Annonse
Annonse

Øyvind Stople Sivertsen

Artikler av Øyvind Stople Sivertsen

Øyvind Stople Sivertsen
13.11.2017
Bruk av SGLT2-hemmere ved type 2-diabetes er assosiert med lavere risiko for hjertesykdom og hjertedød. Det viser en nordisk studie med norsk førsteforfatter. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i...
Øyvind Stople Sivertsen
16.10.2017
SGLT2-hemmeren canagliflozin ga mindre hjerte- og nyresykdom hos pasienter med diabetes, men doblet risikoen for amputasjon. Det viser analyser av to studier. På høyre side binder insulin med sin...
Øyvind Stople Sivertsen
16.10.2017
Oksygenbehandling ved mistenkt hjerteinfarkt reduserer ikke dødeligheten. Det viser en stor svensk studie. Nå endres de europeiske retningslinjene. Illustrasjonsfoto: iStock En studie som nylig er...
Øyvind Stople Sivertsen
02.10.2017
Forebyggende behandling med acetylsalisylsyre reduserer forekomsten av preeklampsi hos kvinner med høy risiko. Det viser en stor multisenterstudie. Illustrasjonsfoto: iStock Preeklampsi er en...
Øyvind Stople Sivertsen
02.10.2017
Forekomsten av stentrelaterte hendelser var høyere hos hjertepasienter som fikk resorberbar stent sammenlignet med dem som fikk metallstent. Det viser en ny metaanalyse. Farget angiogram av...
Øyvind Stople Sivertsen
04.03.2011
Han har levd et halvt liv på sykehusområder i utviklingsland. Nå, etter fem år som sykehusdirektør i Tanzania, klarer Øystein Evjen Olsen å sette ord på hva som er galt med internasjonal...