Annonse
Annonse

Artikler av Petter Gjersvik

Petter Gjersvik, Daniel de la Rosa Carrillo, Øystein Grimstad
30.03.2017
De fleste nyutdannede hudleger fra Oslo universitetssykehus velger å forbli i hovedstaden etter endt spesialisering. Nesten ingen søker seg til avtalepraksis utenfor Oslo-området. Norsk dermatologi...
Petter Gjersvik
27.09.2016
Takk til Brochmann og medarbeidere for et tankevekkende innlegg. De har et klart og utvetydig budskap til oss lærere: Vi svikter studentene når vi ikke gir dem tilbakemeldinger i undervisningen...
Petter Gjersvik
01.11.2007
Insektsnett redder barneliv Økt bruk av myggnett innsatt med insekticid over sengen ga kraftig reduksjon i dødeligheten hos barn under fem år i Kenya. Det viser en studie som nylig er publisert i The...
Petter Gjersvik
29.11.2007
I USA velger flere og flere kvinner å få fjernet også det friske brystet ved påvist brystkreft. Dette viser en studie som nylig er publisert i Journal of Clinical Oncology ( 1 ). Blant nesten 153 000...
Petter Gjersvik
01.02.2007
Forbedret barnehelse i Mexico Mexico er et av sju land som er i ferd med å oppnå FNs tusenårsmål om redusert barnedødelighet innen 2015. Høy oppslutning om vaksinasjon og andre folkehelsetiltak,...
Petter Gjersvik
18.10.2007
Aldersdepresjon i ulike kulturer Alvorlig depresjon er vanlig blant eldre i Nigeria. Dette viser en studie basert på intervjuer med flere enn 2 100 eldre personer fra et representativt utvalg...
Petter Gjersvik
01.03.2007
Beriket melk til indiske barn ga bedre helse Ved å tilsette viktige mikronæringsstoffer i melken til småbarn i Nord-India fikk barna mindre sykdom, diaré og nedre luftveisinfeksjoner. Dette viser en...
Petter Gjersvik
15.03.2007
Færre dør av kreft i USA Antall dødsfall som følge av kreft i USA er synkende. I 2004 var antall dødsfall 3 014 lavere enn i 2003 og 3 383 lavere enn i 2002. Dette var første gang på over 70 år at...
Petter Gjersvik
19.04.2007
Omskjæring av menn halverer hivrisikoen To randomiserte studier i henholdsvis Kenya og Uganda bekrefter nå at omskjæring av menn reduserer risikoen for hivinfeksjon. Studiene er nylig publisert i The...
Petter Gjersvik
15.03.2007
I utviklingsland med lav vaksinasjonsdekning, slik som i Afrika sør for Sahara, fører meslingepidemier til mange dødsfall blant barn under fem år. Plakat brukt i arbeidet for massevaksinering i...
Petter Gjersvik
09.08.2007
Alkoholen dreper russiske menn Farlig alkoholinntak, definert som storforbruk av øl, vin og sprit og inntak av andre alkoholholdig løsninger som parfyme, legemidler og rengjøringsmidler, er skyld i...
Petter Gjersvik
15.11.2007
Bruken av keisersnitt i Kina har økt betydelig de siste årene. Dette skyldes både flere fødsler i fødeinstitusjoner, endret medisinsk praksis og mødrenes preferanser. Dette går frem av en studie som...
Petter Gjersvik
20.09.2007
Britisk dom støtter begrenset bruk av legemidler mot demens Legemidler mot Alzheimers sykdom, de såkalte acetylkolinesterasehemmerne, har ikke dokumentert effekt ved alle grader av sykdommen, fastslo...
Petter Gjersvik
04.10.2007
Nye vekstkurver for ungdom Forekomsten av overvekt blant barn og ungdom er økende, særlig i vestlige land, noe som øker risikoen for en rekke sykdommer, blant annet diabetes. Verdens...
Petter Gjersvik, Trine B. Haugen
04.10.2007
Engelskspråklige betegnelser på nye diagnostiske og terapeutiske metoder bør oversettes til norsk, og uforståelige forkortinger bør unngås. Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon. Foto Science Photo...
Petter Gjersvik
23.08.2007
Gode rollemodeller er viktig for rekrutteringen til medisinsk forskning Hvorfor tiltrekkes ikke yngre leger av forskning? Det er det flere årsaker til. Betydningen av lav lønn, særlig i forhold til...
Petter Gjersvik
03.05.2007
WHO satser på mer helsepersonell Ifølge Verdens helseorganisasjon er det på verdensbasis behov for 4,3 millioner flere helsearbeidere for å møte kommende helsekriser på en adekvat måte ( 1 ). Bare i...
Petter Gjersvik
23.08.2007
Klinikere uten legeutdanning vanlig i Afrika I mange afrikanske land er det flere helsearbeidere uten legeutdanning som utfører medisinsk diagnostikk og behandling enn det er leger. De utfører bare...
Petter Gjersvik
03.05.2007
I årene etter siste verdenskrig ble klorofyll lansert som behandling mot flere tilstander, bl.a. hypertoni og kroniske sår. Likevel var det effekten mot vond kroppslukt som var det viktigste...
Petter Gjersvik
28.06.2007
Utsatte grupper må sikres tilstrekkelige mengder D-vitamin, men for folk flest står solvettreglene fast: Unngå overdreven eksponering for ultrafiolette stråler fra sol og solarier Ultrafiolett...