Annonse
Annonse

Ruth Halsne

Artikler av Ruth Halsne

Ruth Halsne
30.03.2017
Spleiseprosessen der RNA prosesseres for proteinsyntese er viktig ved aldringsprosessen, viser en studie med en mye brukt dyremodell. Rundormen Caenorhabditis elegans. Foto: Science Photo Library...
Ruth Halsne
30.03.2017
Levende influensavaksine kan produseres raskt og trygt med bruk av syntetisk bioteknologi. Ved produksjon av levende virusvaksiner bør vaksinens virulens være lavest mulig, samtidig som den ikke...
Ruth Halsne
21.03.2017
Pasienter med kronisk utmattelsessyndrom har svekket enzymfunksjon relatert til energiomsetningen, ifølge en studie ved Haukeland universitetssykehus. Tidligere studier har vist at pasienter med...
Ruth Halsne
16.02.2017
Stamceller for leukemi søker seg til fettvev, der de får næring og blir beskyttet mot kjemoterapi. Dette viser studier med en musemodell for kronisk myeloid leukemi. Kreftcelle. Illustrasjon: Science...
Ruth Halsne
24.01.2017
Kan høyere sykelighet og dødelighet hos friske barn født av mødre med hivinfeksjon forklares med endret sammensetning av tarmbakteriene? Hos 50 mødre med barn i byen Port-au-Prince på Haiti, like...
Ruth Halsne
20.12.2016
Den komplette strukturen til ATP-syntasen viser det molekylære grunnlaget for mitokondrienes morfologi. ATP-syntasene er lokalisert i mitokondriens indre membran. Disse små molekylære maskinene...
Ruth Halsne
08.11.2016
Etter et hjerneslag produserer astrocytter mitokondrier som frigis og tas opp av nærliggende nevroner. Ved bruk av elektronmikroskopi og immunhistokjemi er det vist at astrocytter i rottehjerner...
Ruth Halsne
13.09.2016
En cocktail av ni kjemiske forbindelser kan brukes til å reprogrammere humane hudceller til hjerteceller. Kan dette prinsippet brukes for regenerativ terapi av hjertesykdom? I 2012 ble nobelprisen i...
Ruth Halsne
23.08.2016
Alle nyfødte barn screenes for medfødte, alvorlige sykdommer. En ny metode for påvisning av Niemann-Picks sykdom type C er nå utviklet. Niemann-Picks sykdom type C (NPC) er en sjelden, arvelig og...
Ruth Halsne
21.06.2016
Ved bruk av genredigeringsverktøyet CRISPER/Cas9 kan man endre DNA. Dette kan tenkes å gi terapeutiske muligheter ved genetiske sykdommer som skyldes en mutasjon, slik som Duchennes muskeldystrofi...
Ruth Halsne
24.05.2016
Sammenhengen mellom zikavirusinfeksjon hos gravide og mikrokefali hos barn forsterkes av ny studie. Illustrasjonsfoto: Reuters/NTB scanpix 88 gravide kvinner i Rio de Janeiro ble undersøkt for å...
Ruth Halsne
03.05.2016
En matematisk modell basert på pasientens eget genuttrykk kan predikere prognose og behandlingsforløp ved nevroblastom. Kan skreddersydd behandling av pasienter med denne tilstanden snart bli...
Ruth Halsne
19.04.2016
Studier med en musemodell med mutasjoner knyttet til bl.a. schizofreni hos mennesker viser aldersbetingede forandringer i hippocampus assosiert med svekket sosialt minne. Postmortale undersøkelser av...
Ruth Halsne
05.04.2016
Studier med encellede gjærceller viser at vekstfasen forlenges ved mangel på glukose. Denne kunnskapen kan kanskje utnyttes i kreftbehandling. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library...
Ruth Halsne
26.01.2016
En norsk forskningsgruppe har avdekket mekanismen bak danning av nervetråder. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Et nevrons nervetråder sørger for mottakelse og videreføring av signaler fra...
Ruth Halsne
09.02.2016
Antisense-nukleotider kan brukes til å deaktivere genuttrykk i maligne svulster. Store sekvenseringsstudier har vist hvordan genuttrykk kan endres i maligne svulster. STAT3 er en transkripsjonsfaktor...