Annonse
Annonse

Søk

3235 resultater
Julie Kalveland
19.02.2018
To nye rapporter produsert på oppdrag fra Legeforeningen understøtter behovet for styrking av fastlegeordningen. POSITIVT: Nye rapporter viser at det finnes gode virkemidler for å utvikle...
Anne Ringnes
19.02.2018
Hvordan gjøre jobben lettere for leger - dvs. å gjøre arbeidsdagen enklere, mer effektiv og til et bedre tilbud for pasientene? Keith McNeil. Foto: The Carers Foundation Spørsmålet stilte Keith...
Dag Undlien
19.02.2018
DNA-sekvensering skjer raskt i dag. I løpet av kort tid, kan vi kartlegge et menneskes genom. Det gir oss muligheter til å finne ut hvilke gener som er skadet og hva det kan bety for pasientenes...
Julie Kalveland
19.02.2018
Å bruke det man har på best mulig måte, er mantraet når allmennlege Anders Seim utrydder sykdommer som få andre bryr seg om. FELTARBEIDEREN: Anders Seim har jobbet med å redusere sykdomsbyrden i...
Kristin Hekne Thoresen
19.02.2018
Årets landsstyremøte finner sted på Soria Moria hotell og konferansesenter fra tirsdag 29. – torsdag 31. mai. Landsstyremøtet åpner offisielt kl 1100 med registrering fra kl 0900. Samme kveld...
Marit Hermansen
19.02.2018
Vi har igjen gleden av å invitere til landsstyremøte – Legeforeningens høyeste organ – og den årlige møteplassen for tillitsvalgte i alle deler av vår mangfoldige forening. DEBATT: Helseminister Bent...
Mattis Dahl Åmotsbakken
19.02.2018
Arbeidstilsynet setter søkelyset på vold mot helsepersonell i ny kampanje. VIKTIG KAMPANJE: Arbeidstilsynets kampanje er viktig både for legene og arbeidsgiver, mener Marit Hermansen. Foto: Arne...
Lise B. Johannessen
19.02.2018
Helseforetakene er pålagt å jobbe systematisk med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. En forutsetning for dette er at helsepersonell melder uønskede og nestenhendelser til Meldeordningen om...
Marit Hermansen
19.02.2018
Legevakten har en viktig rolle som en trygghetsskapende institusjon. Men i framtida vil den kun være forbeholdt noen av oss, hvis ikke departementet og kommunene endrer kurs. I Legeforeningens...
Julie Kalveland
05.02.2018
Det er viktig at helsepersonell er bevisste i møte med samiske pasienter, mener kommuneoverlege på Røros, Anne Lajla Westerfjell Kalstad. MÅ TENKE ANNERLEDES: Når en reindriftssame med...
Mattis Dahl Åmotsbakken
05.02.2018
Stortinget ber regjeringen øke antall studieplasser i medisin og utrede hvordan medisinstudentene kan sikres økt praksis i primærhelsetjenesten. POSITIVT: Det er gledelig at det er politisk vilje for...
Lise B. Johannessen
05.02.2018
2017 blir stående som året da fastlegenes fane ble hevet høyt. Det har vært snakket tydelig om utfordringene i fastlegeordningen – nå skal ord føre til handling. LYTTER TIL MEDLEMMENE: Tom Ole Øren...
Julie Kalveland
05.02.2018
En ny undersøkelse viser at sykehusansatte opplever lite rom for medbestemmelse i arbeidshverdagen. LAV INNFLYTELSE: Ansatte i helseforetakene er blant de som opplever den høyeste graden av...
Lisbet T. Kongsvik
05.02.2018
Gjennom pilotprosjektet Allmennlege i spesialisering (ALIS) har så langt 14 unge leger fått utdanningsstillinger som fastlege. STOR INTERESSE: Helen Brandstorp tror utdanningsstillinger med fastlønn...
Marit Hermansen
05.02.2018
Et minneverdig øyeblikk; alvorlige ansikter rundt bordet ved midnatt. Vi ser på hverandre og forstår at vi har nådd målet: Vi er enige om avtalen med Spekter. En lang ferd er til ende. Vi stod opp...
Lise B. Johannessen
22.01.2018
For femte år på rad møtes forskere fra ulike forskningsfelt til en tverrfaglig forskerkonferanse der de diskuterer sammenhengene mellom profesjonstilfredshet, organisering av helsetjenesten og...
Jana Midelfart Hoff
22.01.2018
Da jeg var barn og jeg klaget over noe, sa foreldrene mine at enten må du akseptere det og slutte å sutre, eller du må gjøre noe med det. Den holdningen preger meg sterkt fremdeles. Den har nok vært...
Mattis Dahl Åmotsbakken
22.01.2018
For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen har Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen bestemt å reetablere trepartssamarbeidet. GLADE SAMARBEIDSPARTNERE: Bent Høie flankert av Marit...
Lise B. Johannessen
22.01.2018
I mai 2016 mottok en gruppe fra det lokale akuttmedisinske miljøet i Alta Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten. Prisen fikk de for å ha etablert regelmessig tverrfaglig...
Julie Kalveland
22.01.2018
Det er viktig at leger også husker å ta vare på seg selv, mener Dragan Zerajic i Utvalg for legehelse. RÅDGIR: Gjennom Støttekollegaordningen tar Dragan Zerajic imot leger som har behov for en...