Annonse
Annonse

Søk

1527 resultater
Lisa Dahlbak Jacobsen
24.01.2018
Den langvarige konflikten mellom Spekter og Legeforeningen har nå fått sin løsning – en løsning man oppfatter som en seier for kollektivt vern. Løsningen innebærer at arbeidsplanene skal settes opp...
Lisa Dahlbak Jacobsen
04.10.2017
Rettsbehandlingen av konflikten om sykehuslegers arbeidstid startet opp i Arbeidsretten på mandag. Kampen for det kollektive vernet fortsetter denne uken når Akademikerne Helse og Spekter har møttes...
15.09.2017
Per Fugelli er død, men hans ord blir stående: «Ikke vær et ettall på jorda. Bry deg om flokken din.» Debattanten, forfatteren og professoren i sosialmedisin var åpen om sin mangeårige kamp mot...
05.09.2017
«Statsrådens navn eller partitilhørighet spiller mindre rolle», skriver Torgeir Bruun Wyller om helseministerens betydning for norsk helsepolitikk. Likevel er helsesaker viktig i valgkampen, og...
Tidsskriftet, redaksjonen
12.06.2017
Onsdag 14. juni kl.18.30 arrangeres debatt på Kulturhuset i Oslo. Tema: Hvordan møter det moderne helsevesenet mennesker mot slutten av livet? Den medisinske utviklingen gir stadig nye muligheter for...
Tidsskriftet redaksjonen
19.12.2016
Ønsker du å skrive om global helse? Tidsskriftet planlegger en serie artikler i samarbeid med Norad og Senter for global helse ved Universitetet i Oslo – en felles satsing for å løfte frem bredden...
Lisa Dahlbak Jacobsen
04.10.2016
I går delte store deler av Norge bilder av seg selv med emneknaggen #stopbombinghospitals. Det var ett år siden Leger Uten Grensers sykehus i Kunduz, ble bombet. Under angrepet i Afghanistan ble 42...
Lisa Dahlbak Jacobsen
03.10.2016
Nobelkomiteen ved Karolinska Institutet i Stockholm har i dag besluttet at Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2016 skal tildeles Yoshinori Ohsumi for hans oppdagelse av mekanismer for autofagi...
Lisa Dahlbak Jacobsen
29.09.2016
Årets streik er den tredje legestreiken siden 1965 – og allerede den lengste. Sonderingen mellom partene Akademikerne og Spekter brøt på nytt sammen tirsdag kveld, og streiken er nå inne i sin tredje...
Åsmund Reikvam, Terje P. Hagen
04.03.2011
For å forstå sykdomsutviklingen på hjerte- og karområdet er det ønskelig å overvåke hjerteinfarktinsidensen. Men hjerteinfarktinsidensen har i Norge i alle år vært ukjent fordi et adekvat...
Karianne Ytterstad, Lars-Petter Granan, Lars Engebretsen
04.02.2011
Korsbåndsskade er en alvorlig kneskade som i stor grad rammer unge, aktive mennesker. Korsbåndsskade er minst tre ganger så hyppig hos kvinner som hos menn ( 1 , 2 ). Skaden kvalifiserer for 5 %...
Marit Solbjør, Aslak Steinsbekk
21.01.2011
Det er lovpålagt med brukermedvirking i de norske helseforetakene (lov om helseforetak § 35). Pasientenes og de pårørendes erfaringer skal gis en sentral plass i arbeidet med planlegging og drift av...
Frank Hilpüsch, Petra Parschat, Sissel Fenes, Ivar J. Aaraas, Mads Gilbert
07.01.2011
En typisk øvelse i Bjarkøy kommunes akutteam. Pleiepersonalet, ambulansepersonell og legene løser varierende akuttmedisinske oppgaver i tverrfaglige team. Her øves blødningskontroll. Foto Mads...
Anne Hilde Røsvik, Espen Movik, Magne Nylenna
18.11.2010
Hensikten med kliniske retningslinjer er å sørge for god og effektiv pasientbehandling, og retningslinjer produseres og benyttes i økende grad ( 1 ). Inkludering av pasientenes synspunkter og...
Mark Fagan, Stian Bøe Skotheim
21.10.2010
Økt bruk av antibiotika har forårsaket resistensutvikling for flere typer bakterier ( 1 ). I andre land har man sett en bekymringsfull økning i fluorokinolonresistens ( 2 ). I disse landene har bruk...
Terje Vevatne, Anne Schanche Selbekk, Rasmus Sand
07.10.2010
Ifølge statistikk fra Nordisk Medicinalstatistisk Komité ble det i Norge i 2008 solgt 65,7 døgndoser (DDD) per 1 000 innbyggere per dag av anxiolytika, hypnotika og sedativer ( 1 ). Sammen med noen...
Kjetil K.S. Guldbakke, Ole-Martin Rørdam, Theis Huldt-Nystrøm, Helle Kathrine Hanssen, Finn Høivik
23.09.2010
Infantile hemangiomer er godartede karderiverte tumorer. De opptrer hos 8 – 12 % av alle barn ( 1 ). Vanligvis kommer de til syne i løpet av de første ukene etter fødselen. Behandling må vurderes...
Sebastian von Hofacker, Paal Naalsund, Grethe Skorpen Iversen, Jan Henrik Rosland
09.09.2010
Antall sykehusinnleggelser for øyeblikkelig hjelp økte betydelig i perioden 2001 – 05 for hele befolkningen, men mest blant eldre over 75 år ( 1 ). Mange i denne gruppen bor i sykehjem. Så vidt oss...
Alf Meberg
26.08.2010
Innleggelse av navlevene- og navlearteriekatetre er en mye brukt intervensjon hos syke nyfødte. Navlearteriene kontraherer raskt etter fødselen (i løpet av minutter, timer) og kan være vanskelig å...
Erik Søndenaa, Olav Linaker, Tale Gjertine Bjørgen, Jim Aage Nøttestad
12.08.2010
Psykisk utviklingshemning innebærer mangelfull læringsevne samt manglende evne til å nyttiggjøre seg kunnskaper på en adekvat måte. Ofte innebærer diagnosen omfattende og langsiktige støttetiltak i...