Annonse
Annonse

Artikler av Petter Gjersvik

Petter Gjersvik
19.02.2018
Ole Fyrand er død. Det føles rart, for hans liv var preget av så mye vitalitet, kraft og livsglede. Som hudlege, professor og samfunnsdebattant var han uredd, engasjert og slagferdig. Han var en...
Petter Gjersvik, Katarina Zak Stangeland
22.01.2018
Leger som blir godkjent som spesialist, får ikke lenger et diplom fra Helsedirektoratet. Hudlegeforeningen sørger for at de får overrakt et spesialistdiplom likevel. Etter at Helsedirektoratet...
Petter Gjersvik
13.11.2017
En doktorgradskandidat skal vise sine pedagogiske evner med en prøveforelesning om et emne utenfor emnet for avhandlingen. Slik er det dessverre ikke ved Det medisinske fakultet i Oslo. Kravene til...
Petter Gjersvik
22.08.2017
Doctors record, discuss and conclude in writing. Therefore, medical students need to practise their writing skills and be tested on their ability to write professionally. Photo: Einar Nilsen All...
Petter Gjersvik
04.09.2017
Å bytte fra infliximab som originalpreparat til biotilsvarende infliximab er trygt og gir ikke dårligere effekt hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud. Det viser NOR-SWITCH-...
Petter Gjersvik
21.08.2017
Leger skal registrere, resonnere og begrunne. Derfor må medisinstudenter trene og testes i evnen til å formulere seg. Foto: Einar Nilsen Alle leger skriver. Få skriver vitenskapelige artikler, men...
Petter Gjersvik, Daniel de la Rosa Carrillo, Øystein Grimstad
30.03.2017
De fleste nyutdannede hudleger fra Oslo universitetssykehus velger å forbli i hovedstaden etter endt spesialisering. Nesten ingen søker seg til avtalepraksis utenfor Oslo-området. Norsk dermatologi...
Petter Gjersvik
27.09.2016
Takk til Brochmann og medarbeidere for et tankevekkende innlegg. De har et klart og utvetydig budskap til oss lærere: Vi svikter studentene når vi ikke gir dem tilbakemeldinger i undervisningen...
Petter Gjersvik
04.01.2007
Kinesisk lege ny WHO-leder Margaret Chan er valgt til ny generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO). Hun kommer fra stillingen som assisterende generaldirektør med ansvar for bekjempelsen av...
Petter Gjersvik
17.05.2007
Krise i Bulgarias helsevesen Korrupsjon, personalmangel og stor misnøye med lave lønninger har ført til stor vansker for helsetjenesten i Bulgaria, ifølge The Lancet ( 1 ). Regjeringen har...
Petter Gjersvik
01.11.2007
Alle manus innsendt til spalten Brev til redaktøren blir vurdert redaksjonelt og redigert. I dette tilfellet ble det gjort en rekke endringer i Svein Reselands innsendte manus, blant annet ble ordet...
Petter Gjersvik
31.05.2007
Bør det gis vitamintilskudd til gravide i utviklingsland? Tilskudd av vitaminer til gravide i Tanzania reduserte forekomsten av lav fødselsvekt, men hadde ingen effekt på prematur fødsel og dødfødsel...
Petter Gjersvik
01.11.2007
Insektsnett redder barneliv Økt bruk av myggnett innsatt med insekticid over sengen ga kraftig reduksjon i dødeligheten hos barn under fem år i Kenya. Det viser en studie som nylig er publisert i The...
Petter Gjersvik
29.11.2007
I USA velger flere og flere kvinner å få fjernet også det friske brystet ved påvist brystkreft. Dette viser en studie som nylig er publisert i Journal of Clinical Oncology ( 1 ). Blant nesten 153 000...
Petter Gjersvik
01.02.2007
Forbedret barnehelse i Mexico Mexico er et av sju land som er i ferd med å oppnå FNs tusenårsmål om redusert barnedødelighet innen 2015. Høy oppslutning om vaksinasjon og andre folkehelsetiltak,...
Petter Gjersvik
18.10.2007
Aldersdepresjon i ulike kulturer Alvorlig depresjon er vanlig blant eldre i Nigeria. Dette viser en studie basert på intervjuer med flere enn 2 100 eldre personer fra et representativt utvalg...
Petter Gjersvik
01.03.2007
Beriket melk til indiske barn ga bedre helse Ved å tilsette viktige mikronæringsstoffer i melken til småbarn i Nord-India fikk barna mindre sykdom, diaré og nedre luftveisinfeksjoner. Dette viser en...
Petter Gjersvik
15.03.2007
Færre dør av kreft i USA Antall dødsfall som følge av kreft i USA er synkende. I 2004 var antall dødsfall 3 014 lavere enn i 2003 og 3 383 lavere enn i 2002. Dette var første gang på over 70 år at...
Petter Gjersvik
19.04.2007
Omskjæring av menn halverer hivrisikoen To randomiserte studier i henholdsvis Kenya og Uganda bekrefter nå at omskjæring av menn reduserer risikoen for hivinfeksjon. Studiene er nylig publisert i The...
Petter Gjersvik
15.03.2007
I utviklingsland med lav vaksinasjonsdekning, slik som i Afrika sør for Sahara, fører meslingepidemier til mange dødsfall blant barn under fem år. Plakat brukt i arbeidet for massevaksinering i...