Annonse
Annonse

Stine Kathrin Tønsaker

Artikler av Stine Kathrin Tønsaker

Karsten Hytten, Stine Kathrin Tønsaker
13.09.2017
The Council for Medical Ethics discourages doctors from accepting to act as ringside doctor for combat sports that permit knockouts or participating in approvals or appeals boards for such events...
Karsten Hytten, Stine Kathrin Tønsaker
31.08.2017
Rådet for legeetikk fraråder leger å ta oppdrag som kamplege ved kampsport som tillater knockout eller delta i godkjennings- eller klagenemnder for slike arrangementer. Denne type oppdrag kan være i...
Stine Kathrin Tønsaker
04.10.2011
Legeforeningen anbefaler at departementet nedsetter et utvalg med bredt mandat for å vurdere tilsynssystemet, ev. som ledd i det pågående pasientsikkerhetsarbeidet. Det er nylig gjennomført et arbeid...