Annonse
Annonse

Øyvind Stople Sivertsen

Artikler av Øyvind Stople Sivertsen

Øyvind Stople Sivertsen
19.02.2018
Den nye nivalente vaksinen mot humant papillomvirus er mer effektiv og like trygg som den gamle firevalente vaksinen. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Den nye nivalente vaksinen...
Øyvind Stople Sivertsen
19.02.2018
Bruk av pembrolizumab, et monoklonalt antistoff mot cellulære signalveier ved melanom, gir høyere overlevelse hos pasienter med metastaserende melanom. Melanomkreftcelle ved immunflourescens...
Øyvind Stople Sivertsen
05.02.2018
Vil påvisning av proteiner i avføringsprøver erstatte koloskopi som screeningundersøkelse for tarmkreft? Kreftceller – kolorektalcancer. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB scanpix...
Øyvind Stople Sivertsen
08.01.2018
Det monoklonale antistoffet romosozumab gir økt bentetthet hos postmenopausale kvinner med osteoporose. Osteoporotisk benvev. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Førstevalget ved...
Øyvind Stople Sivertsen
12.12.2017
Eksenatid, som er en GLP-1-hemmer mot diabetes, letter symptomene og har en mulig nevroprotektiv effekt ved Parkinsons sykdom. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / B...
Øyvind Stople Sivertsen
12.12.2017
Det bedrer ikke overlevelsen hos kritisk dårlige pasienter om man gir dem de ferskeste blodposene. Det viser en stor multisenterstudie. Illustrasjonsfoto: AP Photo/Valentina Petrova/NTB scanpix I en...
Øyvind Stople Sivertsen
28.11.2017
Kombinasjonsbehandling med rivaroxaban og acetylsalisylsyre gir færre kardiovaskulære hendelser enn behandling med ett av virkestoffene alene. Det viser en ny studie. Rivaroxaban tabletter...
Øyvind Stople Sivertsen
13.11.2017
Bruk av SGLT2-hemmere ved type 2-diabetes er assosiert med lavere risiko for hjertesykdom og hjertedød. Det viser en nordisk studie med norsk førsteforfatter. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i...
Øyvind Stople Sivertsen
16.10.2017
SGLT2-hemmeren canagliflozin ga mindre hjerte- og nyresykdom hos pasienter med diabetes, men doblet risikoen for amputasjon. Det viser analyser av to studier. På høyre side binder insulin med sin...
Øyvind Stople Sivertsen
16.10.2017
Oksygenbehandling ved mistenkt hjerteinfarkt reduserer ikke dødeligheten. Det viser en stor svensk studie. Nå endres de europeiske retningslinjene. Illustrasjonsfoto: iStock En studie som nylig er...
Øyvind Stople Sivertsen
02.10.2017
Forebyggende behandling med acetylsalisylsyre reduserer forekomsten av preeklampsi hos kvinner med høy risiko. Det viser en stor multisenterstudie. Illustrasjonsfoto: iStock Preeklampsi er en...
Øyvind Stople Sivertsen
02.10.2017
Forekomsten av stentrelaterte hendelser var høyere hos hjertepasienter som fikk resorberbar stent sammenlignet med dem som fikk metallstent. Det viser en ny metaanalyse. Farget angiogram av...
Øyvind Stople Sivertsen
04.03.2011
Han har levd et halvt liv på sykehusområder i utviklingsland. Nå, etter fem år som sykehusdirektør i Tanzania, klarer Øystein Evjen Olsen å sette ord på hva som er galt med internasjonal...