogenese og programmert celledød...
Preben Aavitsland
10.12.2002
I et møte med europeiske kolleger nylig ble jeg overrasket over den sterke støtten fra min portugisiske kollega i et stridsspørsmål. Under lunsjen fikk jeg forklaringen. Da fortalte han meg og de...
Jan Ove Rein
10.12.2002
Hold og stell av tropiske insekter og edderkoppdyr er blitt mer og mer utbredt i Norge de siste ti årene. De fleste dyrebutikker tilbyr i dag et utvalg av taranteller, skorpioner, vandrende pinner og...
Preben Aavitsland
30.11.2002
I 1999 hadde Murmansk fylke bare 101 HIV-smittede. Tre år senere har fylkets AIDS-senter fått meldt 918 smittede, altså nær én av 1 000 innbyggere (Fjodor Bajluk, personlig meddelelse). Over 80 % av...
Harald Breivik, Einar Hysing
30.11.2002
Som anestesiologer fikk vi mange spørsmål om bruken av gass i teateret i Moskva og håndteringen av gislene etterpå. Fra en russisk Internett-avis fikk Aftenposten 29. oktober 2002 vite at det var...
Petter Jensen Gjersvik
30.11.2002
Atopisk eksem er den vanligste kroniske hudsykdommen blant barn i den vestlige verden. Sterk kløe, rødt utslett og tørr hud kan påvirke nattesøvn, selvbilde og livskvalitet i betydelig grad...
Torgeir Wergeland Sørbye, Christian Lycke Ellingsen, Kenneth Dickstein
30.11.2002
Rutinene for begjæring av obduksjon er forskjellige i norske sykehus. Ved Sentralsjukehuset i Rogaland er praksis at det fylles ut rekvisisjon til obduksjon ved nesten alle dødsfall...
Pål Gulbrandsen*, Olaf Gjerløw Aasland
30.11.2002
Alkoholforbruket i samfunnet er i endring. I 1985 oppgav 23 % av befolkningen at de ikke hadde drukket alkohol det siste året (1), mens tallet var 17 % i 1995 (2). 22 % oppgav at de drakk mye alkohol...
Inger Norderhaug, Truls Bjerklund Johansen, Olav Dahl, Per Å. Høisæter, Reino Heikkilä, Olbjørn Klepp, Dag Rune Olsen, Ivar S. Kristiansen, Håkon Wæhre
30.11.2002
2 900 menn får diagnosen prostatakreft hvert år (1), av disse er 70 % eldre enn 70 år på diagnosetidspunktet (2). Prostatakreft utvikles som regel langsomt, og sykdommen vil derfor hos mange...
Hans Knut Otterstad
30.11.2002
Tabell 1 Antall primærlegetimer og primærlegedekningen i Vestfold 1974 – 2000 År Antall legetimer per uke Antall legetimer per uke per 1 000 innbyggere 1974 4 020 22,3 1979 3 700 20,0 1984 4 095 21,5...
Charlotte Haug
20.11.2002
Statsbudsjettet er på mange tusen knusktørre sider, og er nærmest ugjennomtrengelig for andre enn spesialtrenede byråkrater. Dermed kan viktige politiske saker drukne eller skjules – bevisst eller...
Dag Berild, Morten Lindbæk
20.11.2002
Stort forbruk av antibiotika har ført til et globalt problem med antibiotikaresistente bakterier (1). I Norden har disse problemene til nå vært små, men de siste ti årene har det vært epidemier med...
Atle Fretheim, Philippe J. Guerin
20.11.2002
I alle legemidler som fikk markedsføringstillatelse i årene 1975 – 99, var det 1 393 nye virkestoffer (1). Av disse var det bare 13 mot tropesykdommer og tre mot tuberkulose. Til sammenlikning var...
Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen
20.11.2002
Tabell 1 Infeksjonstyper og antibiotikabehandling hos barnehagebarn de siste 12 måneder Infeksjoner Antibiotikabehandlinger Barn med infeksjoner Antall (%) Totalt antall infeksjoner Gjennomsnittlig...
Torgeir Bruun Wyller
10.11.2002
Hvor mange sykehussenger trenger vi? Ulike mål er relevante når sykehusenes kapasitet skal vurderes. Begreper som kø og ventetid er relevante i kirurgiske og andre prosedyreorienterte fag med stort...
Elisabeth Bryn, Audun Hågå, Steinar Madsen
10.11.2002
I denne utgaven av Tidsskriftet setter Morten Aaserud og medarbeidere søkelyset på hvordan Rikstrygdeverket i 1990-årene behandlet søknader fra legemiddelfirmaer om å få legemidler inn under...
Per Skaane
10.11.2002
Inflammatorisk tarmsykdom, som ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, kan representere en utfordring både diagnostisk og terapeutisk. Diagnosen ulcerøs kolitt stilles som regel ved hjelp av...
Tove Bliksrud, Egil Nygaard
10.11.2002
Røyketelefonen i Norge ble startet som et fireårig prøveprosjekt 31.5. 1996 i regi av daværende Statens tobakksskaderåd (nå Avdeling tobakk, Sosial- og helsedirektoratet). Prøvetiden er nå forlenget...
Morten Aaserud, Mari Trommald, Andrew D. Oxman, Simon Innvær
10.11.2002
Vitenskapelige artikler forfattet av Sosial- og helsedirektoratets medarbeidere er ikke nødvendigvis uttrykk for direktoratets oppfatning Offentlige utgifter til legemidler i Norge økte med 92 % i...