Annonse
Annonse

Unn Ljøstad

Artikler av Unn Ljøstad

Reinhild Lange, Unn Ljøstad
02.05.2017
Til tross for at benamputasjoner er ressurskrevende for helsevesenet og innebærer store utfordringer for pasientene, finnes det svært få forskningsbaserte anbefalinger om rehabilitering ( 1  –  3 )...
Lars Jørgen Garstad, Åse Mygland, Unn Ljøstad
09.01.2017
En ellers frisk kvinne i 40-årene ble henvist til nevrologisk vurdering grunnet nyoppstått anisokori. Etter hvert fremkom det at hun også fikk ensidig ansiktsrødme ved anstrengelse. Systematisk...
Unn Ljøstad, Åse Mygland
09.09.2016
Takk for nyttige innspill vedrørende behandling av ukomplisert erythema migrans hos voksne. En Cochrane-rapport fra 1999 konkluderer med at orale regimer med fenoksymetylpenicillin, amoksicillin,...
Unn Ljøstad, Åse Mygland
09.09.2016
Lyme-borreliose er en infeksjon forårsaket av den flåttbårne spiroketbakterien Borrelia burgdorferi. Den kan ramme forskjellige organsystemer og har et stort spekter av kliniske manifestasjoner. Ved...
Åse Mygland, Unn Ljøstad
09.09.2016
Vaskulitt er en sykdom med inflammatorisk nekrose av blodkar og iskemisk skade av affisert vev. Tilstanden kan være systemisk og ramme flere organer eller være begrenset til ett enkelt organ. Den kan...
Unn Ljøstad, Åse Mygland
08.09.2016
Det er velkjent at statiner kan ha toksisk effekt på muskulatur, men mindre kjent at de også kan trigge en progredierende autoimmun myopati. Statinassosiert autoimmun myopati kjennetegnes av...
Unn Ljøstad
08.09.2016
Lipsker, D Jaulhac, B Lyme borreliosis Biological and clinical aspects. 212 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. Pris CHF 215 ISBN 978-3-8055-9114-0 Lyme-borreliose er forbundet med mye usikkerhet, og...
Unn Ljøstad, Åse Mygland, Tone Skarpaas
07.09.2016
Lyme-borreliose er en multisystemisk infeksjonssykdom forårsaket av den flåttbårne spiroketbakterien Borrelia burgdorferi. Tidlig infeksjon (stadium 1) er lokalisert til hud (erythema migrans). Etter...
Unn Ljøstad, Terje Fosby, Per Monstad, Åse Mygland
06.09.2016
Det klassiske klinisk-røntgenologiske bildet ved spontan intrakranial hypotensjon er hodepine som lindres ved flatt leie, åpningstrykk under 6 cm H₂O ved spinalpunksjon og diffus meningeal...
Unn Ljøstad, Åse Mygland
19.02.2013
Denne kasuistikken demonstrerer en god og systematisk tilnærming til en pasient med progredierende nevrologiske utfall. Klinisk undersøkelse viste hjernenerveutfall og etter hvert utfall fra perifere...