Annonse
Annonse

Søk

686 resultater
19.10.2006
Nylig ble det nye Kreft- og isolatsenteret ved Ullevål universitetssykehus offisielt åpnet. Kong Harald sto for åpningen av senteret, som har en endelig kostnad på 940 millioner kroner. På 19 000...
Eline Feiring
19.10.2006
Reaksjonene på regjeringens omsorgsmelding er i stor grad positive, og flere mener den lover godt for landets eldre. Stortingsmeldingen «Mestring, muligheter og mening – fremtidens...
Eline Feiring
19.10.2006
Britiske forskere finner i en ny studie ingen sammenheng mellom renholdet i sykehus og forekomst av MRSA. Britiske forskere mener det ikke er noen direkte sammenheng mellom et rent sykehusmiljø og...
19.10.2006
Britiske leger tror foreldre begynner å stole på MMR-vaksinen igjen, etter nok et år med økende vaksinasjonsdekning. Antall toåringer som har fått vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-...
19.10.2006
Nobelprisen i medisin til genforskere Årets Nobelpris i fysiologi eller medisin er tildelt de amerikanske forskerne Andrew Z. Fire og Craig C. Mello. Fire og Mello tildeles prisen, som er på 10...
05.10.2006
Terrorangrepene mot New York 11. september 2001 ga ettervirkninger som angst og stress blant byens befolkning. Dette kan ha ført til færre guttefødsler. Det fødes normalt noe flere gutter enn jenter...
05.10.2006
Norge er blant de beste landene i verden til å jobbe for vaksinering av barn. Samtidig ligger vi bak mange andre land når det gjelder helseforskning rettet mot utviklingsland. Norge ønsker å bruke...
05.10.2006
30 år etter at bruk av insektmiddelet diklor-difenyl-trikloretan (DDT) ble forbudt i en rekke land, mener Verdens helseorganisasjon at innendørs bruk bør bli tillatt igjen. Spraying med DDT er ett av...
05.10.2006
13 kandidater er innstilt til stillingen som ny generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO). Generaldirektør Lee Jong-Wok døde i mai i år, bare 61 år gammel. Det er uvanlig mange kandidater til...
05.10.2006
Fri tilgang til JAMA Helsebiblioteket har inngått en avtale med den amerikanske legeforeningen om fri tilgang til JAMA fra norske IP-adresser. Avtalen med The American Medical Association innebærer...
21.09.2006
Alle nyfødte barn bør screenes for medfødt hørselstap, og ansvaret for hørselsundersøkelse av spedbarn bør overføres fra helsestasjonene til barsel- og nyfødtavdelingene. Det er blant anbefalingene i...
Eline Feiring
21.09.2006
Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo tapte i fjor 3,5 millioner kroner på feil adressering på vitenskapelige publikasjoner. Et krav om dobbeltadressering har satt sinnene i kok hos de...
Eline Feiring
21.09.2006
– Faren ved matallergi hos barn er overdrevet, og forskrivning av adrenalin bidrar heller til å skremme enn til å redde liv, skriver professor Allan Colver ved University of Newcastle i en...
21.09.2006
Fagfolk som får spørsmål om fisk er sunt må ha to tanker i hodet samtidig, mener professor ved Veterinærhøgskolen, Janneche Utne Skåre. Under Dioxin 2006-konferansen la Janneche Utne Skåre frem noen...
21.09.2006
Trøst for barn i sorg Barn som pårørende trenger å bli sett og hørt, men det kan være en utfordring for de voksne rundt. Kreftsykepleier Lise Juul-Hansen ved Barneklinikken, Rikshospitalet, er...
07.09.2006
En enkelt dose av anestesimidlet ketamin ser ut til å gi symptombedring for pasienter som lider av behandlingsresistent depresjon. Virkningen kan merkes allerede snaue to timer etter at pasienten har...
Eline Feiring
07.09.2006
Én av tre amerikanere ønsker ikke at ektefellen skal ta medisinske avgjørelser på deres vegne dersom de er for syke til å ta avgjørelsen selv. Mange ønsker at en annen enn ektefellen skal ta den...
Eline Feiring
07.09.2006
Pasienter er positive til å kommunisere med legen og legekontoret sitt via e-post. De vil til og med betale for et slik tilbud. Utfordringen er at noen grupper faller utenfor. Det viser en amerikansk...
07.09.2006
Nylig var mer enn 24 000 mennesker samlet i Toronto i Canada under AIDS 2006, den 16. internasjonale aidskonferansen. 25 år er gått siden sykdommen først ble oppdaget. Den internasjonale...
07.09.2006
Nok en advarsel mot AD/HD-medisin Amerikanske legemiddelmyndigheter krever at det legges til en advarsel om risiko for hjertesykdom i pakningsvedlegget til AD/HD-medikamentet Dexedrine.Advarselen...