Annonse
Annonse

Søk

1927 resultater
Are Brean
22.01.2018
Takk til både Børre Fevang og Torben Wisborg for betimelige kommentarer til min lederartikkel. Slik Fevang er inne på kan problemet med røverkongresser også sees i sammenheng med de siste årenes...
Jørg Mørland, Jørgen G. Bramness
22.01.2018
Advokat Dagfinn Hessen Paust kommer med et nokså krast angrep på vår kronikk om hvor lenge effektene av cannabis varer. Han åpner med en anklage om blanding av juss og medisin, men han gjør dette...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
22.01.2018
I kronikken i Tidsskriftet argumenterer vi for at det er mulig å forutsi selvmord på kort sikt. Ved å gi de beste forutsetninger for å snakke om fortvilelse og selvmordstanker, kan og bør man også...
Kaare Harald Bønaa, Terje Steigen
22.01.2018
Hovedpoenget i vår kronikk er at det ikke er vitenskapelig dokumentasjon for å anbefale koronar angiografi innen 24 timer ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI). Dette berører ikke Eek og...
Børre Fevang
22.01.2018
Sjefredaktør Are Brean peker fortjenestefullt på røverkonferanser som en trussel mot tillit og kvalitet i medisinsk vitenskap, og henviser videre til røvertidsskrifter der en mot en pen sum kan få...
Vegard Bruun Bratholm Wyller
22.01.2018
I originalartikkelen som rapporterte endret energiomsetning hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) gikk forfatterne langt i å antyde at funnene kunne forklare pasientens symptomer ( 1...
Dagfinn Hessen Paust
22.01.2018
Mørland & Bramness anbefaler at regelmessige cannabisbrukere fratas føreretten grunnet vedvarende straffbar promille ( 1 ). Kronikken sammenblander juss og medisin, og gir et urimelig inntrykk av...
Torben Wisborg
22.01.2018
Brean er i lederen «Dr. Dreiers metode» bekymret for det økende antall tvilsomme eller klart svindelbaserte invitasjoner til konferanser som ikke eksisterer ( 1 ). Problemet er helt reelt, og økende...
Tetyana Kalchenko
22.01.2018
Jeg er enig med forfatterne som etterlyser en helhetlig politikk som fremmer sunne kostholdsvaner ( 1 ). Et sunnere kosthold kan forebygge sykdommer som tar liv, reduserer livskvalitet og påfører...
Tormod Stangeland, Jan Hammer, Trond Fjetland Aarre, Wenche Ryberg
22.01.2018
Ekeberg & Hem argumenterer annerledes enn vi gjør i vår kronikk «Ingen kan føresjå sjølvmord» ( 1 , 2 ), men vi ser likt på begrensningene i skjemabasert selvmordsrisikovurdering. Vi er enige om...
Christian Eek, Jarle Jortveit, Ole Johan Jakobsen
22.01.2018
Bønaa & Steigen gjennomgår i sin kronikk indikasjon og tidspunkt for koronar angiografi ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI) ( 1 ). De konkluderer med at rutinemessig angiografi...
Anne-Siri Øyen, Bente Ulleberg, Paul Sangar, Sean Wallace, Henrik Holmstrøm
08.01.2018
Vi takker Steinar Konradsen og Henriette Konradsen for kommentarer. Vi er helt enige i at tidlig innsats er viktig for barn som strever. Det vi ønsket å trekke frem med denne kasuistikken er hvor...
Steinar Konradsen, Henriette Konradsen
08.01.2018
Øyen og medforfattere peker på at utredning og behandling av barn med atferdsvansker er et viktig felt hvor mye sykelighet kan forebygges ( 1 ). At det viktigste vi kan lære av denne kasuistikken er...
Knut Øymar, Ingvild Bruun Mikalsen, Suzanne Crowley
08.01.2018
Aslak Hovda Lien etterlyser intensjonen med artikkelen. Astma er en kjent diagnose, protrahert bakteriell bronkitt er ikke det, og det kan bidra til at mange barn med denne tilstanden diagnostiseres...
Aslak Hovda Lien
08.01.2018
Artikkelen Protrahert bakteriell bronkitt hos barn av K. Øymar og medforfattere har utløst debatt. Les hele diskusjonen på våre nettsider. Følgende kommentar er basert kun på egen reaksjon og...
Yngve Thomas Bliksrud
08.01.2018
Takk for svar fra Tronstad, Fluge og Mella. Dessverre er min skepsis til forfatternes resultatfortolkning ikke blitt mindre. Ad tidsskrift: Tidsskriftet var førstevalg. Som ansatt i to nasjonale...
Karl Johan Tronstad, Øystein Fluge, Olav Mella
08.01.2018
Les alle innleggene om kronisk utmattelsessyndrom og pyruvat dehydrogenase på våre nettsider Vi takker for kommentarer fra Yngve Thomas Bliksrud til vår studie ( 1 ). Samtidig undres vi hvorfor denne...
Åse Berg, Åse Garløv Riis
08.01.2018
Tusen takk for innspill og ikke minst for Are Brean sin oppklarende kommentar om Vancouver-reglene og fagfellevurderinger i Tidsskriftet. Bjørn Løndalen reiser et interessant spørsmål om hvor...
Are Brean
08.01.2018
Det er leit å høre at Løndalen opplever sitt fagfelt «bortgjemt i en krok». Vi i redaksjonen deler på ingen måte denne opplevelsen på radiologifagets vegne. Tvert imot er vi så heldige at vi har...
Einar Hopp, Per Torger Skretteberg, Marianne Landa, Erik Lyseggen, Anders Høye Tomterstad, Hans Kristian Pedersen
08.01.2018
Vi takker for godt og relevant spørsmål fra Lars Henrik Tombre til vårt innlegg om pasienter med pacemaker og implanterbar defibrillator på MR. Tombre spør om føring av opplysninger om pacemaker og...