Annonse
Annonse

Artikler av Synne Sandbu

Øystein Rolandsen Riise, Karin Rønning, Susanne Gjeruldsen Dudman, Synne Sandbu
18.08.2017
We have eliminated measles and rubella in Norway, but are still exposed to infection from abroad. The high vaccination coverage for children must be maintained, and non-immune adults should also be...
Øystein Rolandsen Riise, Karin Rønning, Susanne Gjeruldsen Dudman, Synne Sandbu
11.08.2017
I Norge har vi eliminert meslinger og rubella, men vi blir fremdeles utsatt for smitte fra utlandet. Den høye vaksinasjonsdekningen hos barn må opprettholdes, i tillegg bør ikke-immune voksne få et...
Synne Sandbu
09.09.2016
Verdens helseorganisasjon International travel and health 227 s, tab, ill. Genève: WHO, 2007. Pris CHF 25 ISBN 978-92-4-158039-7 Målgruppen er helsepersonell som har befatning med personer som...
Pernille Harg, Synne Sandbu
09.09.2016
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) og Statens legemiddelverk (Legemiddelverket) har inngått et formelt samarbeid om vaksinebivirkninger. Hensikten er å gjøre melding av slike...
Synne Sandbu
08.09.2016
Reisevaksinasjon kan betraktes som en forsikring for den enkelte og bidrar i tillegg til redusert spredning av smittsomme sykdommer fra land til land. Det er neppe mulig å beregne risikoen for å få...
Synne Sandbu, Hanne Nøkleby
07.09.2016
Det er ikke noe nytt at nordmenn reiser i arbeidssammenheng, heller ikke at barnefamilier oppholder seg i fjerntliggende strøk i årevis. Men det er en ny trend at lange svangerskapspermisjoner brukes...
Synne Sandbu, Hanne Nøkleby, Oddveig Sellæg Helland, Berit Feiring, Margreta Bondevik, Folke Sundelin, Jann Storsæter
07.09.2016
Etter grunnvaksinasjon med tre doser i spedbarnsalder får norske barn boosterdoser med inaktivert poliovaksine (IPV) når de er 6 – 8 år og difteri-tetanus-vaksine (DT) når de er 11 – 12 år...