Annonse
Annonse

Pål Zeiner

Artikler av Pål Zeiner

Pål Zeiner
04.09.2017
Carolina Øverlien, Mona-Iren Hauge, Jon-Håkon Schultzred. Barn, vold og traumer Møter med unge i utsatte livssituasjoner.308 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-...
Pål Zeiner
09.09.2016
Evang, A. Tankebilder Hjerne, følelser og styring. 209 s, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2007. Pris NOK 298 ISBN 978-82-02-26821-3 Denne boken er skrevet for dem som videreutdanner seg eller...
Pål Zeiner
08.09.2016
Lippe, Anna L. von der Wilkinson, Simon R. Risikoutvikling – tilknytning, omsorgssvikt og forebygging Et jubileumsskrift til Kari Killén. 165 s, tab, ill. Oslo: Norsk institutt for forskning om...
Pål Zeiner
07.09.2016
Kaland, Nils Aspergers syndrom, historier fra hverdagslivet En mentaliseringstest for personer med Aspergers syndrom eller høytfungerende autisme. 156 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 200...
Pål Zeiner
07.09.2016
Hoem, Sverre ADHD – en håndbok for voksne med ADHD 247 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 299 ISBN 82- 05-32617-7 Boken er primært skrevet for personer som har AD/HD (attention deficit...
Pål Zeiner
07.09.2016
March, John S. Mulle, Karen Tvangslidelser hos barn og unge 314 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 298 ISBN 82-05-28117-3 Behandlingsprogrammer for barn og ungdom med tvangslidelser har...
Pål Zeiner
19.05.2005
Teeter, Phyllis Anne Behandling av AD/HD – ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 478 s, tab. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pris SEK 407 ISBN 91-44-01931-9 Boken er en oversettelse av en amerikansk...
Pål Zeiner
19.05.2005
Beckman, Vanna ADHD/DAMP – en uppdatering 151 s. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pris SEK 237 ISBN 91-44-03532-2 I Sverige har det vært mer debatt om AD/HD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)...
Pål Zeiner
11.03.2010
Selset, DABB. ADHD Uredigert og ærlig. 125 s. Rasta: Forlaget Norske Bøker, 2009. Pris NOK 199 ISBN 978-82-8112-139-3 Innhold og form i denne utgivelsen dekkes best av forfatterens egne utsagn: «Jeg...
Pål Zeiner
28.01.2010
Bastian, U Egge, Å. Barn med ADHD 89 s, ill. Kommuneforlaget, 2009. Pris NOK 228 ISBN 978-82-446-2014-7 Forfatterne har ønsket å øke forståelsen for de vansker barn og ungdom med diagnosen attention-...
Pål Zeiner
06.05.2011
Lunde, Stein Hypersuper – Superhyper 218 s, ill. Stavanger: Hertervig Forlag, 2010. Pris NOK 250 ISBN 978-82-8216-128-2 Stein Lunde er klinisk pedagog med lang erfaring innenfor barne- og...
Pål Zeiner
01.10.2013
Hoem, Sverre Ung med ADHD 148 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 299 ISBN 978-82-05-40676-6 Forfatteren er psykolog og har selv AD/HD. Han har tidligere skrevet bøkene ADHD – En håndbok for...
Pål Zeiner
08.01.2013
Coleman, Mary Gillberg, Christopher The autisms 4. utg. 389 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 75 ISBN 978-0-19-973212-8 Boken er fjerde utgave, der de tre første hadde...