Annonse
Annonse

Serena Tonstad

Artikler av Serena Tonstad

Serena Tonstad
10.01.2017
I 2015 fikk over 530 000 mennesker resept på statiner i Norge. Bivirkninger fra muskel-skjelett-systemet og mindre spesifikke bivirkninger rapporteres ofte. Omfanget står i kontrast til observasjoner...
Serena Tonstad, Tine Sundfør, Eli Anne Myrvoll
04.01.2007
Det er i dag bred internasjonal enighet om at kirurgiske inngrep som behandling av fedme kan vurderes når pasienten har kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m², eller BMI over 35 kg/m² samt medisinske...
Lise Katrine Halvorsen, Serena Tonstad
23.10.2008
I 1998 definerte Verdens helseorganisasjon (WHO) begrepet metabolsk syndrom ( 2 ). Man estimerer prevalensen av metabolsk syndrom til å være 20 – 40 % blant befolkningen i verdens industrialiserte...
Steinar Madsen, Bjørn Gjelsvik, Sverre E. Kjeldsen, Tor Ole Klemsdal, Eivind Meland, Stein Narvesen, Ole Frithjof Norheim, Inger Njølstad, Serena Tonstad, Frøydis Ulvin
27.08.2009
Tor Ole Kjellevand er i Tidsskriftet nr. 13/2009 kritisk til at de nasjonale retningslinjene for individuell forebygging av hjerte- og karsykdommer anbefaler statiner som primærforebyggende tiltak (...
Mette Svendsen, Serena Tonstad
21.09.2006
Arsky, Gunn Helene Helgefri slanking Dietten som gir deg helgen fri. 144 s, tab, ill. Oslo: Cappelen, 2005. Pris NOK 299 ISBN 82- 02-25639 -9 Forfatteren henvender seg direkte til personen som ønsker...
Serena Tonstad, Mette Svendsen
22.06.2006
Paulún, Fredrik Fettforbrenning Alt du trenger å vite. Komplett fettforbrenningsprogram. 192 s, tab, ill. Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 299 ISBN 82-02-25851-0 Her er kostholds- og...
Serena Tonstad
06.04.2006
Bredesen, Atle 101 måter å slutte å røyke på 239 s. Oslo: Cappelen, 2005. Pris NOK 199 ISBN 82-02-24645-8 For prisen av tre sigarettpakker får leseren en underholdende beskrivelse av 101 måter å...
Ingar Holme, Anne Johanne Søgaard, Per G. Lund- Larsen, Serena Tonstad, Lise Lund Håheim
07.09.2006
Det er over 40 år siden det ble kjent at røyking forkorter levetiden og gir omfattende helseskader ( 1 ). Andre modifiserbare helsevaner, som kosthold og fysisk aktivitet, har en klar sammenheng med...
Serena Tonstad
02.11.2006
Foto Corbis/SCANPIX Er det farlig å steke i olje? Skal man heller velge smør? Bør man bruke kaldpresset olje? Er det miljøgifter i tran? Beskytter omega-3-fiskeolje mot sykdom? Vi trenger noen få...
Ingar Holme, Serena Tonstad
22.01.2004
Store forsøk har vist at kolesterolreduserende statiner gir vesentlig reduksjon i forekomsten av hjerte- og karsykdom blant høyrisikoindivider. De fleste forsøkene har hatt få deltakere over 70 år...
Serena Tonstad
05.02.2004
Leger og annet helsepersonell behandler i dag flere pasienter med sykdommer og plager relatert til helseskadelig fedme. Utfordringen er å møte disse pasientene med forståelse for årsakene til at man...
Serena Tonstad
03.06.2004
En undersøkelse i Oslo viser både underforbruk og overforbruk av statiner. Behandling med statiner anbefales for personer med etablert aterosklerotisk sykdom eller multiple risikofaktorer for hjerte...
Ingar Holme, Serena Tonstad, Ingvar Hjermann
02.12.2004
I 1980 besluttet Oslo kommune at alle personer som fylte 40 år i kalenderåret, skulle inviteres til å delta i screening for risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Bakgrunnen for beslutningen var...
Tor Ole Klemsdal, Serena Tonstad, Ingvar Hjermann
18.03.2004
Hjerte- og karsykdommer er fortsatt den hyppigste årsaken til sykdom og død i de vestlige land ( 1 , 2 ). I tillegg til faren for for tidlig død, kan forekomst av symptomgivende koronarsykdom og...
Ingrid Os, Serena Tonstad
10.08.2002
Faksimile fra Dagbladet 11.7. 2002 I Tidsskriftet nr. 16/02 skrev Else Høibraaten en omfattende og fin oversikt om hormonbehandling i overgangsalder og hjerte- og karsykdom (1). Etter at den...
Serena Tonstad, Ingar Holme
30.11.2002
Heart Protection Study er den sjette i rekken av studier av statinbehandling som har vist at reduksjon av kolesterolnivået reduserer risikoen for sykdom og død (1 – 7). Studien belyser flere...
Serena Tonstad
10.11.2002
Nikotin i tobakksrøyk utøver sin avhengighetsskapende virkning gjennom binding til reseptorer og frisetting av dopamin og andre signalstoffer i hjernen (1). Endringer i signalstoffene fører til...
Line Kristin Johnson, Ingvar Hjermann, Serena Tonstad
30.03.2001
Til tross for at dødeligheten forårsaket av koronar hjertesykdom har gått ned i Norge i de seneste år, er forekomsten fortsatt høy. Pasienter i denne kategorien utgjør en betydelig gruppe i norsk...
Trond P. Leren, Serena Tonstad, Leiv Ose
20.05.2001
Sven M. Carlsen & Irene Hetlevik postulerer i Tidsskriftet nr. 9/2001 at familiær hyperkolesterolemi er en mindre alvorlig sykdom enn tidligere antatt (1). De påstår at det i tidligere...
Trond P. Leren, Serena Tonstad, Leiv Ose
20.05.2001
Pål Smith stiller i en lederartikkel i Tidsskriftet nr. 9/2001 spørsmål om genteknologisk diagostikk av familiær hyperkolesterolemi er etisk og økonomisk riktig (1). Ett av hans momenter i denne...