Annonse
Annonse

Søk

3713 resultater
Elisabeth Swensen
12.12.2017
Ole Jacob Madsen Den terapeutiske kultur 2. utg. 222 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-02861-3 «Norges Fotballforbund avsatte tidenes mest framgangsrike landslagssjef,...
Linda Nesby
12.12.2017
Per Fugelli Per dør 246 s. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-55991-5 Selvbiografiske sykdomsfortellinger, patografier, er en sjanger i vekst. Patografier om kreft er særlig...
Kristian Fossen
28.11.2017
Gunnar Høvding, red. Oftalmologi Nordisk lærebok og atlas. 15. utg. 523 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2016. Pris NOK 698 ISBN 978-82-450-1670-3 Den nordiske læreboken i oftalmologi har endelig...
Torun Marie Vatne
28.11.2017
Berørt Historier om ventesorg. 139 s, ill. Kristiansand: Foreningen for barnepalliasjon, 2017. Pris NOK 229 ISBN 978-82-690697-0-9 Boken er en samling av seks personlige historier som alle belyser...
Lars-Magne Eri
28.11.2017
Volker Wittkamp Ett skritt foran Alt om mannens underliv. 202 s, ill. Oslo: Pax Forlag, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-530-3935-0 I kjølvannet av suksessboken Sjarmen med tarmen er det ikke...
Knut Øymar
28.11.2017
Ola Didrik Saugstad Barnelegen Håndbok for småbarnsforeldre. 318 s, tab, ill. Oslo: Spartacus forlag, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-430-1102-1 Barnelegen er skrevet av den anerkjente norske...
Gunnar Tellnes
28.11.2017
Naja Hulvej Rod Stress og helbred Årsager, helbredskonsekvenser og social ulighed. 151 s, ill. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 249 ISBN 978-87-628-1586-5 På en lettfattelig måte presenterer...
Kjetil Søreide
28.11.2017
Sun-Whe Kim, Hiroki Yamauered. Pancreatic cancer With special focus on topical issues and surgical techniques. 472 s, tab, ill. Berlin: Springer, 2017. Pris EUR 170 ISBN 978-3-662-47180-7 Denne...
Even Lærum
13.11.2017
Jørgen Skavlan Vi er sterkere enn vi tror Det viktigste jeg har lært av 10 000 pasienter. 232 s. Oslo: Kagge Forlag, 2016. Pris NOK 379 ISBN 978-82-489-1882-0 Forfatteren, kjent som profilert...
Øyvind Rø
13.11.2017
Ingeborg Senneset Anorektisk 303 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-48601-3 Ingeborg Senneset er journalist i Aftenposten og har utgitt en bok som består av egne...
Kristin Viste
13.11.2017
Lærke Smidt Gasbjerg Laboratorieundersøgelser 6. utg. 318 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 350 ISBN 978-87-7749-758-2 Laboratorieanalyser er ofte sentrale i den kliniske...
Harriet Haukeland
13.11.2017
Ruth Lillegraven Å lytte til hakkespetter Naturen som terapeut. 191 s, ill. Snarøya: Dinamo Forlag, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-8071-318-6 Jeg har et spesielt forhold til hakkespetter! I fjor vår...
Are Hugo Pripp
30.10.2017
Christer Trane Regresjonsanalyse En praktisk tilnærming. 261 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-02-52914-7 Dette er en praktisk rettet lærebok basert på forfatterens...
Jon Arne Søreide
30.10.2017
Atle Dyregrov, Kari Dyregrov Mestring av sorg Håndbok for etterlatte og hjelpere. 184 s. Bergen: Vigmostad og Bjørke, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-419-1418-8 Sorg er noe vi alle møter før eller...
Steinar Westin
30.10.2017
Heidi Haukelien, Torgeir Bruun Wyllerred. Ny helsepolitikk – det finnes løsninger 305 s, ill. Oslo: Dreyers forlag Oslo, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-8265-152-3 «Det koker på gulvet i helsevesenet...
Jan Ivar Røssberg
30.10.2017
Per Jørgensen, Søren Bredkjær, Jan Mainz et al. Den kompetente psykiater Inspiration til læger under uddannelse som psykiater. 222 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2017. Pris DKK 200 ISBN 978-...
Ingrid Os
16.10.2017
Michael Borre, Stefan Vind-Kezunovic, Bente Jespersen Nefrourologi – i klinisk praksis 266 s, tab, ill København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 295 ISBN 978-87-628-1529-2 Forfatterne henvender seg til...
Tom Eichele
16.10.2017
Eskild Colding-Jørgensen, Troels Wesenberg Kjærred. Klinisk neurofysiologi 240 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 325 ISBN 978-87-628-1669-5 Klinisk nevrofysiologi er en av de minste...
Trine Bjørner
16.10.2017
Jørgen G. Bramness, Tom Vøyvik Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner 208 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-15-02628-2 Presentasjonen av forfatterne bringer...
Lars Slørdal
16.10.2017
Hans Olav Fekjær Rus Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk. 4. utg. 441 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 559 ISBN 978-82-05-49691-0 Hans Olav Fekjær har...