Annonse
Annonse

Serena Tonstad

Artikler av Serena Tonstad

Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
16.10.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1164–8 I Tidsskriftet nr. 16/2017 s. 1165 skal det i figuren stå Kvinne over de to kolonnene til venstre og Mann over de to kolonnene til høyre. Dette er korrekt på...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
01.09.2017
New national guidelines for the prevention of cardiovascular disease include a novel algorithm that calculates the risk of cardiovascular events and death. The guidelines contain updated...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
23.08.2017
Ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer inkluderer en ny algoritme som beregner risiko for kardiovaskulære hendelser og død. I retningslinjen presenteres...
Serena Tonstad
09.01.2017
I 2015 fikk over 530 000 mennesker resept på statiner i Norge. Bivirkninger fra muskel-skjelett-systemet og mindre spesifikke bivirkninger rapporteres ofte. Omfanget står i kontrast til observasjoner...
Serena Tonstad, Tine Sundfør, Eli Anne Myrvoll
09.09.2016
Det er i dag bred internasjonal enighet om at kirurgiske inngrep som behandling av fedme kan vurderes når pasienten har kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m², eller BMI over 35 kg/m² samt medisinske...
Lise Katrine Halvorsen, Serena Tonstad
09.09.2016
I 1998 definerte Verdens helseorganisasjon (WHO) begrepet metabolsk syndrom ( 2 ). Man estimerer prevalensen av metabolsk syndrom til å være 20 – 40 % blant befolkningen i verdens industrialiserte...
Steinar Madsen, Bjørn Gjelsvik, Sverre E. Kjeldsen, Tor Ole Klemsdal, Eivind Meland, Stein Narvesen, Ole Frithjof Norheim, Inger Njølstad, Serena Tonstad, Frøydis Ulvin
08.09.2016
Tor Ole Kjellevand er i Tidsskriftet nr. 13/2009 kritisk til at de nasjonale retningslinjene for individuell forebygging av hjerte- og karsykdommer anbefaler statiner som primærforebyggende tiltak (...
Ingar Holme, Anne Johanne Søgaard, Per G. Lund- Larsen, Serena Tonstad, Lise Lund Håheim
08.09.2016
Det er over 40 år siden det ble kjent at røyking forkorter levetiden og gir omfattende helseskader ( 1 ). Andre modifiserbare helsevaner, som kosthold og fysisk aktivitet, har en klar sammenheng med...
Serena Tonstad
08.09.2016
Foto Corbis/SCANPIX Er det farlig å steke i olje? Skal man heller velge smør? Bør man bruke kaldpresset olje? Er det miljøgifter i tran? Beskytter omega-3-fiskeolje mot sykdom? Vi trenger noen få...
Mette Svendsen, Serena Tonstad
08.09.2016
Arsky, Gunn Helene Helgefri slanking Dietten som gir deg helgen fri. 144 s, tab, ill. Oslo: Cappelen, 2005. Pris NOK 299 ISBN 82- 02-25639 -9 Forfatteren henvender seg direkte til personen som ønsker...
Serena Tonstad, Mette Svendsen
08.09.2016
Paulún, Fredrik Fettforbrenning Alt du trenger å vite. Komplett fettforbrenningsprogram. 192 s, tab, ill. Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 299 ISBN 82-02-25851-0 Her er kostholds- og...
Serena Tonstad
08.09.2016
Bredesen, Atle 101 måter å slutte å røyke på 239 s. Oslo: Cappelen, 2005. Pris NOK 199 ISBN 82-02-24645-8 For prisen av tre sigarettpakker får leseren en underholdende beskrivelse av 101 måter å...
Serena Tonstad
07.09.2016
Leger og annet helsepersonell behandler i dag flere pasienter med sykdommer og plager relatert til helseskadelig fedme. Utfordringen er å møte disse pasientene med forståelse for årsakene til at man...
Serena Tonstad
07.09.2016
En undersøkelse i Oslo viser både underforbruk og overforbruk av statiner. Behandling med statiner anbefales for personer med etablert aterosklerotisk sykdom eller multiple risikofaktorer for hjerte...
Ingar Holme, Serena Tonstad, Ingvar Hjermann
07.09.2016
I 1980 besluttet Oslo kommune at alle personer som fylte 40 år i kalenderåret, skulle inviteres til å delta i screening for risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Bakgrunnen for beslutningen var...
Tor Ole Klemsdal, Serena Tonstad, Ingvar Hjermann
07.09.2016
Hjerte- og karsykdommer er fortsatt den hyppigste årsaken til sykdom og død i de vestlige land ( 1 , 2 ). I tillegg til faren for for tidlig død, kan forekomst av symptomgivende koronarsykdom og...
Ingar Holme, Serena Tonstad
07.09.2016
Store forsøk har vist at kolesterolreduserende statiner gir vesentlig reduksjon i forekomsten av hjerte- og karsykdom blant høyrisikoindivider. De fleste forsøkene har hatt få deltakere over 70 år...
Ingrid Os, Serena Tonstad
07.09.2016
Faksimile fra Dagbladet 11.7. 2002 I Tidsskriftet nr. 16/02 skrev Else Høibraaten en omfattende og fin oversikt om hormonbehandling i overgangsalder og hjerte- og karsykdom (1). Etter at den...
Serena Tonstad, Ingar Holme
07.09.2016
Heart Protection Study er den sjette i rekken av studier av statinbehandling som har vist at reduksjon av kolesterolnivået reduserer risikoen for sykdom og død (1 – 7). Studien belyser flere...
Serena Tonstad
07.09.2016
Nikotin i tobakksrøyk utøver sin avhengighetsskapende virkning gjennom binding til reseptorer og frisetting av dopamin og andre signalstoffer i hjernen (1). Endringer i signalstoffene fører til...