Annonse
Annonse

Artikler av Petter Gjersvik

Petter Gjersvik
22.08.2017
Doctors record, discuss and conclude in writing. Therefore, medical students need to practise their writing skills and be tested on their ability to write professionally. Photo: Einar Nilsen All...
Petter Gjersvik
04.09.2017
Å bytte fra infliximab som originalpreparat til biotilsvarende infliximab er trygt og gir ikke dårligere effekt hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud. Det viser NOR-SWITCH-...
Petter Gjersvik
21.08.2017
Leger skal registrere, resonnere og begrunne. Derfor må medisinstudenter trene og testes i evnen til å formulere seg. Foto: Einar Nilsen Alle leger skriver. Få skriver vitenskapelige artikler, men...
Petter Gjersvik, Daniel de la Rosa Carrillo, Øystein Grimstad
03.04.2017
De fleste nyutdannede hudleger fra Oslo universitetssykehus velger å forbli i hovedstaden etter endt spesialisering. Nesten ingen søker seg til avtalepraksis utenfor Oslo-området. Norsk dermatologi...
Petter Gjersvik
10.10.2016
Takk til Brochmann og medarbeidere for et tankevekkende innlegg. De har et klart og utvetydig budskap til oss lærere: Vi svikter studentene når vi ikke gir dem tilbakemeldinger i undervisningen...
Petter Gjersvik
09.09.2016
Gode rollemodeller er viktig for rekrutteringen til medisinsk forskning Hvorfor tiltrekkes ikke yngre leger av forskning? Det er det flere årsaker til. Betydningen av lav lønn, særlig i forhold til...
Petter Gjersvik
09.09.2016
WHO satser på mer helsepersonell Ifølge Verdens helseorganisasjon er det på verdensbasis behov for 4,3 millioner flere helsearbeidere for å møte kommende helsekriser på en adekvat måte ( 1 ). Bare i...
Petter Gjersvik
09.09.2016
Klinikere uten legeutdanning vanlig i Afrika I mange afrikanske land er det flere helsearbeidere uten legeutdanning som utfører medisinsk diagnostikk og behandling enn det er leger. De utfører bare...
Petter Gjersvik
09.09.2016
I årene etter siste verdenskrig ble klorofyll lansert som behandling mot flere tilstander, bl.a. hypertoni og kroniske sår. Likevel var det effekten mot vond kroppslukt som var det viktigste...
Petter Gjersvik
09.09.2016
Utsatte grupper må sikres tilstrekkelige mengder D-vitamin, men for folk flest står solvettreglene fast: Unngå overdreven eksponering for ultrafiolette stråler fra sol og solarier Ultrafiolett...
Petter Gjersvik
09.09.2016
Ny WHO-strategi mot fattigdomssykdommer «Skal bedre helse fungere som en strategi for fattigdomsbekjempelse, må vi nå frem til de fattigste,» sa Margaret Chan, generaldirektør i Verdens...
Petter Gjersvik
09.09.2016
Vold er helseproblem nr. 1 i Irak Økende bruk av vold og terror er den viktigste trusselen mot folkehelsen i Irak, fremgår det av en rapport fra Verdens helseorganisasjon ( 1 ), som nylig er omtalt i...
Petter Gjersvik
09.09.2016
En vaksine mot malaria har vist lovende resultater i en dobbeltblind studie fra Mosambik, nylig publisert i The Lancet ( 1 ). 214 spedbarn ble randomisert til tre injeksjoner med enten...
Petter Gjersvik
09.09.2016
Snart selvbestemt abort i Portugal Portugal har en av de strengeste abortlover i Europa. Flere kvinner, leger og sykepleiere har de siste årene blitt ilagt fengselsstraffer for abortinngrep. Nå åpner...
Petter Gjersvik
09.09.2016
Mikrofinansiering mot familievold og hiv Å gi kvinner små lån uten sikkerhet (mikrofinansiering) slik at de kan starte næringsvirksomhet, kombinert med et gruppebasert informasjonsprogram om...
Petter Gjersvik
09.09.2016
Seksualopplysning blant tenåringer i Thailand Seksuelt overførbare sykdommer, bl.a. hiv/aids, får stadig større betydning for folkehelsen i Thailand. Landet er preget av store sosiokulturelle...
Petter Gjersvik
09.09.2016
Kinesisk lege ny WHO-leder Margaret Chan er valgt til ny generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO). Hun kommer fra stillingen som assisterende generaldirektør med ansvar for bekjempelsen av...
Petter Gjersvik
09.09.2016
Krise i Bulgarias helsevesen Korrupsjon, personalmangel og stor misnøye med lave lønninger har ført til stor vansker for helsetjenesten i Bulgaria, ifølge The Lancet ( 1 ). Regjeringen har...
Petter Gjersvik
09.09.2016
Alle manus innsendt til spalten Brev til redaktøren blir vurdert redaksjonelt og redigert. I dette tilfellet ble det gjort en rekke endringer i Svein Reselands innsendte manus, blant annet ble ordet...
Petter Gjersvik
09.09.2016
Bør det gis vitamintilskudd til gravide i utviklingsland? Tilskudd av vitaminer til gravide i Tanzania reduserte forekomsten av lav fødselsvekt, men hadde ingen effekt på prematur fødsel og dødfødsel...