Annonse
Annonse

Søk

636 resultater
Anne-Siri Øyen, Bente Ulleberg, Paul Sangar, Sean Wallace, Henrik Holmstrøm
08.01.2018
Vi takker Steinar Konradsen og Henriette Konradsen for kommentarer. Vi er helt enige i at tidlig innsats er viktig for barn som strever. Det vi ønsket å trekke frem med denne kasuistikken er hvor...
Steinar Konradsen, Henriette Konradsen
08.01.2018
Øyen og medforfattere peker på at utredning og behandling av barn med atferdsvansker er et viktig felt hvor mye sykelighet kan forebygges ( 1 ). At det viktigste vi kan lære av denne kasuistikken er...
Knut Øymar, Ingvild Bruun Mikalsen, Suzanne Crowley
08.01.2018
Aslak Hovda Lien etterlyser intensjonen med artikkelen. Astma er en kjent diagnose, protrahert bakteriell bronkitt er ikke det, og det kan bidra til at mange barn med denne tilstanden diagnostiseres...
Aslak Hovda Lien
08.01.2018
Artikkelen Protrahert bakteriell bronkitt hos barn av K. Øymar og medforfattere har utløst debatt. Les hele diskusjonen på våre nettsider. Følgende kommentar er basert kun på egen reaksjon og...
Yngve Thomas Bliksrud
08.01.2018
Takk for svar fra Tronstad, Fluge og Mella. Dessverre er min skepsis til forfatternes resultatfortolkning ikke blitt mindre. Ad tidsskrift: Tidsskriftet var førstevalg. Som ansatt i to nasjonale...
Karl Johan Tronstad, Øystein Fluge, Olav Mella
08.01.2018
Les alle innleggene om kronisk utmattelsessyndrom og pyruvat dehydrogenase på våre nettsider Vi takker for kommentarer fra Yngve Thomas Bliksrud til vår studie ( 1 ). Samtidig undres vi hvorfor denne...
Åse Berg, Åse Garløv Riis
08.01.2018
Tusen takk for innspill og ikke minst for Are Brean sin oppklarende kommentar om Vancouver-reglene og fagfellevurderinger i Tidsskriftet. Bjørn Løndalen reiser et interessant spørsmål om hvor...
Are Brean
08.01.2018
Det er leit å høre at Løndalen opplever sitt fagfelt «bortgjemt i en krok». Vi i redaksjonen deler på ingen måte denne opplevelsen på radiologifagets vegne. Tvert imot er vi så heldige at vi har...
Einar Hopp, Per Torger Skretteberg, Marianne Landa, Erik Lyseggen, Anders Høye Tomterstad, Hans Kristian Pedersen
08.01.2018
Vi takker for godt og relevant spørsmål fra Lars Henrik Tombre til vårt innlegg om pasienter med pacemaker og implanterbar defibrillator på MR. Tombre spør om føring av opplysninger om pacemaker og...
Bjørn Løndalen
08.01.2018
Igjen må man med beklagelse konstatere at radiologiske bilder er benyttet uten at man hverken har angitt tillatelse fra radiologisk avdeling eller kreditert radiolog ( 1 ). Dette finner undertegnede...
Kiarash Tazmini, Christoffer Schreiner, Sidsel Bruserud, Truls Raastad, Erik Ekker Solberg
08.01.2018
Takk for gode og lærerike kommentarer til artikkelen vår. Vi er enige om at komplikasjonsraten er liten og et lavere behandlingsnivå er tilstrekkelig for denne pasientgruppen som synes økende i...
Marie Vangstad, Mari Asphjell Bjørnaas, Dag Jacobsen
08.01.2018
Vi takker Tazmini og kollegaer på Diakonhjemmet for en interessant artikkel om treningsindusert rabdomyolyse ( 1 ). Vi er enige med forfatterne i fortolkningen om at friske personer med...
Lars Henrik Tombre
08.01.2018
Takk for interessant og praktisk artikkel for MR-undersøkelser tatt ved stort sykehus for pasienter med pacemaker eller implantert hjertestarter ( 1 ). Som fastlege forholder jeg meg til pasienter...
Erlend Hem
12.12.2017
Mark Berthold-Losleben har rett. Det står feil i min artikkel. Syndromet har sitt navn etter de irske legene Robert Adams (1791–1875) og William Stokes (1804–78), og riktig skrivemåte blir derfor...
Mark Berthold-Losleben
12.12.2017
Takk for en interessant artikkel ( 1 ). Erlend Hem skriver i artikkelen «Adam-Stokes’ syndrom», med referanse til syndromet oppkalt etter R. Adams og W. Stokes. Da heter det sannsynligvis enten Adams...
Børre Fevang
12.12.2017
Redaktør Are Brean peker fortjenestefullt på røverkonferanser som en trussel mot tillit og kvalitet i medisinsk vitenskap, og henviser videre til røvertidsskrifter der en mot en pen sum kan få...
Ellen Bøhmer
12.12.2017
Jeg takker for respons på kasuistikken «Falskt positive troponinverdier». Intensjonen var å illustrere at ulike analysemetoder for troponin kan gi helt ulike kliniske konklusjoner. Det var muligens...
Dan Atar, Stefan Agewall
12.12.2017
Ellen Bøhmer setter søkelys på hva hun kaller «falskt positive troponinverdier» ( 1 ). Men faktum er – og det krever fundamental nytenkning – at man med de nyeste høysensitive troponin analysemetoder...
Jan Vaage
12.12.2017
I Tidsskriftet skriver medisinsk redaktør Liv-Ellen Vangsnes under overskriften «Det kunne ha vært meg» ( 1 ). Lederartikkelen reflekterer over skjebnen til en kvinnelig dansk lege som i slutten av...
28.11.2017
Bleskestad og Braut savner en mer utfyllende redegjørelse for forhåndsvurderinger som synliggjør hjemmelsgrunnlag for unntak av taushetsplikten og for etablering og lagring av en database knyttet til...