Annonse
Annonse

Artikler av Petter Gjersvik

Petter Gjersvik, Daniel de la Rosa Carrillo, Øystein Grimstad
30.03.2017
De fleste nyutdannede hudleger fra Oslo universitetssykehus velger å forbli i hovedstaden etter endt spesialisering. Nesten ingen søker seg til avtalepraksis utenfor Oslo-området. Norsk dermatologi...
Petter Gjersvik
27.09.2016
Takk til Brochmann og medarbeidere for et tankevekkende innlegg. De har et klart og utvetydig budskap til oss lærere: Vi svikter studentene når vi ikke gir dem tilbakemeldinger i undervisningen...
Petter Gjersvik
06.09.2007
Ny WHO-strategi mot fattigdomssykdommer «Skal bedre helse fungere som en strategi for fattigdomsbekjempelse, må vi nå frem til de fattigste,» sa Margaret Chan, generaldirektør i Verdens...
Petter Gjersvik
28.06.2007
Vold er helseproblem nr. 1 i Irak Økende bruk av vold og terror er den viktigste trusselen mot folkehelsen i Irak, fremgår det av en rapport fra Verdens helseorganisasjon ( 1 ), som nylig er omtalt i...
Petter Gjersvik
13.12.2007
En vaksine mot malaria har vist lovende resultater i en dobbeltblind studie fra Mosambik, nylig publisert i The Lancet ( 1 ). 214 spedbarn ble randomisert til tre injeksjoner med enten...
Petter Gjersvik
29.03.2007
Snart selvbestemt abort i Portugal Portugal har en av de strengeste abortlover i Europa. Flere kvinner, leger og sykepleiere har de siste årene blitt ilagt fengselsstraffer for abortinngrep. Nå åpner...
Petter Gjersvik
18.01.2007
Mikrofinansiering mot familievold og hiv Å gi kvinner små lån uten sikkerhet (mikrofinansiering) slik at de kan starte næringsvirksomhet, kombinert med et gruppebasert informasjonsprogram om...
Petter Gjersvik
15.02.2007
Seksualopplysning blant tenåringer i Thailand Seksuelt overførbare sykdommer, bl.a. hiv/aids, får stadig større betydning for folkehelsen i Thailand. Landet er preget av store sosiokulturelle...
Petter Gjersvik
04.01.2007
Kinesisk lege ny WHO-leder Margaret Chan er valgt til ny generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO). Hun kommer fra stillingen som assisterende generaldirektør med ansvar for bekjempelsen av...
Petter Gjersvik
17.05.2007
Krise i Bulgarias helsevesen Korrupsjon, personalmangel og stor misnøye med lave lønninger har ført til stor vansker for helsetjenesten i Bulgaria, ifølge The Lancet ( 1 ). Regjeringen har...
Petter Gjersvik
01.11.2007
Alle manus innsendt til spalten Brev til redaktøren blir vurdert redaksjonelt og redigert. I dette tilfellet ble det gjort en rekke endringer i Svein Reselands innsendte manus, blant annet ble ordet...
Petter Gjersvik
31.05.2007
Bør det gis vitamintilskudd til gravide i utviklingsland? Tilskudd av vitaminer til gravide i Tanzania reduserte forekomsten av lav fødselsvekt, men hadde ingen effekt på prematur fødsel og dødfødsel...
Petter Gjersvik
01.11.2007
Insektsnett redder barneliv Økt bruk av myggnett innsatt med insekticid over sengen ga kraftig reduksjon i dødeligheten hos barn under fem år i Kenya. Det viser en studie som nylig er publisert i The...
Petter Gjersvik
29.11.2007
I USA velger flere og flere kvinner å få fjernet også det friske brystet ved påvist brystkreft. Dette viser en studie som nylig er publisert i Journal of Clinical Oncology ( 1 ). Blant nesten 153 000...
Petter Gjersvik
01.02.2007
Forbedret barnehelse i Mexico Mexico er et av sju land som er i ferd med å oppnå FNs tusenårsmål om redusert barnedødelighet innen 2015. Høy oppslutning om vaksinasjon og andre folkehelsetiltak,...
Petter Gjersvik
18.10.2007
Aldersdepresjon i ulike kulturer Alvorlig depresjon er vanlig blant eldre i Nigeria. Dette viser en studie basert på intervjuer med flere enn 2 100 eldre personer fra et representativt utvalg...
Petter Gjersvik
01.03.2007
Beriket melk til indiske barn ga bedre helse Ved å tilsette viktige mikronæringsstoffer i melken til småbarn i Nord-India fikk barna mindre sykdom, diaré og nedre luftveisinfeksjoner. Dette viser en...
Petter Gjersvik
15.03.2007
Færre dør av kreft i USA Antall dødsfall som følge av kreft i USA er synkende. I 2004 var antall dødsfall 3 014 lavere enn i 2003 og 3 383 lavere enn i 2002. Dette var første gang på over 70 år at...
Petter Gjersvik
19.04.2007
Omskjæring av menn halverer hivrisikoen To randomiserte studier i henholdsvis Kenya og Uganda bekrefter nå at omskjæring av menn reduserer risikoen for hivinfeksjon. Studiene er nylig publisert i The...
Petter Gjersvik
15.03.2007
I utviklingsland med lav vaksinasjonsdekning, slik som i Afrika sør for Sahara, fører meslingepidemier til mange dødsfall blant barn under fem år. Plakat brukt i arbeidet for massevaksinering i...