Annonse
Annonse

Rune Slagstad

Artikler av Rune Slagstad

Rune Slagstad
10.01.2017
Den medisinske ekspertise har i sportens utvikling hatt en dobbeltrolle som helseoppdrager og helsenedbryter Den velferdsstaten som ble skapt etter 1945, var også en idrettsstat. Idretten fikk i...
Rune Slagstad
18.09.2012
Professor i helseøkonomi Jon Magnussen er åpenbart irritert over min artikkel Helsefeltets strateger i Tidsskriftet nr. 12 – 13/2012 ( 1 ). Det er en irritasjon jeg ingenlunde vil frata ham. Han...
Rune Slagstad
26.06.2012
Helsetjenesten er i økende grad blitt underlagt byråkratisk styring. Byråkratene har ikke handlet mot politikernes vilje, for politikerne har ikke hatt noen betydningsfull egenvilje. De er snarere...