Annonse
Annonse

Søk

1604 resultater
Lisa Dahlbak Jacobsen
04.10.2017
Rettsbehandlingen av konflikten om sykehuslegers arbeidstid startet opp i Arbeidsretten på mandag. Kampen for det kollektive vernet fortsetter denne uken når Akademikerne Helse og Spekter har møttes...
15.09.2017
Per Fugelli er død, men hans ord blir stående: «Ikke vær et ettall på jorda. Bry deg om flokken din.» Debattanten, forfatteren og professoren i sosialmedisin var åpen om sin mangeårige kamp mot...
05.09.2017
«Statsrådens navn eller partitilhørighet spiller mindre rolle», skriver Torgeir Bruun Wyller om helseministerens betydning for norsk helsepolitikk. Likevel er helsesaker viktig i valgkampen, og...
Tidsskriftet, redaksjonen
12.06.2017
Onsdag 14. juni kl.18.30 arrangeres debatt på Kulturhuset i Oslo. Tema: Hvordan møter det moderne helsevesenet mennesker mot slutten av livet? Den medisinske utviklingen gir stadig nye muligheter for...
06.06.2017
Fra redaktøren Doktorgraden må fortsatt gi uavkortet uttelling i spesialistutdanningen av leger. Vi må også akseptere at tema og metode for forskningen stammer fra et annet medisinsk fagområde. Den...
23.05.2017
Fra redaktøren Data fra kliniske studier som pasientene har samtykket i å delta i, må deles. Del data Russ søker hjelp hos lege Mai er russetid og eksamen. 19-åringer har økt forbruk av tjenester hos...
02.05.2017
Fra redaktøren Nordmenn er verdens lykkeligste folkeslag. Helse i hvert smil? Avansert behandling ved Parkinsons sykdom Pasienter med Parkinsons sykdom med store motoriske fluktuasjoner kan ha nytte...
30.03.2017
Fra redaktøren Klimaendringene skyter fart. Det truer den globale helsen – men gir også muligheter. Klimakrisens muligheter Mest er best? Er det en sammenheng mellom pasientvolum og viktige...
21.03.2017
Fra redaktøren Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være. Psykiatriens indre konflikter eksponert Forberedende samtale i sykehjem...
07.03.2017
Fra redaktøren Forskning på demens får fortjente priser. Men effektiv behandling av tilstanden lar vente på seg. Glemsk og glemt Bruk av antibiotika ved sykehjem og sykehus Førstevalgsantibiotika...
16.02.2017
Fra redaktøren Unge leger ønsker seg fastlønn i allmennpraksis. Det ønsket har vi ikke råd til å overse. Fast lege til fast lønn Renovaskulær sykdom hos barn Renovaskulær hypertensjon hos barn gir få...
07.02.2017
Fra redaktøren Eggdonasjon kan ikke likestilles med sæddonasjon, men bør likevel tillates i Norge. Mor på en ny måte To verdener: sykehjem og sykehus Sykehjemsleger og sykehusleger har ulik...
02.02.2017
Fra redaktøren Hva skjer når kapteinen forteller at det er en bombe eller brann om bord i flyet eller du mottar brev om at det er påvist tegn til livstruende sykdom etter en rutineundersøkelse? Falsk...
19.01.2017
Fra redaktøren Hva skjer når kapteinen forteller at det er en bombe eller brann om bord i flyet eller du mottar brev om at det er påvist tegn til livstruende sykdom etter en rutineundersøkelse? Falsk...
10.01.2017
Fra redaktøren «Post-truth» ble årets ord 2016. Det bør det ikke bli i 2017. Tallenes tale Kjønnslepper hos jentebarn Adhesjon av de små kjønnslepper er ganske vanlig hos prepubertale jenter, men gir...
20.12.2016
Fra redaktøren Leger drikker heller mindre enn mer alkohol enn andre. Det kan likevel være for mye Drikker du mer enn legen din? Oslo-studien om ubehandlet syfilis Syfilis blir ofte omtalt som den...
Tidsskriftet redaksjonen
19.12.2016
Ønsker du å skrive om global helse? Tidsskriftet planlegger en serie artikler i samarbeid med Norad og Senter for global helse ved Universitetet i Oslo – en felles satsing for å løfte frem bredden...
06.12.2016
Fra redaktøren Dagens narkotikapolitikk har usosiale konsekvenser, er basert på et sviktende vitenskapelig grunnlag og bør revurderes Stoff, straff og sosial smitte Blodcellesykdom med genfeil...
22.11.2016
Fra redaktøren Er overdragelse av fellesskapets institusjoner til private og anbud på offentlige helse- og sosialtjenester tegn på at velferdsstaten forvitrer? En finger på pulsen Brannskader Hvert...
08.11.2016
Fra redaktøren Drømmen om medisinske gjennombrudd må aldri gå på bekostning av pasientenes sikkerhet Ingen snarvei til suksess Da digitoksin ble byttet ut med digoksin Antall forgiftninger med...