Annonse
Annonse

Noël Wathion

Artikler av Noël Wathion

Noël Wathion
11.01.2017
In 2015, the European Medicines Agency (EMA) conducted a detailed review of all the available scientific evidence and concluded that it does not support a causal link between the HPV vaccines and the...
Noël Wathion
09.01.2017
I 2015 foretok European Medicines Agency (EMA) en detaljert gjennomgang av all tilgjengelig vitenskapelig litteratur, og konkluderte at denne gir ingen støtte til en årsakssammenheng mellom HPV-...
Noël Wathion
04.01.2017
I 2015 foretok European Medicines Agency (EMA) en detaljert gjennomgang av all tilgjengelig vitenskapelig litteratur, og konkluderte at denne gir ingen støtte til en årsakssammenheng mellom HPV-...