Annonse
Annonse

Steinar Konradsen

Artikler av Steinar Konradsen

Steinar Konradsen, Aslak Hovda Lien
02.05.2017
De nye kliniske sepsiskriteriene kan føre til forsinket diagnostikk og nedprioritering av alvorlig syke pasienter. Nye qSOFA- (Quick Sequential Organ Failure Assessment) kriterier er ment å erstatte...
Steinar Konradsen, Aslak Hovda Lien
24.04.2017
De nye kliniske sepsiskriteriene kan føre til forsinket diagnostikk og nedprioritering av alvorlig syke pasienter. Nye qSOFA- (Quick Sequential Organ Failure Assessment) kriterier er ment å erstatte...
Steinar Konradsen
09.09.2016
I Tidsskriftet nr. 4/2008 kommenterer Kåre I. Birkeland en kasuistikkpresentasjon av Sofie Hexeberg & Fedon A. Lindberg ( 1 , 2 ). Hexeberg & Lindberg dokumenterer svært vellykket behandling...
Steinar Konradsen
09.09.2016
1,25-dihydroksyvitamin D er inverst forbundet med kroppsmasseindeks og er sannsynligvis ikke involvert i fedmeutvikling. Det viser en studie fra Universitetet i Tromsø. Tverrsnittsstudien omfattet 2...
Inge Lindseth, Steinar Konradsen, Ingvild Felling Meyer
08.09.2016
Flere forskere argumenterer for at befolkningens vitamin D-status bør bedres. Man hevder at økt inntak av vitamin D fra kosten eller økt egenproduksjon fra sollys kan gi lavere insidens av flere...
Steinar Konradsen, Tommy Mathisen, Sergio Haro
22.08.2016
Vi vil takke Schwartz for hans kommentar. Den bidrar til å utdype et av hovedpoengene i artikkelen vår. Allmennmedisinen er full av usikkerhet, og ofte tas beslutninger basert på usikre symptomer og...
Steinar Konradsen, Tommy Mathisen, Sergio Haro
22.08.2016
En tidligere stort sett frisk mann ble lagt inn på en kommunal øyeblikkelig hjelp-avdeling på grunn av akutte ryggsmerter. Årsaken skulle vise seg å være langt mer alvorlig enn først antatt...