Annonse
Annonse

Oliver Henning

Artikler av Oliver Henning

Morten I. Lossius, Antonia Villagran, Hilde N. Karterud, Oliver Henning, Karl O. Nakken
19.12.2016
Psykogene ikke-epileptiske anfall er anfall av epilepsilignende karakter som ikke har et hjerneorganisk korrelat. Som navnet indikerer, antar man at psykologiske prosesser spiller en rolle. Vårt...
Oliver Henning, Karl O. Nakken
01.07.2011
There is an overlap between neurology and psychiatry, and epilepsy has always been central to discussions about this interface. Michael R. Trimble ( 1 ) Depresjoner anses i dag for å være den...
Oliver Henning, Karl O. Nakken
11.06.2013
Allerede i en babylonsk tekst fra år 1050 f.Kr. er det beskrevet en person med epilepsi som utviklet psykose ( 1 ). Sammenliknet med den generelle befolkning er det i en rekke studier funnet økt...